Van Oord | E-learning Say YES to safety

Van Oord is één van de grootste bagger- en offshorebedrijven ter wereld. Veiligheid is cruciaal binnen hun projecten. In het kader van het Van Oord’s Work Safe programma ontwikkelden we de General Safety Introduction Training (VOGSI) voor alle nieuwe projectmedewerkers.

Klant

Van Oord

Van Oord logo

Markt

Industrie

Thema

Safety

Publicatiedatum

1 januari 2019

Van Oord Say Yes To Safety

Veiligheidsbewustzijn aan boord

We ontwikkelden een e-learning module die bijdraagt aan het creëren van veiligheidsbewustzijn en het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid rondom het thema veiligheid. Een slimme tool zorgt ervoor dat de module zowel online als offline te gebruiken is. Handig voor het personeel op schepen waar vaak geen internetverbinding beschikbaar is. Ook wordt er voor gezorgd dat de gegevens per cursist bewaard blijven, ook al werken meerdere cursisten op één PC. 

Medewerker van Oord doet elearning

Oefenen met realistische cases

Wat moet je tijdens het uitvoeren van je werk vooral wel en wat vooral niet doen, zodat iedereen aan het eind van de dag weer veilig thuiskomt? Het personeel maakt in de module kennis met veilige werkmethoden en -procedures. Met realistische cases oefenen ze in het herkennen van onveilige situaties. Waar let je op tijdens een veiligheidsronde en/of algemene observatie? En welke acties volgen op je bevindingen?

Van Oord vox amalia

Sturen op eigen verantwoordelijkheid

We weten uit ervaring dat regels eerder worden opgevolgd wanneer personeel begrijpt waarom ze er zijn. In de module geven we het personeel daarom inzicht in oorzaken van incidenten, aangevuld met handvatten om de kans op dergelijke incidenten te verkleinen. Met andere woorden de VOGSI e-learning leert medewerkers hoe ze zelf zorgen voor een veilige werkomgeving.

Om er zeker van te zijn dat de medewerkers na afronding veiligheidsbekwaam zijn, sluit de e-learning af met een verplichte toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de medewerker een certificaat dat tevens het toegangsticket is voor de praktijkdag. Op deze dag wordt het geleerde verder toegepast en geborgd.

Meer weten over safety cases?

Bekijk ons hele dossier of neem contact met ons op.

Close up Eefje Albers

Eefje Albers

Directeur Bright Alley
eefje.albers@brightalley.nl