• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over AMIS, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van AMIS

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij AMIS

Eneco zet volgende stap in duurzame energielevering dankzij IoT

Op volle kracht naar een nieuwe digitale toekomst: Eneco maakt gebruik van een slim IoT platform door een samenwerking met AMIS Conclusion en zet hiermee een vervolgstap naar een duurzame energielevering. 

Klant

Eneco

Eneco stapt over naar cloud SAP on Azure

Markt

Energie & Utilities

Thema

Emerging technologies

Publicatiedatum

13 januari 2021

Windpark

Met het op Azure Cloud gebaseerde IoT platform heeft Eneco een sprong voorwaarts gemaakt ten opzichte van de bestaande lokale infrastructuur. Dit platform draagt bij aan de doelstellingen voor de energietransitie van Eneco. Het platform geeft individueel inzicht in het gebruik van energie en de hogere meetfrequentie geeft een gedetailleerder beeld van het energiegebruik over de gehele dag. De uniforme dataverwerking maakt het aansluiten van een groot aantal verschillende apparaten eenvoudig en daarnaast is het gebruik van Azure Cloud eenvoudig schaalbaar. Eneco kan met de data uit het platform de aanwezige algoritmes verder optimaliseren en de betrouwbaarheid van het netwerk vergroten. Ook is er een mogelijkheid om op individueel niveau signalen terug te sturen om zo de vraag en het aanbod van energie binnen het netwerk beter te balanceren en te innoveren op diverse gebieden.

Achtergrond 

Eneco streeft naar het leveren van duurzame energie voor al haar klanten. Ze kunnen hierdoor omschakelen naar een duurzamer en een slimmer energieverbruik. Het doorvoeren van een ‘customer intimacy strategie’ naar digitale diensten vergt een enorme transformatie. Eneco wil haar klanten begeleiden in de digitale reis van energieafnemer naar een bewust geïnformeerde consument, die volledig inzicht en advies krijgt over energieconsumptie en productie. Met deze inzichten verwacht Eneco dat consumenten en bedrijven beter in staat zijn om bewuster met het energieverbruik om te gaan én kan het bedrijf haar eigen productie efficiënter maken.  

 

Voordelen van IoT bij Eneco

Alles draait hierbij om een beter inzicht te krijgen in de behoeften van klanten. De IoT-keten speelt hierin een cruciale rol en maakt het mogelijk om met slimme energieapparaten op locatie van de gebruiker en op specifieke punten in het netwerk, te meten en besturen. Een belangrijk onderdeel in de IoT-keten is de communicatie-hub die de devices op een generieke wijze koppelt met de centrale systemen van Eneco. Hierdoor kunnen vele apparaten op het platform worden aangesloten. De verwerking van de berichten van en naar deze communicatie-hub verloopt via een IoT platform op basis van Azure PaaS componenten. Hiermee vormt dit een ontkoppeld platform met een brug tussen devices bij klanten en de systemen van Eneco. Dit platform vormt de basis voor verbetering van businessdiensten, zoals: de stabilisatie van het energieverbruik binnen het netwerk, een betere voorspelling van vraag en aanbod en het verkrijgen van betere inzichten in korte termijn gebruik en piekbelastingen. 

 Manager Smart Grid & innovation bij Eneco

“Het programma ‘netwerk verslimmen’ bestaat uit meerdere projecten met elk hun eigen speerpunten. Van de communicatie naar eindgebruikers tot het leveren van technische ondersteuning op het platform en hardwarecomponenten. Een van de belangrijkste componenten in dit programma is het IoT dataplatform voor berichtenuitwisseling. Hiermee bouwen we nieuwe en innovatieve diensten voor Eneco en onze klanten. We hebben de architectuur van het IoT dataplatform dusdanig generiek opgezet dat we in staat zijn om een veelvoud van verschillende oplossingen te activeren, waarbij we zijn begonnen met warmte. Na een testperiode hebben we achtereenvolgens meters van groot- en kleinverbruikers aangesloten. We zijn nu in staat om met het platform de vraag en aanbod op het netwerk beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de verbruikers. Het platform is in staat om producerende bronnen zoals warmte, wind- en zonne-energie aan te sluiten en te besturen om zo pieken op het netwerk meer en meer te voorkomen. Dit levert een grote bijdrage aan diverse kostenbesparingen bij het opwekken en de opslag van energie. Daarnaast biedt het een verhoging van comfort en betrouwbaarheid bij consumenten en bedrijven.”

