Meer tijd voor de patiënt door aanpassing processen

De dossiervorming van de zorgpaden van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis is zo aangepast dat de arts beter ondersteund wordt bij het individuele zorgtraject van de patiënt. Een project dat Maikel Sing namens Furore, specialist in Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s) onder zijn hoede nam.

11 maart 2021   |   Blog   |   Door: Werken bij Conclusion

Deel

Furore collega Maikel in overleg

Maikel Sing is applicatieconsultant en vanuit die veelzijdige functie adviseert hij onder andere hoe het Antoni van Leeuwenhoek applicaties en processen kan verbeteren. “Een project met veel positieve impact voor zowel de artsen als de patiënten. En dat geeft erg veel voldoening.”

Zorgpaden nemen drempels weg

Het verzoek vanuit het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis om ook met zorgpaden te gaan werken kwam via een arts die met een ander EPD had gewerkt. Zorgpaden zijn slimme processen die bestaan uit de verschillende stappen die je doorloopt vanuit een diagnose. Afhankelijk van die diagnose volgt het pad de juiste daarbij behorende richting. Voor de ene patiënt moeten bijvoorbeeld onderzoek a en b worden aangevraagd, terwijl andere patiënten onderzoek b en c nodig hebben. “Het Antoni van Leeuwenhoek is gespecialiseerd in kankerzorg. Dat is vaak een zwaar proces voor zowel patiënt als arts, daardoor voelt het goed om juist daar veel administratieve drempels weg te nemen,” zegt Maikel.

Voordelen voor arts én patiënt

De voordelen van deze automatisering zijn onder andere dat data beter vastgelegd worden en vaak ook eenmalig. De arts beantwoordt een vragenlijst aan de hand van zijn of haar anamnese. Vervolgens wordt een vooraf ingevulde order gegenereerd. Daardoor hoeft een arts niet langer op zoek te gaan naar welke onderzoeken op basis van de diagnose gedaan moeten worden. Die aanvragen zijn gestandaardiseerd. De arts hoeft daar minder tijd aan te besteden en is minder tijd kwijt aan administratie tijdens het consult.

Daarnaast gaat het inplannen van afspraken voor onderzoeken bij andere specialisten geautomatiseerder. Hierdoor moeten patiënten minder vaak naar het ziekenhuis, omdat alles beter op elkaar is afgestemd. Minder belasting voor de patiënt dus, die vaak al genoeg andere zorgen heeft.

Een project met veel positieve impact voor zowel de artsen als de patiënten. En dat geeft erg veel voldoening.

Maikel Sing | Applicatieconsultant
Vragenlijsten die Lean zijn ingericht

De vragenlijsten die de artsen in het systeem moeten invullen zijn zo Lean mogelijk. Zodat ook het invullen zelf zo logisch mogelijk verloopt en de arts van boven naar beneden kan werken. Zonder van de ene naar de andere plek te hoeven springen. “En,” vertelt Maikel, “we willen de informatie waar het kan ook maar 1x vastleggen. Zodat deze beschikbaar blijft op alle relevante plekken naarmate de patiënt verder gaat in de medische molen.”

Tweede projectfase bij het Antoni van Leeuwenhoek

“Met het eerste deel van dit project zijn we ruim een jaar bezig geweest. Die fase is afgerond en nu zijn we met het tweede specialisme bezig. Een langdurig project dus, dat nog wel even loopt.” Tijdens een project doe je als applicatie consultant erg veel kennis op. Kennis die je ook continu deelt met collega’s en de medewerkers in het ziekenhuis. “Doordat ik al vanaf het begin betrokken ben is mijn rol ook iets veranderd. Nu denk ik inhoudelijk veel meer mee over de techniek en hoe we die moeten inzetten,” aldus Maikel.

Sterke band met collega’s

Bij Conclusion en Furore werk je met vakgenoten waarvan je kan leren en waarmee vriendschappen ontstaan. De sfeer is goed en collega's hebben een sterke band. Door je inzet en die van jouw collega’s kan een klant weer vooruit. “Conclusion luistert naar je en heeft oprechte aandacht voor iedere collega. Dat maakt dat je je thuis en betrokken voelt. Gecombineerd met de impact van je werk zorgt dat voor tevredenheid. Zelfs met iets kleins kan je het verschil maken. Je voegt waarde toe en bent echt van betekenis voor de klant of soms zelfs voor een hele sector.”

Blog
Groep mensen samenwerken AFAS

Werken als applicatieconsultant staat synoniem voor impact creëren

Nieuwsgierig?

Werken bij ConclusionAlle Conclusion vacaturesNieuws & EventsWerken als Applicatieconsultant