Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

11 direct toepasbare IT-tools voor cure & care

Einde van de spagaat?

De vraag naar zorg groeit en groeit. Hoe houden we haar desondanks betaalbaar? En kunnen we tegelijkertijd de kwaliteit ervan borgen en verbeteren? Een spagaat. Maar wel één waarmee de IT raad weet. Met bijvoorbeeld robotisering, 3D-printing en predictive healthcare. Er wordt al druk mee geëxperimenteerd. Of neem, nú al beschikbaar, tools als patiëntenapps, online consulting, serious gaming en EPD’s/ECD’s. Dankzij IT werkt zorg efficiënter, communicatiever, beter. Wie wil daarmee niet zijn voordeel doen?

 

Digitale transformatie
Op dit vlak van digitale transformatie begeleidt Conclusion u van A tot Z. Enerzijds met ready made technologies – diensten die nu al beschikbaar zijn. Denk aan de EPD’s van ChipSoft, Epic, Nexus en het ECD Ons van Nedap. Anderzijds met maatwerk apps, medical intelligence, leerconcepten en zo meer die wij voor uw bouwen en ontwikkelen. Daarnaast lopen we in de voorhoede van innovatieve trends, business en nieuwe technologie. Zo bent en blijft u verzekerd van actuele support bij de levenscyclus van uw informatiesysteem: van definiëring tot implementering en van support tot vervanging. We do it all. Onder het motto: tastbare resultaten op korte en lange termijn.

 

Your next step?  
Een veel gestelde vraag die mogelijk ook u bezighoudt: “Waar begin ik?” Ons antwoord is wat onorthodox: “Begin gewoon”. Het is onze ervaring dat zodra u met ons het gesprek aangaat de logische stappen vanzelf volgen. Op basis van uw wensen en vragen vullen wij uw mogelijkheden gaandeweg in. In uw tempo. Met – heel essentieel - uw cliënt/patiënt als uitgangspunt. Projecten en tools die we op deze manier al realiseerden, bewijzen de potentie van deze werkwijze. Dat zal u zéker een zorg zijn!

 

1 Alles voor de cliënt
Het Cliënt Volg Systeem (CVS) biedt de ultieme ondersteuning van uw werkproces en het begeleiden van cliënten. Informatie is veilig en gebruiksvriendelijk op te roepen. Voor zowel u als de zorgvrager. Training is niet nodig: de opzet is transparant en inzichtelijk. Conclusion faciliteert het CVS zowel vanuit front- als backoffice.

2 Werken waar je wilt 
Slim werken is mobiel werken. Minder afhankelijk zijn van tijd en plaats. De juiste informatie en inzichten voor beslissingen of advies: je hebt ze via je smartphone onder de knop. Dat scheelt (reis)tijd en dus ook geld. Vanwege de vaak privacy gevoelige informatie heeft Conclusion zich toegelegd op de optimale bescherming daarvan. Privacy en veiligheid zijn gewaarborgd.

 

3 Consult op de bank
Zorg via internet? Het kan! Steeds meer reguliere face-to-face gesprekken worden gecombineerd of vervangen door online consulten via het mobieltje. EHealth is zo’n tool. Het voordeel is dat uw patiënt niet voor alle gesprekken naar het ziekenhuis moet. Ook de relatieve rust van een gesprek met de dokter ´op de bank thuis´, pakt goed uit. Patiënten hebben inzage in hun volledige dossier.

 

4 Wachten wordt leuk!

Conclusion ontwikkelt content voor beeldschermen in wachtruimtes en op kamers. Bezoekers, cliënten en patiënten kunt u zo gericht en actueel informeren. Of het nu gaat om Wachtkamer-TV of Tv-aan-bed: wij faciliteren zowel de front- als backoffice.

 

5 Everybody happy?
Hoe tevreden is men met uw zorg? Om daar zicht op te krijgen gebruikt u de app Net Promotor Score (NPS), die Conclusion heeft ontwikkeld. De resultaten krijgt u handzaam aangeleverd. Dé basis om te kijken waar uw dienstverlening goed loopt of mogelijk nog beter kan.

 

6 Verandering kun je trainen
Wendbaarheid is van belang in een tijd die van veranderingen aan elkaar hangt. Conclusion zet mensen daarvoor in beweging. Onze ervaring met bijvoorbeeld game design gebruiken we voor korte, prikkelende games of realistische VR-experiences. Conclusion focust op gezamenlijk leren, waarbij medewerkers hun positie herkennen en zich verantwoordelijk voelen. We ontwikkelen en implementeren deze aanpak in co-creatie met u. Maatwerk dus.

 

7 Leren? Houd het overzicht!
Snel en effectief leren leidt tot betere resultaten op de werkvloer. Hiervoor biedt Conclusion een compleet pakket aan methoden. De regie gebeurt vanuit één centrale, digitale leeromgeving. U krijgt gegarandeerd meer grip op kosten, compliancy en leergegevens. Ook de medewerker heeft inzicht in zijn leerportfolio. Leren wordt concreet en uitdagend.

 

8 Bij de tijd. Via de kennis en skills app
Conclusion ontwikkelde de Powerapp: een slimme, mobiele applicatie die leren en werken in de zorg verbindt. Medewerkers worden uitgedaagd hun kennis en skills up-to-date te houden. Dat kan op elke plek en elk moment en kost maar een paar minuten per dag. Kennishiaten worden zo tijdig gesignaleerd. Deelnemers zien precies hoe ze daarop actie moeten ondernemen.


9 De Private Cloud: veilig en kostenefficiënt
De Conclusion Cloud biedt een flexibele oplossing om uw belangrijkste zorg- en bedrijfsapplicaties in te passen. De voordelen zijn schaalbaarheid, flexibiliteit en een continue, hoge automatiseringsgraad. U betaalt op basis van gebruik: dus bijvoorbeeld alleen voor piekmomenten. De Cloud maakt grote investeringen in hard- en software overbodig; wat ook geldt voor zwaar bemenste IT afdelingen. Het ‘echte werk’ gebeurt buiten de deur.

 

10 ‘Lees’ uw big data
U werkt al enige tijd met een Cliënt Volg Systeem? Tijd voor de volgende stap van het informatiseringproces. Het clusteren en lezen van alle rauwe data. Dit levert nieuwe inzichten voor alle vlakken binnen uw instelling. De basis voor verbeteringen. Naar uw cliënten en patiënten, maar ook naar uw (potentiele) partners in de zorg. Conclusion biedt de techniek voor ‘data digging’ én analisten om al die data inzichtelijk te maken.


11 Medical intelligence: kans voor zorgnetwerken
Ook medical intelligence gaat over het ontsluiten van kennis. Specifieke data komen daarvoor in een generieke architectuur voor hergebruik en uitwisseling. Daarmee bespaart u tijd en kosten. Maar denk ook aan data-uitwisseling met andere zorginstellingen om onderzoekgegevens te koppelen. Op die manier ontstaan krachtige zorgnetwerken die in wisselende samenstelling het effect van de zorg en geneeskunde naar een hoger niveau brengen.

 

Meteen aan de slag? Of eerst nog wat vragen? Maak een afspraak! 

Sander Rosenhart
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Sander Rosenhart +31 (0)6 22 84 19 69