IT-monitoring: drie veelgestelde vragen

IT-monitoring, automation en containerisatie: bij veel klanten krijgen we vragen over deze hot topics en wat we op dit gebied voor ze kunnen betekenen. Jørgen van der Meulen, Manager Projecten bij Conclusion Xforce, geeft antwoord op de meest gestelde vragen in een serie van drie blogs. In deze eerste blog staat IT-monitoring centraal. 

30 september 2021   |   Blog   |   Door: Jørgen van der Meulen

Deel

monitoring1 111931852905

1. Hoe pakken we de monitoring van een nieuwe IT-component aan?

Het hangt van het type IT-component dat je wilt monitoren af of je monitoring alerts van het component laat versturen naar het monitoring framework of dat je vanuit het framework het component periodiek bevraagt naar bepaalde aspecten van de status. Is het een fysiek onderdeel van je IT-infrastructuur, zoals een switch of een blade chassis? Of gaat het bijvoorbeeld om een besturingssysteem, een database, middleware, een applicatie of een containerplatform? Daarvoor hebben we bij Conclusion Xforce allemaal verschillende scenario’s op de plank liggen. In zo’n scenario of blauwdruk staat beschreven wat relevant is om te monitoren en hoe je dat het beste doet. Een scenario is meestal heel specifiek voor een bepaald merk en type (bijvoorbeeld firewall model A van leverancier B). Er staat doorgaans in welke aspecten kunnen worden gemonitord, hoe de autorisatie of toegang is geregeld en bij welke drempelwaardes een tool voor IT-monitoring een signaal moet afgeven als er dreiging is op verlies van beschikbaarheid of performance. 

Als een klant bij ons aanklopt voor hulp bij het in monitoring nemen van een IT-component, dan kunnen wij dit project aan de hand van zo’n specifiek scenario helemaal zelfstandig oppakken op basis van onze jarenlange ervaring in IT-beheer.  Vanuit die achtergrond weten we wat er minimaal moet worden gemonitord. We adviseren dan bijvoorbeeld om met een achttal checks de belangrijkste aspecten van beschikbaarheid en performance in kaart te brengen. We leggen onze ‘best practice’ voor aan de klant en geven aan met welke drempelwaarden we aanraden te starten. Maar het kan ook zijn dat de klant ons scenario aanvult met zijn eigen kennis, dat gebeurt vaak in de praktijk. Door het bundelen van onze expertise van monitoring en bijvoorbeeld DBA-kennis van de klant kunnen we samen een databasemanagementoplossing zoals MS SQL in monitoring nemen. Welke gebruikers met welke rollen en welke rechten moet je bijvoorbeeld in je tool voor IT-monitoring aanmaken? Wat de tool echter exact in de gaten houdt en wat de drempelwaarden zijn, dat bepaal je als klant zelf. De scenario’s helpen je om een vliegende start te maken met elk project voor IT-monitoring.

2. Kunnen we één tool voor al onze IT-monitoring gebruiken?

Zeker weten! Het is zelfs niet zo praktisch als iedere afdeling een eigen tool voor IT- monitoring gebruikt. Om te beginnen is het natuurlijk efficiënt als je als bedrijf maar één tool hoeft te onderhouden. Dat scheelt tijd en geld, alleen al omdat je bijvoorbeeld niet hoeft te investeren in het opbouwen van kennis van meerdere tools. Daarnaast maakt een centrale monitoringtool je IT-troubleshooting makkelijker. Stel, er doet zich een storing voor die verschillende onderdelen van je IT-omgeving raakt. Dan is het handig als alle betrokken afdelingen naar hetzelfde dashboard met dezelfde data kijken en die als uitgangspunt nemen bij het oplossen van het probleem. Met één tool voor de monitoring van al je IT-componenten hoef je ook maar één keer dingen in te regelen. Denk onder meer aan het versturen van alerts via instant messaging als er iets niet goed gaat of aan de escalatie van een probleem naar de tweede lijn als het binnen een vastgestelde tijd niet wordt opgepakt door de eerste lijn. 

Een monitoringtool als Nagios is bijvoorbeeld heel open van karakter. Je kunt het op allerlei platforms inzetten, op elke laag binnen je IT-architectuur: van je fysieke systemen tot je applicaties, óók in de cloud. Bij Conclusion Xforce hebben we partnerships met vier aanbieders van tools voor de monitoring van je IT-omgeving, elk met zijn eigen kwaliteiten. Naast Nagios zijn dat OP5 Monitor, Checkmk en Dynatrace. Schakel je ons in voor de verbetering van je IT-monitoring, dan brengen wij eerst in kaart wat je behoefte precies is. Wat wil je monitoren? En wat wil je daarmee bereiken? We adviseren je vervolgens welke vorm van IT-monitoring het beste is en welke oplossing daarbij past.

3. Wij hebben geen fulltime beheerder voor IT-monitoring, hoe lossen we dat op?

Aan de ene kant heb je te maken met beheerwerk rond IT-monitoring dat zich niet laat plannen, zoals het oplossingen van storingen. Gaat er bijvoorbeeld iets mis met de monitoringserver zelf? Dan wil je voor je ondersteuning uiteraard niet afhankelijk zijn van een leverancier in het buitenland die door tijdsverschil niet bereikbaar is als je hem nodig hebt. Daarom hebben we bij Conclusion Xforce een servicedesk die als achtervang dient en waar je op kunt rekenen bij een probleem met je IT-monitoring. Gewoon in het Nederlands en op Nederlandse tijden. Daar kun je simpelweg een helpdeskcontract voor afsluiten. 

Aan de andere kant zijn er beheeractiviteiten die zich wél laten plannen, maar waarvoor het in je organisatie misschien aan tijd of kennis ontbreekt. Je wilt bijvoorbeeld je bestaande monitoring verdiepen. Het is niet moeilijk om de workload van servers te bewaken of te voorkomen dat een disk dichtslibt of een verbinding overbelast raakt. Vaker is het een uitdaging om een niveau dieper te gaan en informatie uit een API te halen om de juiste werking van een IT-proces te beoordelen. Maar het kan ook zijn dat je een nieuwe IT-component in monitoring wilt nemen omdat je na een aanbesteding te maken krijgt met een nieuw hardwaremerk, dat je behoefte hebt aan advies over het optimaliseren van je IT-monitoring of dat je je eigen beheerders wilt opleiden met een workshop of terugkomdag. Voor al dit soort activiteiten kun je bij Conclusion Xforce gebruikmaken van een strippenkaart.

Zo’n strippenkaart is goed voor een aantal consultancy-uren per jaar en kun je inzetten voor elke activiteit nadat de basisimplementatie is afgerond. Voordeel van een strippenkaart is dat je maar één keer per jaar naar de afdeling inkoop hoeft, in plaats van bij elk afzonderlijk project. Je kunt zonder oponthoud een van onze consultants voor IT-monitoring inschakelen wanneer je daar behoefte aan hebt. Ze helpen je niet alleen om het project in kwestie te realiseren, maar geven daarbij ook ‘training on the job’ aan je eigen beheerders zodat ze zelf de nodige kennis opbouwen. Want hoe graag we je ook helpen, het is wel zo fijn om zelfredzaam te zijn en niet voor ieder dingetje rond IT-monitoring externe ondersteuning te hoeven inschakelen.

Meer weten?

MonitoringOver onsOnze expertisesOnze cases

Zit je ook met vragen over de monitoring van je IT-omgeving en wil je weten hoe we jou verder kunnen helpen?

Jørgen van der Meulen

Jørgen van der Meulen

Manager Projecten