5 trends in IoT die de volwassenheid ervan bevestigen

Binnen de wereld van IoT verschuift het landschap gestaag naar een meer volwassen en mainstream technologie. Het is opmerkelijk hoe bijna elk nieuw fysiek apparaat nu de mogelijkheid heeft om zijn gegevens te verbinden en te delen met een centraal systeem. 

23 april 2024   |   Blog   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

5 trends in IoT die de volwassenheid ervan bevestigen

Deze gegevens vormen de brandstof voor een breed scala aan toepassingen zoals conditiebewaking, intelligente bediening via actuatoren en voorspellend gedrag met behulp van algoritmen en kunstmatige intelligentie.

Op basis van onze projecten en marktontwikkelingen zie ik 2024 als een cruciaal jaar in de evolutie van IoT. In dit artikel deel ik vijf opkomende trends die aantonen hoe IoT steeds volwassener wordt.

Trend 1: Veiligheid als hoofdzaak: security by design in IoT

Met de opkomst van standaarden is beveiliging niet langer een optionele extra voor fabrikanten van IoT-apparaten. Security by design is nu de norm, en de Europese cyberbeveiligingsrichtlijn voor digitale apparaten legt de verantwoordelijkheid bij fabrikanten om de beveiliging gedurende de hele levenscyclus te waarborgen. Dit omvat niet alleen een veilige eerste installatie, maar ook actieve identificatie van bekende kwetsbaarheden en regelmatige distributie van updates en patches om de apparaten veilig te houden.

De heersende bedrijfsmodus van elke partij die IoT-gegevens verwerkt is om extreem paranoïde te zijn ten opzichte van elk aangesloten apparaat. IoT-architectuur omarmt security by design en implementeert principes zoals minimale privileges en het minimaliseren van het aanvalsoppervlak. Een open ontwerp maakt eenvoudige auditing mogelijk en zorgt voor een duidelijk bewijs in termen van logboeken en audittrails.

Beveiliging is een serieus onderwerp voor elk systeem, maar vooral voor IoT-systemen die rechtstreeks communiceren met de fysieke wereld. Gecompromitteerde beveiliging kan ernstige gevolgen en schade hebben in de echte wereld.

Trend 2: De opkomst van asset intelligence en gedecentraliseerde besluitvorming

In een steeds slimmer wordende wereld worden beslissingen niet langer centraal genomen, maar gedecentraliseerd naar de embedded software of fabriekscontrollers. Deze besluitvorming wordt mogelijk gemaakt door het integreren van logica, algoritmen en kunstmatige intelligentie. De frequentie en complexiteit van deze beslissingen nemen toe, waarbij de logica verder gaat dan eenvoudige aan/uit-commando's naar meer geavanceerde optimalisatie-instellingen.

Deze algoritmen helpen het systeem een gewenst resultaat te bereiken op basis van de gewenste bedrijfsmodus van de eigenaar van het apparaat, de machine of de installatie. Dit kan kostenbesparing zijn, verhoogde veiligheid van werknemers, verhoogde klanttevredenheid, duurzaamheid of een combinatie hiervan. Met een groeiend aantal parameters die de basis vormen van deze beslissingen, wordt de complexiteit steeds groter.

Het kunnen uitleggen van de beslissingen is essentieel voor real-time intelligente operaties. Beslissingen hebben immers een directe impact op de echte wereld, en in het geval van een minder wenselijke uitkomst is het cruciaal om deze te kunnen uitleggen. Om gedecentraliseerde besluitvorming op basis van kunstmatige intelligentie effectief te laten functioneren, zijn traceerbaarheid en audittrails, duidelijke etikettering van algoritmeversies en trainingsgegevens, het beheer van operationele grenzen en duidelijke instructies voor noodsituaties essentieel.

Trend 3: De versnelling van duurzaam energiebeheer

De stijgende energieprijzen, economische en politieke onzekerheid, en klimaatacties hebben het gebruik van digitale technologie voor energiebeheer en duurzaamheid in een stroomversnelling gebracht. De Europese Green Deal heeft geleid tot strengere wetgeving die organisaties verplicht om actief te sturen op het verminderen van hun klimaatimpact door de uitstoot van broeikasgassen.

