Delen van informatie met cliënt, mantelzorger, ketenpartners en stakeholders

Een grote Nederlandse organisatie voor thuiszorg, verpleging en verzorging en maatschappelijke dienstverlening heeft een complexe organisatiestructuur, mede door een verleden van vele fusies. Het ICT-landschap was versnipperd en applicaties konden niet, of slecht, met elkaar communiceren. Met onvolledige (management)informatie als gevolg waardoor het lastig was om de organisatie aan te sturen en te rapporteren aan externe partijen. Mede dankzij Virtual Sciences Conclusion beschikt deze organisatie nu over een betrouwbaar ICT-systeem dat het eenvoudig maakt de juiste informatie te delen met cliënt, mantelzorger, ketenpartners en stakeholders. 

Klant

Nederlands Bedrijf

Blanco PNG

Markt

Zorg

Thema

Integratie ontwikkeling

Publicatiedatum

31 december 2020

Virtual Sciences

Uitdaging

Een grote zorginstelling is ontstaan uit meerdere fusies. Deze nieuwe complexe organisatie had derhalve te kampen met een verouderde ICT-infrastructuur. De brondata waren vervuild en veel applicaties konden niet correct met elkaar communiceren. Dat leidde tot onjuiste informatie over bijvoorbeeld het aantal personeelsleden. Incorrecte managementrapportages werkten ook verkeerde beslissingen in de hand: een onwenselijke en kostbare situatie.

Aanpak

De zorgorganisatie en haar ICT-afdeling hadden de visie om een allesomvattende informatiearchitectuur van de organisatie te ontwerpen. Omdat de kennis en kunde binnen de organisatie beperkt was, en men zelf geen applicatieontwikkelaars in huis had, riep de organisatie de hulp in van Virtual Sciences Conclusion. Met behulp van middleware (de IBM Integration Bus) zorgden deze consultants ervoor dat de verschillende applicaties wél correct met elkaar kunnen communiceren.

Resultaat

Gaandeweg het project maakte de zorgorganisatie de ene kwaliteits- en efficiencyslag na de andere. De organisatie beschikt nu over een informatiearchitectuur en over correcte medewerkersinformatie. Brondata zijn opgeschoond en dankzij de aangebrachte koppelingen tussen applicaties worden gegevens automatisch overgezet. Dat zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing. De kwaliteit van managementsrapportages is aanzienlijk verbeterd en bestuurders beschikken nu over een state-of-the-art-bestuursinformatiesysteem (dashboard). Hierdoor kan de organisatie de juiste beslissingen nemen en slagvaardig optreden. Met als resultaat een kostenefficiëntere, en vooral betere, zorg voor hun cliënten.

De samenwerking met Virtual Sciences leidde tot geweldig resultaat, we zijn op weg naar slagvaardige en efficiëntere organisatie.

Concerndirecteur ICT

Download

Case zorginstatie integratie
Digitale transformatie binnen de overheid

Conclusion in de overheid, openbare veiligheid en non-profit

Overheid, openbare veiligheid en non-profit is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in deze markt?

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Virtual Sciences Conclusion

David van Westendorp

Accountmanager