Zorg dat je kritische informatiestromen nooit down gaan met Managed Integration Services

Het beheren en voortdurend up-to-date houden van integraties is een specialistisch en kritisch vakgebied. Veel bedrijfsprocessen staan of vallen immers met informatiestromen die applicaties onderling uitwisselen. Dit geldt niet alleen voor interne processen, maar ook voor informatiestromen in ketens van bedrijven. Als ergens een datastroom onverhoopt stokt, dan valt vaak het volledige proces in een bedrijf of in een supply chain stil. Vanwege het belang van integraties en het feit dat het vinden en binden van integratie-experts erg moeilijk is, nemen steeds meer organisaties integratiedienstverlening af als managed service.

11 april 2022   |   Blog   |   Door: Virtual Sciences Conclusion

Deel

Managed Integration Services  Virtual Sciences Conclusion

Hou je integraties up-to-date

Het ontwikkelen van een goede applicatie-integratie is één ding; het up-to-date houden ervan is minstens zo belangrijk. Applicaties wijzigen voortdurend, zeker nu ze steeds vaker als SaaS-dienst worden afgenomen. En ook processen worden regelmatig aangepast. Wie daarbij te weinig oog heeft voor de impact van deze wijzigingen op de integraties, zal regelmatig tegen vervelende verrassingen aanlopen. Het is dan ook niet vreemd dat de populariteit van Managed Integration Services groeit.

Door integratie als managed service af te nemen, stel je immers zeker dat jouw kritische berichtenstromen niet alleen vandaag, maar ook volgende week en volgende maand goed verlopen. Je garandeert dat er bij wijzigingen in het applicatielandschap of in de processen al in een vroegtijdig stadium wordt nagedacht over de impact hiervan op de bestaande en eventueel nieuw te ontwikkelen integraties.

Vertaalslag van strategie naar beheer

Als je kiest voor de Managed Integration Services van Virtual Sciences Conclusion ga je een lange-termijnrelatie met ons aan. Wij leren daardoor jouw bedrijf, jouw processen en jouw applicaties goed kennen en kunnen daarom op alle niveaus met je meedenken: op strategisch vlak en het gebied van architectuur, maar ook op het gebied van ontwikkeling, implementatie en beheer van integraties. Wij leveren daarmee continuïteit. Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’, het is eerder Nachtrust-as-a-Service.

We zorgen daarnaast ook voor tevreden gebruikers. Maar al te vaak zien we dat gebruikers van software niet of nauwelijks worden meegenomen in keuzes die worden gemaakt als het gaat om applicatie-integratie. Laat staan dat ze weten wat ze van een bepaalde integratie mogen verwachten. Wij peilen maandelijks bij management en gebruikers of onze dienstverlening in overeenstemming is met hun – vaak verschillende - verwachtingen. Want uiteindelijk is het doel dat processen waarin applicaties data uitwisselen goed lopen. Dus wij zijn pas tevreden als ook de proceseigenaar tevreden is.

Integratie-experts versterken elkaar

Dat doen we met teams van integratie-experts die elkaar aanvullen en versterken. We zorgen voor afwisselend werk. Je werkt niet alleen maar op projecten of in de managed services-dienstverlening, maar het is altijd een combinatie van beide takken van sport. Sommige integratie-experts willen de diepte in en de allerbeste worden in een specifiek product, anderen willen zich juist verbreden of doorgroeien naar een leidinggevende functie. En weer anderen kijken het liefst vanuit een bedrijfskundige insteek naar processen en zijn goed in de vertaalslag van proces naar techniek. Bij ons krijgen al die verschillende experts de vrijheid om hun eigen richting te bepalen. En ook de vrijheid om weer terug te komen op een eerder gekozen richting, omdat je alleen in de praktijk pas echt ontdekt waar jouw specifieke kracht ligt en waar je plezier uit haalt.

Want plezier in het werk, dat staat voor ons bovenaan. Elkaar inspireren en van elkaar leren vinden wij belangrijk. Dat gebeurt gelukkig vanzelf als je een stelletje vakidioten bij elkaar zet. Zeker omdat de technologische ontwikkelingen in ons vak snel gaan en iedereen het leuk vindt om de laatste trends te volgen. Die delen we maandelijks met collega’s tijdens onze befaamde pizzasessies. Maar zorg er ondanks dat dan maar eens voor dat er tijdens een BBQ of bedrijfsuitje over andere dingen dan werk wordt gepraat…

Een specialisme onder de knie krijgen kost jaren

Integratie is een specialisme binnen het brede en moeilijke IT-vakgebied. Het verbaast ons steeds weer hoe sommigen de complexiteit van IT onderschatten en hoe gemakkelijk ze over integraties denken. Wij vergelijken het eerder met een medisch specialisme: pas na zes jaar mag je jezelf basisarts noemen, en dan moet je daarna nog vier jaar door voordat je een beginnend medisch specialist bent. Voordat je daarna zelfstandig complexere operaties mag uitvoeren, ben je weer zoveel jaar verder. Iedereen kan aan de hand van zijn klachten op Thuisdokter.nl zelf een diagnose stellen, maar daarmee kun je nog geen open-hart-operatie uitvoeren. Maak dus niet de fout om te denken dat ‘citizen developers’ die ooit eens zelf een eenvoudige API hebben ontworpen integratie-expert te noemen. Het kost tijd om integratiespecialist te worden.

Ben jij een integratiespecialist of heb je de ambitie om dit vak te leren? Dan drinken we graag een keer koffie met je. En vallen in jouw bedrijf regelmatig processen stil omdat de berichtenstroom tussen applicaties stokt? Dan kijken we graag samen met jou naar de oorzaak en doen je een voorstel voor Nachtrust-as-a-Service.

Nachtrust as a Service waarbij we 24*7 vitale componenten in de gaten houden