Het meten en controleren van energieactiva speelt een cruciale rol bij het vergroten van de productie van duurzamere energie en het optimaliseren van energieverbruik. Denk hierbij aan de transitie van fossiele brandstof naar duurzame elektriciteit, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van congestie en de vraag naar meer flexcapaciteit. Er worden steeds meer digitale meters en actuatoren aan het energienetwerk toegevoegd, waardoor een real-time smart grid ontstaat.

Trend 4: Proactieve monitoring: een nieuw tijdperk voor IoT-operatie

Het groeiende belang van IoT-systemen en gegevens die intelligente operaties ondersteunen, vereist een serieuze benadering van de werking van deze systemen. Van een maandelijkse statusrapportage zijn ze geëvalueerd naar real-time beslissingssystemen. Dit vraagt om een heel ander niveau van bedrijfsvoering en monitoring.

Monitoringsystemen zijn actiever geworden en signaleren niet alleen geprogrammeerde waarschuwingen, maar anticiperen ook op de overvloed of afwezigheid van apparaten en gegevens. Ze omvatten ook een actieve bewaking van gevoelige gegevens die afkomstig zijn van de meetsensoren. Neem bijvoorbeeld een buitentemperatuursensor die wordt gebruikt om het binnenklimaatsysteem te optimaliseren. Als deze sensor plotseling van een reguliere meting van 10 graden Celsius in maart naar min 50 graden Celsius springt, is het nog steeds een geldige temperatuurwaarde. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat de temperatuur in Amsterdam in een paar dagen tijd plotseling met 60 graden zou dalen, gezien het zeeklimaat, en deze waarde zou kunnen leiden tot drastische energielekkage in het klimaatsysteem. Het detecteren van dergelijke anomalieën in de binnenkomende gegevens is dan ook essentieel.

IoT-activiteiten zijn geëvolueerd van een best-effort systeem naar een bedrijfskritisch systeem, dat alle mogelijkheden omvat voor robuust, snel herstel van operaties en failover van de datafeeds. Dit is van groot belang, aangezien een onderbreking van deze dienst ernstige financiële of zelfs fysieke gevolgen kan hebben.

Trend 5: Innovatie in data-integratie en multi-source IoT-platformen

IoT-systemen worden steeds afhankelijker van een breed scala aan parameters om weloverwogen beslissingen te nemen, waardoor het IoT-platform gegevens uit meerdere bronnen en domeinen moet integreren. Vooral voor grotere organisaties vormt dit een uitdaging.

Het kan complex zijn om gegevens uit meerdere OT-systemen te combineren met planningsgegevens, klantvoorkeuren, toeleveringsketeninformatie en externe bronnen zoals weers- en verkeersgegevens. Gegevensbeheer is van vitaal belang in deze structuur, waarbij een uniform gebruik van de gegevens en de mogelijkheid om ze te gebruiken, uit te wisselen en met elkaar te vergelijken centraal staan.

Naast het verwerken van IoT-telemetriegegevens, moeten ingenieurs van dit platform ook kunnen werken met gegevens die afkomstig zijn van backen systemen van SAP, IBM, Oracle of andere ERP-plannings- en onderhoudssystemen. De focus van IoT verschuift van sensor en connectiviteit naar het integreren van een enorme hoeveelheid databronnen en het samenbrengen ervan in één platform.

Conclusie

Het is duidelijk dat IoT niet langer in de kinderschoenen staat, maar gestaag evolueert naar een volwassen en gevestigde technologie. De standaardvereisten, architectuur, patronen en operationele processen zijn nu vergelijkbaar met die van andere complexe systemen met een hoog niveau van beschikbaarheid. Deze ontwikkeling markeert de transformatie van onze IoT-baby tot een volwassen systeem, dat nu op gelijke voet staat met andere gevestigde technologieën. En dit is nog maar het begin van wat ongetwijfeld een interessante reis zal zijn naar verdere innovaties in de wereld van IoT.

Wil je meer weten over de 5 IoT-trends?

Robbrecht van Amerongen

Robbrecht van Amerongen

Head of IoT bij AMIS Conclusion
robbrecht.van.amerongen@amis.nl