In gesprek over de Wegiz

Tijdige digitale gegevensuitwisseling is in de zorg nog steeds geen vanzelfsprekendheid, maar dermate van belang dat het een belangrijk dossier op de bestuurstafels is.

Zorginstellingen en koepels hebben de overheid in 2018 gevraagd om meer regie te nemen op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.
Deze regie krijgt nu ook vorm in de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz).

Op 28 april zijn we (met Ann Ouvry en Bruno Bruins als tafelhosts) met koepels en zorginstellingen in gesprek gegaan over wat de Wegiz gaat betekenen voor zorginstellingen. Want waarom is digitale gegevensuitwisseling een bestuurlijk thema? Wat is de impact van de Wegiz op een zorginstelling, het bestuur, de artsen en behandelaren? En hoe gaat de Wegiz helpen om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verder te brengen?

Bekijk hier de aftermovie van het rondetafelgesprek en de inleiding door Ruud Lucas waarin hij meer vertelt over de Wegiz.

27 september 2022   |   Nieuws   |   Door: Evelien Oskam

Deel

D&A medical group | Rondetafelgesprek Wegiz

Meer weten?

GegevensuitwisselingNieuws