Duurzaam energiemanagement met Edison-EMS

Wil je energiekosten besparen, inspelen op lage energietarieven en meer doen met zelf opgewekte energie? Ben je op zoek naar een effectieve besturing van energie-intensieve processen en optimalisatie van je laadpalen met je zonnepanelen? Edison-EMS biedt de oplossing die je nodig hebt voor meer gemak, duurzaamheid en het maximaal benutten van je netaansluiting.  

Duurzaam energiemanagement met Edison-EMS

Wat is Edison-EMS? 

Het Edison Energiemanagement Systeem (Edison-EMS) is gericht op middelgrote en grote organisaties die duurzamer willen worden. Het systeem biedt inzicht in energieverbruik en -opwekking, en optimaliseert de instellingen van de energie-installaties voor de beste prestaties. Het helpt organisaties het energieverbruik te verlagen en de zonnepanelen, batterijen, laadpalen, warmtepompen en klimaatbeheersingsinstallaties te beheren. Daarnaast bewaakt het de contractlimieten van de netaansluiting ondersteunt het energiehubs. Edison-EMS werkt met elke energieleverancier en is compatibel met alle soorten energie-installaties.  

Energiemonitoring & -reductie 

Met Edison-EMS heb je real-time inzicht in je energiegebruik en -opwekking. Het systeem levert gedetailleerde rapporten en analyses die helpen om het energiegedrag van je organisatie te begrijpen. Zo identificeer je kansen om kosten te besparen en duurzamer gebruik te maken van zelf opgewekte energie. Ook kan het actief installaties aansturen en zo anticiperen op actuele stroomprijzen. Er is zelfs een voorziening om energiekosten onderling te verrekenen bij een gedeelde meter.   

Actief beheer van duurzame energiebronnen 

Edison-EMS beheert je zonnepanelen, batterijen, laadpalen en warmtepompen op een actieve manier. Het verbetert de onderlinge werking en regelt het energieverbruik efficiënt. Je kunt via bedrijfsspecifieke profielen instellen wat je wilt optimaliseren: duurzaamheid, kostenbesparing, comfort of het verminderen van netcongestie. 

Duurzaam energiemanagement met Edison-EMS

Beheer en bewaking van de netaansluiting  

Het continu monitoren van je netaansluiting is cruciaal om te voorkomen dat je te veel of te weinig elektriciteit gebruikt of teruglevert. Dit helpt ongewenste waarschuwingen, boetes, capaciteitsaanpassingen of zelfs afsluitingen door de netbeheerder te voorkomen. Edison EMS integreert naadloos met de bestaande netaansluiting en zorgt ervoor dat het gebruik ervan in lijn blijft met het energiecontract van je organisatie. Indien nodig kan het systeem zelfs actief ingrijpen, zodat je volledige controle behoudt en maximaal gebruikmaakt van de beschikbare capaciteit van de netaansluiting. 

Bevordering van duurzame energie 

Edison EMS bevordert zelfconsumptie van energie achter de meter. Zo kan het systeem de capaciteit van laadpalen aanpassen aan de zonne-energie die gedurende de dag wordt opgewekt en optimaliseert het de productie, opslag en het verbruik van energie op basis van realtime gegevens en het gekozen profiel. 

Ondersteuning van energiehubs 

Edison-EMS is ook in te zetten als integratielaag voor energiehubs en gesloten distributiesystemen. Dit zijn afgeschermde, gecombineerde energiesystemen die tussen verschillende organisaties stroom uitwisselen, zonder daarbij het publieke energienet extra te belasten. Daarin deelt het systeem de data van verbruik en opwek binnen een gemeenschap. Op basis van profielen zal Edison-EMS suggesties doen voor het schakelen van aangesloten energie-installaties. Binnen een gesloten systeem kan dit zelfs automatisch worden gedaan met een bijbehorend vergoedingsmodel, wat de lokale productie en consumptie van duurzame energie stimuleert en netcongestie voorkomt. 

Een positieve businesscase  

Wij gaan graag het gesprek met je aan om de businesscase voor jouw organisatie te berekenen. We maken direct de bespaarmogelijkheden duidelijk door sluipverbruik te identificieren en de opwek af te stemmen op consumptie. Op basis van daadwerkelijke cijfers over verbruik en opwek stellen we een bedrijfsspecifiek energiemanagementprofiel samen. Edison-EMS is verkrijgbaar voor een vast bedrag per maand, afhankelijk van het aantal aangesloten energie-assets en het totale aangesloten vermogen. Onze ervaring leert dat het efficiënt meten en sturen op maatregelen al snel 10% kostenbesparing kan opleveren! 

Duurzaam energiemanagement 

Edison EMS ondersteunt je bij het monitoren, verlagen en verbeteren van het energieverbruik van je organisatie. Het draagt bij aan een milieuvriendelijker bedrijfsvoering en ondersteunt je om actief mee te werken aan een groenere toekomst. Als partner in duurzaamheid staat AMIS Conclusion voor je klaar om je te helpen bij het realiseren van je energie- en duurzaamheidsdoelen. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Robbrecht van Amerongen

Robbrecht van Amerongen

Head of IoT bij AMIS Conclusion
robbrecht.van.amerongen@amis.nl