We zetten mensen in beweging…

Mooi geformuleerd hoor, zo’n missie, maar wat betekent dat nou voor je dagelijkse werk? Welke betekenis heeft het voor de  mensen van Bright Alley? Want volgens onze eigen missie “… zijn medewerkers de sleutel tot het succes van een organisatie.”

Portretfoto van een breed lachende Simone

“Didactiek is meer dan kennis!”

In beweging zetten heeft volgens mij alles te maken met mensen een ervaring bieden. En de start is altijd dat mensen zich gehoord voelen, zich herkennen in hun wereld en hun dilemma’s. Als je mij zou vragen wat ik het belangrijkste vind, dan vind ik “aan het denken zetten” belangrijker dan nieuwe dingen leren. Didactiek is namelijk meer dan kennis. Dat wordt niet altijd goed begrepen…”

Simone Boden
Senior Learning consultant

Portretfoto van Marte

“Falen is ook een kans om iets te leren.”

“Voor mij is leren bijna een grondhouding. Leren wordt vaak heel smal gezien, maar ik leer bijvoorbeeld ook door dingen die ik op straat zie gebeuren. Daar ben ik me heel bewust van en ik krijg er heel veel energie door. Het verrijkt me. Daarom is het ook zo jammer dat leren voor sommigen als een moetje wordt ervaren. Ik wil die mensen laten ervaren hoeveel leren hen kan opleveren. Mensen in beweging zetten dus…”

Marte Wolthuizen
Learning consultant

Portretfoto van Geert

“Make me care! Make me think!”

“Mijn hart ligt bij storytelling. En dat heeft ook alles te maken met mensen in beweging zetten. Hoe zorg je voor betrokkenheid bij een kijker? “Make me care!”

En soms gaat het juist om wat er niet in een verhaal wordt gezegd. Niet alles voorkauwen, waardoor je de kijker juist extra het verhaal inzuigt. Ze zelf hun conclusies laten trekken… “Make me think!”.”

Geert Nijmolen
Art-director

Portretfoto van Leonie

“E-learning wordt niet altijd op de juiste waarde geschat.”

“E-learning wordt door sommige mensen als een verplicht nummer ervaren. Aan de ene kant vind ik dat natuurlijk jammer maar anderzijds motiveert me dat ook om het tegendeel te bewijzen. Dat e-learning dus wel verrassend kan zijn. En wel persoonlijk. Het komt ook voor dat klanten juist te hoge verwachtingen hebben van het effect van een e-learning. Dan adviseer ik altijd om ook andere middelen in te zetten. En zo mensen in beweging te krijgen.”

Leonie van Leeuwen
Learning consultant