Schademanagementplatform voor Schadegarant

Schadegarant is in 1992 opgericht als stichting zonder winstoogmerk. Bij Schadegarant zijn partijen aangesloten die autoschades voor verzekerden vakkundig en vlot willen laten herstellen. Dit zijn autoverzekeringsmaatschappijen, auto(schadeherstel)bedrijven, assurantieadviseurs en gevolmachtigd agenten. Schadegarant heeft vier belangrijke doelen waar verzekerden van de Schadegarantverzekeraars baat bij hebben: Kwaliteit en veiligheid, Klanttevredenheid, Procesefficiency en Schadelastbeheersing.

Klant

Schadegarant

Virutal Sciences Conclusion schadegarant

Markt

Financiële dienstverlening

Thema

Factbased improvement

Publicatiedatum

31 december 2020

Schademanagement platform voor Schadegarant Virtual Sciences Conclusion

Uitdaging 

Voor het herstellen van autoschade heeft Stichting Schadegarant contact met een veelvoud aan partners en partijen die een rol spelen in het schadeherstelproces. Al deze partijen moeten informatie met elkaar uitwisselen om het hele schadeherstelproces goed te laten verlopen. Voorheen werd veel van deze informatie op papier genoteerd en gedeeld. Zo maakte een schadehersteller een calculatie van het werk dat nodig was om de schade te herstellen. Deze calculatie werd opgestuurd naar de verzekeraars, die alle binnenkomende calculaties moesten beoordelen en vervolgens goedkeuren, afkeuren of laten aanpassen. Een tijdrovend proces, dat ook nog eens foutgevoelig was.

Aanpak

Virtual Sciences Conclusion heeft voor Schadegarant het schademanagementplatform eXchange ontwikkeld. Dit schademanagementplatform heeft het hele schadeherstelproces geautomatiseerd. Zo zijn er koppelingen naar externe services zoals RDW, expertisefilters en online verzekeringscontroles om de afhandeling van schadedossiers sneller en makkelijker te laten verlopen. De beoordeling van de calculaties gebeurt nu veelal automatisch op basis van expertisegegevens: een combinatie van historische data, technische gegevens over schade, informatie uit externe services en afspraken die gemaakt zijn met de herstelbedrijven. Alleen de calculaties die als afwijkend worden gekenmerkt, vragen nog om een beoordeling door een medewerker. Inmiddels werkt Schadegarant al vele jaren naar tevredenheid met deze oplossing. Virtual Sciences Conclusion zorgt er voor dat eXchange toekomstvast blijft. Ontwikkelingen op IT-gebied, zoals bijvoorbeeld DevOps en CI/CD, worden hierin geadopteerd en veranderingen in regelgeving en processen kunnen eenvoudig worden verwerkt.

Resultaten

Schadegarant heeft met eXchange een oplossing die zorgt voor een soepele en nauwkeurige afhandeling van het gehele schadeherstelproces. Alle partners in de keten kunnen al hun gegevens digitaal indienen en profiteren van de voordelen van dit platform. De noodzaak om dossiers handmatig te beoordelen is tot een minimum beperkt. Alleen de cases die door het systeem als ‘afwijkend’ worden beoordeeld hoeven door een expert te worden nagekeken. De huidige oplossing wordt door de gebruikers als vooruitstrevend ervaren, is toekomstvast, stabiel, flexibel en veilig. Met eXchange worden er zo’n 240.000 cases per jaar behandeld.

Onze samenwerking stelt ons beide in staat aan doelen te werken: zo optimaal mogelijk dienen van de verzekerde en procesefficiency

Frank van Donk
Gesprek tussen Conclusion en klant over digitale transformatie binnen de financiële sector

Conclusion in de financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de financiële dienstverlening?

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Virtual Sciences Conclusion

David van Westendorp

Accountmanager
David.van.Westendorp@virtualsciences.nl