TWO-model

Digitale transformatie raakt alle facetten van organisaties en hun omgeving. Met ons TWO-model brengen we deze issues samenhangend in beeld: de basis voor de dialoog waarmee onze samenwerking start. 

Het Conclusion  TWO-model helpt bij jouw digitale transformatie

Aan de knoppen van weerbaarheid, wendbaarheid en onderscheid

Voor vrijwel elke organisatie is digitale transformatie van levensbelang. Zowel voor het consolideren van de huidige positie als voor het slaan van een brug naar de toekomst. Zo moet de één aan de slag met zijn legacy. Een ander focust juist op de ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen. Ongeacht deze verschillen is er één grote gemene deler: succesvol digitale technologie inzetten is nooit draaien aan één knop, elke beslissing is verbonden met wat er elders in de organisatie gebeurt. Vergelijk het met de bewegingen op een schaakbord: een zet is zinloos zonder oog voor de posities van de andere stukken. Op die interactie spelen we in met ons TWO-model.

TWO-model animatie

Het TWO-model in het kort

Bekijk de korte animatie
"Wat bepaalt mijn koers?"

Steeds vaker benaderen opdrachtgevers ons als strategische partner voor grote en complexe uitdagingen. Dat vraagt om een instrument om het gesprek over digitale strategievorming effectief te voeren. Strategie is daarbij nooit een doel op zich: je wilt toe naar concrete versnelling en verbetering.

Vanuit samenhang navigeren naar de stappen voor morgen

We hanteren het TWO-model samen met het business en IT-management van onze klanten: diegenen die verantwoordelijk zijn voor de complexe uitdagingen in hun huidige IT-landschap en de vragen rond digitale transformatie. Het verbinden van kansen en dilemma’s vanuit strategie naar uitvoering en resultaat: dat is wat het TWO-model doet. 

Waarom TWO?

De naam TWO heeft een meervoudige betekenis. Op de eerste plaats: het is de afkorting voor Technologie, Werkwijze en Organisatie. Die drie zijn onlosmakelijk verbonden in het spectrum van verandering en digitalisering. Technologie echt werkend krijgen rust ook op de inrichting van je organisatie, de skills van je mensen en de cultuur die de verandering gaat dragen. Mens, technologie en organisatie sluiten op elkaar aan en versterken elkaar.

Daarnaast staat TWO voor ‘samen’. Of anders gezegd, ‘It takes two to tango’. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat je als individu of team niet alles in huis kunt hebben voor de uitdagingen van vandaag en morgen. De permanent veranderende kennis en mogelijkheden maken dat bovendien onrealistisch.

Van analyse naar strategie 

Om samen tot de gewenste oplossingen te komen, zetten we het TWO-model in om de belangrijkste dilemma’s in beeld te krijgen. En op basis daarvan prioriteiten in de aanpak vast te stellen. Vanuit een samenhangende analyse van jouw situatie komen we tot een passende digitale strategie.

Een extra waarde is de gemeenschappelijke taal voor business en IT-management. Business en IT begrijpen elkaar beter. Daardoor is een gezamenlijk vertrekpunt scherper te definiëren, identificeer je afhankelijkheden en dilemma’s en – als overall resultaat - weet je je gesteund door de beste basis voor goed onderbouwde beslissingen.

Ontwikkeld vanuit de praktijk

Het TWO-model komt bepaald niet uit de lucht vallen. Het is ontwikkeld door een omvangrijk team van ervaren leiders  en experts binnen Conclusion. Het model is vervolgens gespiegeld aan bekende modellen voor digitale transformatie van de grote kennispartijen. Daarbij hebben we intensief samengewerkt met Hans van Grieken, die eerder mee aan de wieg stond van diverse bekende strategiemodellen van Deloitte, Gartner en Capgemini. Tenslotte is het TWO-model getoetst in een reeks bijeenkomsten met klanten, consultancies en accountteams van Conclusion.

Van strategie naar écht uitvoeren 

Als Conclusion hebben we een naam op te houden als het onze hands-on mentaliteit aangaat. Daar waar sommigen praten over toekomstplannen, maken wij ze concreet en voeren ze uit. Anders gezegd: na de koersbepaling ook met de voeten in de klei. Die feedback krijgen we ook op het TWO-model: “Zeker zo goed als veel bekende modellen rond digitale transformatie, alleen een stuk concreter en meer toepasbaar. Bijvoorbeeld voor de vertaling van een strategie naar een praktische roadmap.”  Vanuit een concreet denkmodel toewerken naar concrete uitvoering: daar ligt de winst.

Zo werken we er samen mee

Het TWO-model zetten we graag in als instrument voor de dialoog: vaak in een gefaciliteerde workshop, met een goede vertegenwoordiging van de direct betrokkenen. Dat kan een directie zijn - bijvoorbeeld als je werkt aan een integrale nieuwe visie op je digitale strategie. Maar ook het managementteam van een business line die de volgende stap in de ontwikkeling wil bepalen. Vaak zitten er ook experts vanuit Conclusion of andere partners aan tafel. In alle gevallen  begeleiden wij de sessies en vertalen deze naar een uitgewerkte digitale strategie.

Let's start TWO!

Wat werkt beter dan het model toe te lichten aan de hand van jouw praktijk? Tijdens een eerste gesprek stellen we vast wat je concrete vraag en aanleiding(en) zijn, en welke output je voor ogen hebt. We koppelen dat aan een eerste verkenning van de inhoudelijke thema’s en dilemma’s die rond de vraag spelen. Aan de hand van die eerste oriëntatie kunnen we je vervolgens een voorstel doen. Denk aan de werkvorm, deelnemers, stappen, deliverables, planning en investering. Interesse? Een afspraak is snel gemaakt!

Meer weten?

TWO-Model whitepaper

Vanuit samenhang navigeren met ons TWO-model

Anneke Zijlstra Conclusion Consulting

Anneke Zijlstra

Digitale strategie
AZijlstra@conclusion.nl