Digitale Strategie

Een digitale strategie geeft je organisatie toekomst

Digitale Strategie Conclusion Consulting

Wij zien technologie als dé drijvende kracht achter je bedrijfsstrategie, waarmee je als organisatie weerbaar, wendbaar en onderscheidend wordt én blijft. We inspireren en begeleiden je in de dynamische wereld, waarin stilstaan geen optie is. Vanuit een heldere strategie gaan we direct over tot actie, zonder langdurige analyses en rapportages.

Zijn mensen nodig voor een effectieve digitale strategie?

Bij Conclusion Consulting hanteren we Design Thinking principes om jouw digitale transformatie gestalte te geven met behulp van menselijke aspecten. Onze kracht ligt in onze oprechte nieuwsgierigheid; we luisteren aandachtig om zo de ‘vraag achter de vraag’ te ontrafelen. Daarnaast staat samenwerken centraal in onze aanpak. Door gezamenlijk de toekomst van jouw organisatie te vormen en te verbeteren, streven we naar een weerbare, wendbare en onderscheidende organisatie. Deze digitale transformatie biedt jouw bedrijf de unieke kans om jouw concurrentiepositie te versterken en klantwaarde creëren. Voor iedere vraag ben je bij ons op het juiste adres.

Samen op een strategische reis

Je kunt je digitale strategie niet zomaar uitbesteden en verwachten dat alles goed komt. Het werkt het beste als we samenwerken van begin tot eind. Alleen dan zorgen we ervoor dat iedereen in de organisatie de strategie begrijpt en erachter staat. Onze business consultants combineren innovatieve kennis met inspiratie. Ze zorgen ervoor dat we op een duidelijke, creatieve en resultaatgerichte manier te werk gaan. Samen stellen we duidelijke doelen vast en werken we planmatig naar de realisatie daarvan. Dit doen we met de hulp van ons krachtige Conclusion ecosysteem: een mix van toonaangevende IT-specialisten.

Wij zetten mens, klant en leefomgeving centraal om in co-creatie tot een duurzame digitale verandering te komen.

Anneke Zijlstra

Managing Consultant, Digitale Strategie

Anneke Zijlstra Conclusion Consulting

Technologie, Werkwijze en Organisatie

Vanuit jouw beginpunt gaan we samen verder. Want: it takes two to tango. Bij Digitale Strategie kijken we naar het complete beeld: van strategie tot resultaat. Het Conclusion TWO-model laat helder en overzichtelijk de verbanden zien tussen jouw business en IT. Het model is een spiegel waarmee we gezamenlijk de uitdagingen rondom de digitale transformatie kunnen identificeren en we het vertrekpunt definiëren. Vanuit elke beginsituatie staan wij voor je klaar om een project te bekijken, te starten, uit te voeren en te beheren.

Laten leven in hoofd en hart

We nemen verantwoordelijkheid voor de uitkomst van jouw digitale strategie. Door de principes van Service Design en Design Thinking toe te passen, garanderen we dat jouw strategie niet alleen innovatief en klantgericht is, maar ook empathisch en gebruikersgericht. Het gaat niet alleen om vernieuwingen aan de voorkant, maar ook om het echt begrijpen en optimaliseren van onderliggende processen. Deze methodologieën stellen ons in staat om versnelling, schaalbaarheid en continuïteit te waarborgen.

Onze aanpak draait om het co-creëren van oplossingen. Samen met jou en ons Conclusion ecosysteem verkennen we mogelijkheden, definiëren we uitdagingen en ontwerpen we oplossingen. Hierbij staat de gebruiker altijd centraal. Maar een strategie is pas echt effectief als deze gedragen wordt door de hele organisatie. Daarom zetten we ons in om leiders binnen jouw organisatie op te leiden en in hun kracht te zetten, zodat zij de strategie kunnen uitdragen. Dan wordt de boodschap niet alleen door iedereen begrepen, maar leeft het ook écht - zowel in het hoofd als in het hart.

Samen strategie in de praktijk brengen

Strategie is voor ons geen doel op zich, maar een middel om in de juiste, concrete oplossingen te voorzien. Bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en diensten is het ontwerp van goede diensten, het ontwikkelen van de juiste strategie en het succesvol implementeren van de veranderingen en procesoptimalisaties binnen de organisatie van belang. Hiervoor werken wij samen met andere disciplines binnen Conclusion Consulting – Verandermanagement, Leiderschap en Prestatieverbetering – en andere bedrijven uit ons krachtige Conclusion ecosysteem.

Deze topics maken jouw organisatie weerbaar en wendbaar

Digitale Strategie Leiderschap Verandermanagement Prestatieverbetering

Weer- en wendbaar blijven?

Dan is digitale strategie essentieel

Anneke Zijlstra Conclusion Consulting

Anneke Zijlstra

Managing Consultant
azijlstra@conclusion.nl