Uitdagingen in de retail bij het centraliseren en consolideren van data

Veel IT-omgevingen die sinds de jaren ‘90 in een retail-omgeving zijn opgezet hebben een decentraal karakter en zijn onvoldoende voorbereid op integrale data-uitwisseling. Deze omgevingen kennen hierdoor tal van uitdagingen. Voorbeeld hiervan is dat het onderhoud vaak kostbaar, complex en foutgevoelig is. Het toevoegen van nieuwe functionaliteit wordt steeds kostbaarder en het beheer is arbeidsintensief.  

Klant

AMIS Conclusion

AMIS logo

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Publicatiedatum

15 april 2022

databasecentralisatie geeft retail-bedrijf meer slagkracht

Data consolidatie en centralisatie met behulp van Clouddiensten biedt vaak een oplossing. De route naar een geconsolideerd en gecentraliseerd datalandschap is in veel gevallen niet zo eenvoudig. Vaak is er sprake van uiteenlopende applicaties met beperkingen en eisen, achterstallig onderhoud, uiteenlopende belanghebbende met verschillende behoeften, wensen en eisen, beperkte normalisatie en een gebrek aan architectuur.  Het komen tot een uitvoerbaar en gedragen plan van aanpak is de sleutel. 

Projectmanager IT

“Iedere winkel heeft bij ons een eigen database lokaal draaien. Het consolideren en centraliseren van de databases geeft ons extra slagkracht. Zo wordt het aansluiten van een nieuwe winkel efficiënter, sneller en eenvoudiger. Ook bespaart het consolideren van de databases een aanzienlijke hoeveelheid licenties en operationele IT-kosten voor beheer, back-up en life-cycle Management.”

Databasecentralisatie geeft retail-bedrijf meer slagkracht

Van een groot retail-bedrijf in Nederland heeft AMIS Conclusion de opdracht gekregen om het huidige Oracle-database landschap te vereenvoudigen zodat o.a. wijzigingen sneller doorgevoerd kunnen worden.  Via een gefaseerde aanpak hebben we aangetoond dat centralisatie en consolidatie van het databaselandschap via Clouddiensten mogelijk is.  

Tijdens deze eerste fase heeft AMIS Conclusion in samenwerking met specialisten van de opdrachtgever antwoord gegeven op vragen over de technische haalbaarheid, migratieaanpak, cost of ownership, security en schaalbaarheid. Antwoorden op vragen die nodig zijn om de businesscase voor het beoogde werk op te stellen. Het belang van een succesvolle migratie is essentieel aangezien de reguliere bedrijfsprocessen tijdens deze overgang niet verstoord morgen worden.   

Lucas Jellema, CTO AMIS Conclusion

“De belangrijkste uitdaging van dit project is de vraag hoe je ervoor zorgt dat winkels kunnen blijven werken zoals men gewend is, niet alleen na het migratiemoment van een individuele winkel maar gedurende het gehele migratieproject. Juist dat is hetgeen we bij deze pilot hebben aangetoond.”

Centralisatie zorgt voor hogere betrouwbaarheid, ook bij piekbelasting

Migratie naar de Cloud biedt verschillende voordelen. Met de centralisatie en consolidatie is de data uit de winkels straks bijvoorbeeld realtime beschikbaar in het centrale IT-landschap. Zo kan in de toekomst de consument via zijn mobiele telefoon live inzicht krijgen in de lokale voorraadgegevens. Lucas: “ Ik kan bijvoorbeeld straks met mijn app zien of de bakkerij afdeling in de supermarkt bij mij op de hoek nog vers speltbrood heeft, mooi hé.”  

Het onderhoud van één centrale omgeving is vele malen eenvoudiger dan het onderhoud van honderden decentrale omgevingen. En in de cloud betaal je enkel voor werkelijk afgenomen capaciteit, in vergelijking tot de maximale kosten per lokale installatie. Tot slot is het in de Cloud mogelijk om op piekmomenten, bijvoorbeeld met de feestdagen, snel extra capaciteit bij schalen. 

Zo wordt er ieder jaar een draaiboek gemaakt voor de feestdagen om ervoor te zorgen dat alle IT-systemen bij de extreme winkeldruk goed blijven functioneren. Om deze drukte op te vangen moeten zware systemen (met veel overcapaciteit) worden aangeschaft om enkele piekmomenten op te vangen. Door de database naar de cloud te verplaatsen is het eenvoudig om deze extra capaciteit te leveren op het moment dat dit nodig is. Je schaalt alleen op de momenten dat het nodig is simpelweg wat extra capaciteit bij.  Dat er achter de schermen behoorlijk veel gaat veranderen, merkt de winkel (en de consument) niks van. 

Onze aanpak

Samen met de klant is AMIS Conclusion begonnen met de inventarisatie en afbakening van de opdracht. Op basis hiervan heeft AMIS Conclusion een technisch ontwerp gemaakt van de toekomstige situatie (een gecentraliseerde background en eindgebruiker applicaties, integraties en databases) en een voorstel voor de migratieaanpak.  

 Met een Proof-of-Concept is er aangetoond dat een centralisatie en consolidatie van databases, ondersteunende applicaties en integraties met behulp van de reeds toegepaste Azure cloud, goed mogelijk is. Tijdens de PoC is nauw samengewerkt met de betrokken stakeholders. In samenspraak met alle betrokkenen is een migratieplan opgesteld.   

Met dit plan is er zekerheid en vertrouwen gecreëerd bij alle betrokkenen dat het gefaseerd, beheersbaar en zonder verstoringen uitvoeren van de centralisatie en consolidatie mogelijk is. Zo zorg je ervoor dat al die betrokkenen achter de realisatie van deze complexe en lang besproken migratie staan.

IT Projectleider

“De afhankelijkheden, risico’s en onzekerheden in dit traject heeft ons telkens weerhouden om deze stap te zetten. AMIS heeft laten zien dat ze in staat is om complexiteit te reduceren en de risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken. Een hele mooie prestatie.”

Wat onderscheidt AMIS Conclusion van andere partijen?

AMIS Conclusion heeft in dit traject laten zien over sterk inhoudelijke expertise en executiekracht te beschikken waarmee ze hun visie kunnen omzetten naar concrete praktijkresultaten. Lucas: “Doordat wij proactief verbetermogelijkheden identificeren, tonen we betrokkenheid, openheid en zo creëren we een gevoel van vertrouwen.” Dat heeft deze retail-organisatie weten te overtuigen om dit traject met AMIS Conclusion aan te gaan.  

Improve IT landscape

Conclusion in de retail, voedsel en agri

Retail, voedsel en agri is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in retail, voedsel en agri?