Hardening en compliance op Red Hat OpenShift

In de snel evoluerende wereld van containerisatie en microservices speelt Red Hat OpenShift een belangrijke rol voor bedrijven die streven naar innovatie en efficiëntie. Echter, de toename van flexibiliteit en snelheid gaat hand in hand met nieuwe beveiligingsuitdagingen. Daarom zijn hardening en compliance niet alleen wenselijk, maar essentieel in het beveiligen van je containeromgeving tegen potentiële bedreigingen.

29 maart 2024   |   Blog   |   Door: Frank van Noorden

Deel

Red Hat openshift Virtual Sciences Conclusion

Wat is hardening?

Hardening, in de context van OpenShift, verwijst naar het proces van het beveiligen van een systeem door het verminderen van zijn kwetsbaarheden. Dit omvat maatregelen zoals het minimaliseren van container images om de aanvalsoppervlakte te verminderen, het configureren van beveiligingscontexten om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, en het toepassen van patches en updates om bekende kwetsbaarheden te dichten. Door proactief hardening maatregelen toe te passen, kunnen organisaties de risico's verminderen en de algehele veiligheid van hun containeromgeving versterken.

Wat houdt IT-compliance in?

Compliance gaat over het naleven van vastgestelde normen en standaarden om te zorgen voor een veilige en betrouwbare IT-omgeving. Voor containerplatforms zoals OpenShift is het belangrijk om richtlijnen zoals de CIS benchmarks en NIST-normen te volgen. Deze normen bieden een raamwerk voor het configureren van systemen op een manier die beveiligingsrisico's minimaliseert en zorgt voor een basislijn van beveiliging die door de industrie wordt erkend.

Voorbeeld van een NIST 800-53 Control Toepassing:

Laten we als voorbeeld de NIST 800-53 control "AC-2 Account Management" nemen. Deze control eist dat organisaties actief het gebruik van systeemaccounts beheren, controleren, en auditen. Het omvat het aanmaken, toewijzen, monitoren en bij noodzaak, het intrekken van gebruikersaccounts en privileges.

Toepassing in OpenShift:

In een OpenShift-omgeving kan deze control worden toegepast door middel van Role-Based Access Control (RBAC) om te verzekeren dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot specifieke resources. RBAC kan worden gebruikt om gedetailleerde beleidsregels op te stellen die bepalen wie wat mag doen binnen het cluster. Bijvoorbeeld, een organisatie kan verschillende rollen definiëren voor ontwikkelaars, operators en auditors, elk met specifieke toegangsrechten tot resources in het OpenShift-cluster.

Daarnaast kan de integratie van OpenShift met identity management oplossingen, zoals Red Hat ‘s  Single Sign-On of externe providers zoals LDAP of Active Directory, helpen bij het efficiënt beheren van gebruikersaccounts en -groepen. Dit maakt het mogelijk om centraal accountmanagement te voeren en toegang te controleren, wat direct bijdraagt aan de naleving van de AC-2 control.

Door dergelijke NIST 800-53 controls toe te passen, kunnen organisaties niet alleen voldoen aan compliance vereisten maar ook hun beveiligingspostuur aanzienlijk versterken door het minimaliseren van ongeautoriseerde toegang en het verbeteren van het toezicht op gebruikersactiviteiten.

Hardening en compliance strategieën

Voor het effectief beveiligen van je OpenShift containers, is het essentieel om een gelaagde beveiligingsbenadering te hanteren. Dit omvat strategieën zoals:

  • Het implementeren van netwerkbeleid om ongewenste toegang tot en van containers te beperken;
  • Gebruik van RBAC om te zorgen voor minimale rechten.

Verder is het belangrijk om enkele specifieke beveiligingspraktijken en technologieën te integreren:

Secrets Management

Gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, tokens en sleutels, moet veilig worden beheerd en opgeslagen. OpenShift biedt geïntegreerd secrets management dat gevoelige gegevens afschermt van applicatiecode en configuratiebestanden. Dit vermindert het risico dat gevoelige informatie wordt blootgesteld aan onbevoegden.

Secure Base Images

Het gebruik van secure base images als fundament voor alle container deployments zorgt ervoor dat applicaties worden gebouwd op een veilige en gecontroleerde basis. Deze images moeten regelmatig worden geüpdatet en gescand op kwetsbaarheden om ervoor te zorgen dat ze vrij zijn van bekende beveiligingsrisico's.

Audit Logging

Het vastleggen van audit logs helpt bij het monitoren van activiteiten en het identificeren van ongewone of ongeautoriseerde acties binnen het OpenShift-cluster. Deze logs zijn van belang voor forensische analyse na een beveiligingsincident en dragen bij aan de naleving van compliance vereisten.

Policy Management

Het beheren van beveiligingsbeleid via tools zoals de OpenShift compliance operator stelt organisaties in staat om automatische scans uit te voeren die verzekeren dat de clusterconfiguratie voldoet aan de gestelde standaarden en best practices. Bij multicluster management biedt Red Hat Advanced Cluster Management extra waarde door het mogelijk te maken om beleid consistent toe te passen en te handhaven over meerdere clusters.

Isolation

Het isoleren van resources en applicaties binnen het cluster is een belangrijke strategie om de impact van een potentieel beveiligingsincident te minimaliseren. OpenShift ondersteunt zowel hardware- als softwarematige isolatietechnieken, zoals het gebruik van namespaces, cgroups en SELinux, om strikte scheiding tussen workloads te waarborgen.

Door deze uitgebreide strategieën te implementeren, kunnen organisaties een robuuste beveiligingshouding binnen hun OpenShift-omgevingen ontwikkelen. Dit zorgt niet alleen voor een sterke verdediging tegen externe en interne bedreigingen maar draagt ook bij aan het voldoen aan compliance vereisten en het beschermen van de integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens en applicaties.

Het belang van een continue beveiligingsmentaliteit

Het implementeren van hardening en compliance maatregelen is slechts het begin van een voortdurende reis naar een veiligere containeromgeving. Technologieën en bedreigingslandschappen evolueren voortdurend, wat betekent dat beveiligingspraktijken regelmatig moeten worden herzien en bijgewerkt.

Het bevorderen van een cultuur van beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie is essentieel. Training en bewustmakingsprogramma's voor ontwikkelaars en IT-personeel over "best practices" in containerbeveiliging kunnen een lange weg gaan in het voorkomen van beveiligingsincidenten. Daarnaast is het belangrijk om een incidentresponsplan te hebben dat snel geactiveerd kan worden in het geval van een beveiligingsbreuk.

Een cruciaal aspect in het handhaven van een voortdurende beveiligingsmentaliteit is het adopteren van een "shift left" benadering in de ontwikkelingscyclus. Dit betekent dat beveiligingsoverwegingen en controles vroeg in de softwareontwikkelingslevenscyclus worden geïntegreerd, vanaf het ontwerp en de planning, in plaats van pas aan het einde of als een nagedachte.

Conclusie hardening en compliance op Red Hat OpenShift

Hardening en compliance zijn fundamentele aspecten van het beveiligen van Red Hat OpenShift. Door deze te implementeren en een cultuur van voortdurende beveiligingsverbetering te bevorderen, kunnen organisaties hun containeromgevingen robuust en veilig houden tegen de steeds veranderende dreigingen in het digitale landschap. Met de juiste strategieën en hulpmiddelen kunnen bedrijven niet alleen hun risico's beheren, maar ook vertrouwen opbouwen bij hun klanten en stakeholders.