Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

Elementaire keuzes in een complexe wereld

Van groeiende zorgvraag tot hogere eisen vanuit verzekeraars en toezichthouders. Cliënten die spreekvaardiger worden, maar ook vaker specifieke zorg nodig hebben. De complexiteit van vraagstukken rond innovatie en kostenbesparing, efficiëntie en kwaliteit, standaard en maatwerk. Het dreigende tekort aan goede zorgprofessionals….

Het zijn niet de minste uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich gesteld ziet. Hoe om te gaan met deze uitdagingen?

   

De ontwikkelingen vóór
Conclusion helpt zorginstellingen toekomstbestendig te zijn. Door processen slim in te richten en de communicatie te vergroten. Door de introductie van EPDs en ECDs te begeleiden en systemen te optimaliseren en te beheren. Door big data en analytics in te zetten en te leren van en met elkaar. Door patiënten en cliënten te betrekken vanuit nieuwe communicatiemogelijkheden. Klaar voor de uitdagingen van morgen.

Meneer De Jong en mevrouw Hassan
Simpel of makkelijk: dat zijn deze transities nooit. Maar we zorgen er wel voor dat de nieuwe werksituatie als zodanig aanvoelt – makkelijker, eenvoudiger, adequaat. Het wérkt. En voor alle onderdelen van uw dienstverlening. Van beleid tot operatie, van processen tot medewerkers en - niet te vergeten - van patiënt tot cliënt: de eindgebruiker. Geen nummer of dossier, maar meneer De Jong of mevrouw Hassan die een beroep doet op uw zorg.

   

Begin waar u wilt
Binnen Conclusion werken ruim 1700 specialisten en generalisten verdeeld over 22 bedrijven samen in een organisch systeem, ons unieke ecosysteem. U stapt in vanuit elke gewenste invalshoek:
- strategisch: wij adviseren op het gebied van digitalisering en bedrijfsvoering.
- tactisch: wij ondersteunen bij organisatieverandering en projectmanagement.
- operationeel: wij implementeren softwarepakketten en de volgende generatie IT-oplossingen zoals AFAS, ONS (Nedap), EPIC en HiX (ChipSoft).

 

Wendbaar. Haalbaar. Betaalbaar.
De afweging tussen besparing en investering geldt als één van de belangrijkste vraagstukken in de zorg. Dat vraagt méér van ons dan advies op afstand. Wij helpen u als partner die het succes van uw zorg vanuit intrinsieke waarden ter harte gaat. We denken en sparren met u mee en zijn onafhankelijk van producenten en leveranciers. Wij kennen het zorgdomein. Spreken uw taal. We constateren dat deze aanpak waarde toevoegt en onze klanten werkelijk progressie biedt. 

 

 

1. EPD/ECD en digitale gegevensuitwisseling

 

Optimale beschikbaarheid van uw patiëntgegevens: eenduidig en overal waar uw medewerkers willen werken. Conclusion heeft diepgaande kennis van de belangrijkste zorgapplicaties waaronder EZIS/HiX (ChipSoft), Epic (Epic), xCare (Nexus) en ONS (Nedap). We werken vanuit uw zorgproces, compliant met relevante wet- en regelgeving en doen dit in samenwerking met uw organisatie en medewerkers. We doen dat in onze rollen van projectleider, testcoördinator, tester, ontwikkelaar en (functioneel) applicatiebeheerder.

 

Conclusion is expert op het gebied van veilige en correcte uitwisseling en conversie van data tussen medische systemen. Wij hebben kennis van alle standaarden in berichtuitwisseling en zijn koploper met HL7 FHIR. Onze integratiespecialisten ontwikkelen, implementeren en trainen. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van EPD/ECD’s en Integratie & conversie op https://www.furore.com/.

