Muteren van een JPA entity met RedHat Fuse

Dit is een TECHBLOG ontwikkeld dóór techneuten vóór techneuten. Het geeft je inzichten en concrete handvatten waarmee je zelf uit de voeten kan. Virtual Sciences is een integratie kennishuis met ruim 70 IT-professionals. Intern delen we onze IT-kennis, maar ook jou willen we inspireren.

17 mei 2021   |   Blog   |   Door: Virtual Sciences Conclusion

Deel

techblog virtual sciences conclusion

Hiervoor schreef ik een blog over RedHat Fuse in combinatie met OpenJPA. Dit ging specifiek over hoe vanuit REST DSL database-entititeiten kunnen worden bevraagd, gecreëerd, gewijzigd en verwijderd, vanuit een REST Service. Maar het komt vaak voor dat er gepolled moet worden op een  database tabel en dat vervolgens hier op een zogenoemde logische delete-actie wordt uitgevoerd. Het record wordt dan niet verwijderd, maar middels een status-waarde aangegeven dat de rij verwerkt is. Daarnaast zouden ook andere kolom-waarden bijgewerkt moeten worden.

In het voorbeeld van het eerder artikel, wordt een nieuwe order aangemaakt vanuit een REST service. Vervolgens zou een service kunnen pollen op een Shipments tabel voor orders waarvan de shipped status nog op false staat. Na verwerking dient de status bijgewerkt te worden naar true, en een ship_date worden geregistreerd.

Lijkt best wel wat moeite, toch? Nu zou een lang artikel kunnen volgen, dat het resultaat was van dagen van onderzoek. Maar wat bleek? Ik was veel sneller klaar dan verwacht!

Lees meer over de uitwerking hiervan op ons Medium platform, geschreven dóór techneuten, vóór techneuten.