Technisch ontwerp en prototype

Virtual Sciences Conclusion zorgt voor technisch ontwerp en prototype nieuwe Jeugdzorg systemen.

Klant

Nederlands bedrijf

Nederlands bedrijf  Virtual Sciences

Markt

Zorg

Thema

Microservices en agile integratie

Publicatiedatum

11 december 2020

Jeugdzorg data integratie

In samenwerking met Jeugdzorg Nederland hebben we een technisch ontwerp en prototype ontwikkeld, voor een compleet nieuw systeem wat gebruikt zal worden door de jeugdzorg professional.

jeugdzorg Virtual Sciences succes
jeugdzorg Virtual Sciences succes

Uitdaging

De transitie van Jeugdzorg naar gemeenten in 2015 is volop in voorbereiding. Tegelijkertijd worden de bureaus jeugdzorg geconfronteerd met primaire systemen die functioneel ontoereikend en technisch verouderd zijn. Vernieuwing van deze systemen is noodzakelijk. Niet alleen vanuit het perspectief van zorg aan cliënten of vanuit kostenbeheersing maar ook van het perspectief van de transitie waarbij rekening moet worden gehouden met de ondersteuning van de ontvlechting van taken naar organisaties binnen het gemeentelijke domein.

Oplossing

Virtual Sciences Conclusion is betrokken bij de ontwikkeling van de architectuur van een nieuw primair systeem. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een prototype dat de contouren schetst voor dit nieuwe systeem. Samen met een brede vertegenwoordiging van gebruikers is in een aantal sessies het prototype ontwikkeld. De nadrukkelijke wens van Jeugdzorg is dat de nieuwe architectuur gebaseerd wordt op open standaarden. Virtual Sciences Conclusion heeft op basis van haar kennis van Open Source en open standaarden een gedegen invulling kunnen geven aan het technische onderdeel van de architectuur. Bij de ontwikkeling van het prototype is een team van Virtual Sciences Conclusion specialisten betrokken geweest, waarmee relevante aspecten van het prototype zijn afgedekt. Het gaat hierbij om kennis van design, usability, en moderne web front- en back-ends.

Voordelen

De geschetste architectuur en het prototype zijn positief ontvangen binnen de Jeugdzorg organisatie en vormen een solide basis voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe basissystemen. De professional en de cliënt  en zijn/haar proces staan in de nieuwe opzet voorop, de systemen faciliteren, zoals het hoort.

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Virtual Sciences Conclusion

David van Westendorp

Accountmanager
David.van.Westendorp@virtualsciences.nl