 

 

2. Medical Intelligence

 

Medical Intelligence staat voor het verzamelen en ontsluiten van klinische data. Te gebruiken voor stuurinformatie, prestatie-indicatoren en onderzoek. Met een stevige trackrecord binnen dit domein werkt Conclusion samen met alle Universitaire Medische Centra van Nederland en diverse onderzoeksinstituten. Onderling delen we kennis, tooling, modellen en software. Wilt u meer weten over Medical Intelligence of ermee aan de slag? We helpen u graag verder. Van het bepalen van de architectuur tot het realiseren van (klinische) datawarehouses. En van het modelleren van data tot het gereedmaken van data voor uitgifte. Kijk voor meer informatie op https://www.furore.com/ en http://www.medicalintelligence.info/

 

  

3. Digitale Transformatie

 

Het werkveld van zorginstellingen is aan continue verandering onderhevig. In hoeverre is uw organisatie wendbaar genoeg om mee te bewegen? Om de vruchten te plukken van de Digitale Transformatie? Wij adviseren en begeleiden u op uw tocht naar optimalisatie van de bedrijfsvoering en digitalisering. Van groot – op strategisch beleid – naar klein – de mensen, de operatie, de processen op de werkvloer. Niet zelden vereist dat een pas op de plaats: om werkzaamheden te analyseren en van ‘rennen naar plannen’ te gaan. Draagvlak is in deze situatie net zo belangrijk als de technologie. De spil tussen de organisatie, de medewerker en de patiënt, cliënt of bewoner. Die rol past ons.  http://www.conclusionimplementation.nl

 

 

4. Patiëntcommunicatie
Welke voordelen brengt de huidige ICT-golf voor patiënten zelf? Wat geeft hen meer comfort? Of meer zekerheid in de vaak onzekere contactmomenten bij patiënt-arts gesprekken. Essentiele vragen. WachtkamerTV is één van de antwoorden: met informatie op maat op het juiste moment. Ruim 30 zorginstellingen over het hele land gingen u voor. Een ‘kijkdichtheid‘ van zo‘n 800 schermen bij elkaar. https://www.medi-sign.nl/

  

Daarnaast ontwikkelen we patiënten apps, waarbij de patiënt en arts vroegtijdig informatie kunnen delen, zodat meer tijd overblijft voor persoonlijke gesprekken. Of denk aan informatieve en interactieve apps voor de gewenste gedragsverandering bij herstel.

 


5. Applicatiebeheer

 

Continu veranderende bedrijfsvoering vraagt adequaat applicatiebeheer. Beheer zonder omkijken. Rotsvast als het kan, flexibel als het moet. Wij ondersteunen u met de software van AFAS voor een volledige ERP in Profit of de HR-Payroll. AFAS is eenvoud. Snel te configureren en direct beschikbaar vanuit de cloud. Zo is de functionaliteit te allen tijde beschikbaar en up to date. Interfaces met andere informatiesystemen draaien onder alle omstandigheden.

   

Onze AFAS-experts werken samen met uw beheerteam aan AFAS-updates in uw bedrijfsvoering. Dit doen wij vanuit ons Service Center of bij u op locatie. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het verder optimaliseren van uw bedrijfsvoering met behulp van de diverse expertise uit ons Conclusion Ecosysteem. https://www.conclusionafassolutions.nl/

 

  

6. Privacy & Persoonsgegevens
U wilt een duidelijk beeld van het autorisatielandschap binnen uw organisatie met de juiste rechten voor de juiste personen. Hierin voorziet de Autorisatie Auditor op AFAS Profit. Hij helpt het autorisatie landschap inzichtelijk te krijgen, verbeteringen te verbeelden en risico's te beperken op de korte en lange termijn. De bescherming van persoonsgegevens verloopt conform de AVG. https://www.conclusionafassolutions.nl/

  

 

7. Compliance

 

HiX ondersteunt uw patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen. Daarbij sluiten alle (financiële) processen binnen één werkstroom naadloos op elkaar aan. In hoeverre voldoet HiX aan de (nieuwe) wet- en regelgeving? Een QuickScan geeft antwoord: we houden interviews en geven u een uitgebreide analyse van de HiX inrichting met bijbehorende aanbevelingen voor:

 

  • Efficiency 
  • Medische veiligheid 
  • Voldoen aan NEN7510 
  • Voldoen aan WBP, wet BIG en WGBO 
  • Overall beeld

  

Meteen aan de slag? Of eerst nog wat vragen? Maak een afspraak! 

Yvonne Goorman
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Yvonne Goorman 06-53370851