• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over AMIS, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van AMIS

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij AMIS

Verbetering van dierengezondheid door data uitwisseling met Azure Event Hub en Kafka

AMIS | Conclusion werkt al jaren samen met een onafhankelijk en marktgericht internationaal bedrijf dat zich focust op de verbetering van diergezondheid voor veehouders, dierenartsen en vervoerders in Nederland. In hun veterinaire laboratorium worden jaarlijks bijna vijf miljoen laboratoriumbepalingen uitgevoerd. De medewerkers, waaronder dierenartsen, specialisten en wetenschappers adviseren klanten met praktijkgericht onderzoek en de uitvoering van diergezondheidsprogramma’s. 

Klant

AMIS

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Thema

Cloud application journey

Verbetering van dierengezondheid door data uitwisseling met Azure Event Hub en Kafka

Uitwisseling van informatie is essentieel voor duurzame diergezondheid

Deze organisatie vormt het knooppunt van informatie-uitwisseling tussen veeartsen en veehouders op het gebied van diergezondheid. Op basis van deze informatie realiseert dit bedrijf samen met haar klanten en partners concrete, pragmatische producten en diensten voor duurzame diergezondheid. Ook stelt het veehouders, veeartsen en eigen onderzoekers in staat om historische gegevens van veestapels eenvoudig te raadplegen.  

 

Klantportaal en knooppunt data uit diverse bedrijfsketens

Er is een klantportaal beschikbaar voor veehouders, hun dierenartsen en vervoerders. In dit portaal kunnen zij volgen welke diergeneeskundige programma’s er lopen, welke laboratorium onderzoeken er zijn aangevraagd, wat de status hiervan is en welke uitslagen en resultaten hieruit zijn gekomen. Het portaal geeft een gedetailleerd overzicht van jaren aan historische gegevens over veestapels. Dit klantportaal beschikt over diverse apps, zodat op ieder moment en op iedere plek deze gegevens passend voorhanden zijn.  

AMIS heeft een knooppunt voor data-uitwisseling gerealiseerd dat ervoor zorgt dat gegevens vanuit de diverse bedrijfsketens en -systemen beschikbaar komen. De data komt vanuit de bronsystemen in Azure Event Streaming terecht en wordt daar verzameld en getransformeerd tot de voor het portaal en de apps gewenste vorm. 

Snel en betrouwbaar data uitwisselen zonder belasting van de bronsystemen

Door de implementatie van Event Streaming in combinatie met Kafka adapters kan de relevante data vanuit de bronsystemen direct worden opgehaald naar Azure Event Hubs. Iedere relevante wijziging van de brondata wordt op die manier direct doorgegeven naar het Streaming platform. De data is daardoor snel beschikbaar en de belasting van de bronsystemen is minimaal. In Azure vindt de verdere verwerking van de data plaats, waarna deze aangeboden wordt aan het portaalsysteem en de apps. Hierdoor kan er in de toekomst eenvoudig nog meer afnemers aan de data aan worden toegevoegd. 

Toegevoegde waarde voor gebruikers en klanten

Op dit moment worden er uit verschillende functionele domeinen data opgehaald en per dag tienduizenden berichten verwerkt. AMIS is al jaren een innovatieve partner voor dit bedrijf en onderkent hoe belangrijk informatieverwerking is. AMIS heeft de informatie-uitwisseling zowel intern als extern op een hoger plan getrokken. Het resultaat is dat het klantportaal, de consumerende systemen en externe connectoren vrijwel direct wijzigingen verwerken. Dit levert een enorme versnelling op in de innovatiekracht. Ook geeft dit een hogere klanttevredenheid omdat er nu vrijwel direct inzicht is in de actuele stand van zaken.

Meer weten over deze case?

Neem gerust contact met ons op!

Robbrecht van Amerongen

Robbrecht van Amerongen

Head of Internet of Things en Industry 4.0
Robbrecht.van.Amerongen@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies