Co create a sustainable tomorrow

Samen werken we aan een duurzame toekomst

Duurzame samenwerking Conclusion Consulting

We zijn de wereld aan het uitputten. En we zien de kloof tussen arm en rijk groeien. Willen we onze wereld leefbaar houden voor toekomstige generaties, dan is het tijd voor verandering! Conclusion ziet een toekomst waarin IT een duurzaam bestaan van mens en omgeving ondersteunt én een belangrijke rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door focus te leggen op de relatie tussen IT en duurzaamheid, versterken we betrokkenheid bij onze medewerkers, klanten en partners. Zo versnellen we de transitie.

Structureel en schaalbaar impact maken

Als organisatie kan Conclusion Consulting structureel en schaalbaar een positieve impact maken. We hebben veel kennis in huis: ons team is ondernemend ingesteld en persoonlijk gedreven om bij te dragen aan een betere wereld. Dat doen we met een focus op de Sustainable Development Goals (SDG’s) 3, 10 en 13 van de Verenigde Naties. Universele, breed gedragen doelen.

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

Een gezonde en eerlijke toekomst voor iedereen. Dat is waar SDG 3 om draait. Om de klantverwachtingen structureel te overtreffen, staat vitaliteit hoog op de agenda bij Conclusion Consulting. We zorgen voor een balans tussen werk, inspanning en ontspanning. Want als jij lekker in je vel zit, profiteren jouw collega’s en klanten daar ook van. Vanuit die insteek zijn we gestart met het vitaliteitsprogramma CHARGE.

Conclusion Consulting

CHARGE

CHARGE is ons vitaliteitsprogramma. Volg workshops, krijg coaching en onderneem activiteiten met collega’s. Inspireer en motiveer elkaar als collega’s om fit te blijven. Wij ondersteunen je op vele vlakken bij het opgeladen houden van jouw batterij, een carrière lang.

SDG 10: ongelijkheid verminderen

Sociale samenhang is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur. Intern betekent dat een (extra) scherpe blik op inclusie en diversiteit binnen Conclusion Consulting en ons ecosysteem. Krijgt iedereen gelijke kansen? En wordt dat ook door iedereen ervaren? Extern zetten we onze kennis, mensen en middelen in voor projecten die gericht zijn op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En voor projecten die jongeren stimuleren hun dromen na te jagen.

3x3 en Conclusion

Partnership 3x3 Unites

Stichting 3X3 Unites en Conclusion Consulting kondigen hun officiële partnership aan, om gezamenlijk maatschappelijke impact te maken. Binnen dit partnership draagt Conclusion Consulting met haar consultancy kennis en kunde bij aan de ambitie van 3X3 Unites om schaalbaar gelijke kansen voor jongeren te creëren middels 3X3 basketbal.

Partnership Stichting de Buurt

Stichting De Buurt bouwt aan buurten waarin je elkaar groet, kent en helpt. Dit doen zij door samen met buurtbewoners vrolijke en verbindende activiteiten te organiseren. De Buurt groeit hard en kon wat hulp gebruiken bij de ontwikkeling van een stevige organisatiestructuur. Conclusion Consulting zet haar kennis, kunde en middelen inzetten voor De Buurt om bij te dragen aan het realiseren van de groeiambitie.

Met Conclusion Consulting willen we structureel en schaalbaar een positieve impact op de wereld maken

Wessel Exterkate

SDG 13: klimaatactie

De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. Deze moeten dus dringend aangepakt worden. Intern doen we dat door onze CO2-uitstoot te analyseren en zo ver als mogelijk te neutraliseren. Binnen het Conclusion ecosysteem bieden we onze duurzaamheidsaanpak actief aan en ondersteunen we met de implementatie ervan. En bij klanten onderzoeken we hoe we met onze opdrachten CO2-uitstoot kunnen verminderen én of klimaatbeleid al onderdeel is van hun businessdoelstellingen.

Conclusion Consulting

Bekijk in de SDG activiteitenkalender welke activiteiten we dit jaar gepland hebben staan op het gebied van SDG 3, 10 en 13. 

Samen met ons het verschil maken?

Conclusion Consulting pretendeert vooral niet ‘het allemaal wel even op te lossen’. Wat we wél doen, is onze verantwoordelijkheid nemen om een gerichte bijdrage te leveren aan een betere wereld. Zodat we er met z’n allen beter van worden. Niet voor niets werken we vanuit de gedachte: co-create a sustainable tomorrow. Wil jij ook een positieve impact op de wereld maken?

Duurzaam impact maken?

Laten we samen doelen bepalen!

Rutger van IJzendoorn Conclusion Consulting

Rutger van IJzendoorn

Managing Consultant