Versimpelen van SOAP Service aanroepen

Dit is een TECHBLOG ontwikkeld dóór techneuten vóór techneuten. Het geeft je inzichten en concrete handvatten waarmee je zelf uit de voeten kan. Virtual Sciences is een integratie kennishuis met ruim 70 IT-professionals. Intern delen we onze IT-kennis, maar ook jou willen we inspireren.

15 februari 2021   |   Blog   |   Door: Virtual Sciences Conclusion

Deel

 TECHBLOG VIRTUAL SCIENCES CONCLUSION

Mijn vorige blog ging over het bouwen van een SOAP Service met behulp van het CXF framework en Spring Boot. Het idee was om een service te bouwen met Spring Boot, Camel en CXF op een zo declaratief mogelijke manier. Kun je met Red Hat Fuse, gebaseerd op deze frameworks een service bouwen, als of het een ESB is? Kun je Red Hat Fuse benaderen als een Low-Code platform?

Een service met SOAP als webservice interface is één ding, maar vaak zal er ook een SOAP Service moeten worden aangeroepen.

In dit artikel onderzoek ik wat daarvoor moet gebeuren en welke aandachtspunten ik daarbij tegen kwam.

Lees meer over de uitwerking op ons Medium platform, geschreven dóór techneuten, vóór techneuten.