Paolo Herdé

Manager Smart Grid & innovation bij Eneco

De uitvoering: zelfsturend agile team levert een hoge productiviteit 

Het programma had een veelvoud aan uitdagingen, deadlines en afhankelijkheden. Tijdens de uitvoering waren zowel de technologie, de omgeving, de randvoorwaarden en de functionaliteiten nog sterk aan verandering onderhevig. Robbrecht van Amerongen, Head of IoT bij Conclusion: “We hebben samen met Eneco gekozen voor een aanpak die een maximaal effect heeft op de betrokken expertise.” Er is een multidisciplinair scrum development team samengesteld bestaande uit medewerkers van Eneco, Conclusion en andere partners. Dit team heeft gezamenlijk verantwoordelijkheid en mandaat gekregen voor het opleveren van de juiste business functionaliteit. “In de praktijk sturen we dit team aan op het gewenste resultaat en laten we de uitvoering volledig aan het team over.”  Het team heeft de vrijheid om zelfstandig een eigen ontwerp en implementatie uit te voeren binnen de kaders van Eneco. “Dit betekent dat er af en toe zaken opgepakt worden die niet per se onder de taken van het project vallen maar wel noodzakelijk zijn voor het bereiken van het resultaat”. Paolo Herdé: “Het gevolg is een team met een hoge productiviteit en flexibiliteit en dat was ook zeker nodig gezien het grote aantal onzekerheden bij aanvang van het project.”

“Door de korte lijnen met de andere teams en partners binnen Eneco zijn we in staat geweest om de ontwerp- en bouwtrajecten van de componenten zeer effectief en binnen planning uit te voeren”

Security en privacy ‘by design’

De veiligheid en privacy omtrent data van klanten staat voor Eneco centraal. Het platform is gebouwd met de hoogste privacyrichtlijnen. Data wordt niet langer dan noodzakelijk in het platform opgeslagen en bij het verzenden van data worden er direct versleuteling toegepast, waardoor de data, mocht deze in verkeerde handen vallen, niet bruikbaar is. Tot slot is de eindgebruiker zelf in staat om de privacy-instellingen aan te passen. 

Data als drijvende kracht achter energietransitie 

Robbrecht van Amerongen: “Door het gebruik van het Azure IoT platform krijgt Eneco een gedetailleerd inzicht in de actuele status en vraag in het energienetwerk. Hierdoor is het mogelijk om snel te schakelen en modellen voor een gelijkmatig energiegebruik verder te optimaliseren. Ook is het mogelijk om op het kleinste detailniveau het netwerk te optimaliseren en te balanceren.” Paolo Herdé: “Dit platform is voor Eneco een belangrijke asset in het kader van de energietransitie. Het is mogelijk om slimmer te sturen in het warmtenet; zo is in de eerste maanden na de introductie het al gelukt om de gemiddelde temperatuur in een van onze warmtenetten met 5-10 graden Celsius te laten dalen. Dat betekent een direct reductie van de CO2 uitstoot.”

Resultaat is de basis voor vervolgstappen 

Het op Azure gebaseerde IoT platform biedt Eneco veel voordelen. De verwerking is sneller, het platform kan beter schalen, de beschikbaarheid is hoger en het geeft meer flexibiliteit voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dit stelt het IT-team nu in staat is om snel nieuwe projecten te ontwikkelen voor haar klanten. Daarbij kan Eneco in het geval van ‘proof of concepts’ voortaan direct voorbeelden presenteren met tastbare resultaten aan de besluitvormers. Dit maakt het berekenen van de businesscase een stuk eenvoudiger. 

"Met de beslissing om een generiek IoT data verwerkingsplatform te realiseren zet Eneco wederom stappen naar een innovatieve toekomst waarbij de inherente voordelen van de cloud worden gebruikt om op een duurzame wijze energie te leveren."

Ook interessant:

Efficiënter schoonmaken en een betere klantbeleving op een luchthaven door inzet van IoTCIS Databank draagt jaarlijks bij aan het opsporen van 100 miljoen aan verzekeringsfraude

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

Bel Robbrecht van Amerongen

Robbrecht van Amerongen

Robbrecht van Amerongen

Head of Internet of Things en Industry 4.0
Robbrecht.van.Amerongen@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies