2021, oh wat een jaar!

Alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin ook voor Conclusion Mission Critical corona de hoofdrol speelde. Dit bracht ons verschillende uitdagingen, maar zeker ook mooie dingen. Aan het einde van elk jaar is het goed om achterom te kijken en traditiegetrouw stil te staan bij wat er gebeurd is en vooruit te kijken naar het volgende jaar.

30 december 2021   |   Blog   |   Door: Marc de Beer

Deel

Foto collage 2021 Conclusion Mission Critical

Vorig jaar gaf ik aan dat 2021 een mooi jaar beloofde te worden, met onder andere de verdere groei van onze organisatie op alle aspecten. Terugkijkend op 2021 mogen we wel stellen dat het inderdaad een fantastisch jaar is geweest!

Doorontwikkeling van de organisatie

Waar we eind 2019 startten met een eenduidige way-of-working hebben we hier ook dit jaar nadrukkelijk aandacht aan besteed. Hoe kunnen we binnen en tussen de teams een betere samenwerking realiseren, waarbij we efficiënter werken, de prioriteiten goed afstemmen en op een goede manier kunnen doseren?

Werkdruk
Onze organisatie is transparant; iedereen is bereid elkaar te helpen en kan haar of zijn ideeën opperen om de organisatie continu te verbeteren. Een punt van verbetering in het afgelopen jaar was de werkdruk. Een belangrijk thema dat niet makkelijk te vangen was in een specifieke oorzaak of eenduidige oplossing. De betekenis en impact van werkdruk is voor elk individu anders en kan te maken hebben met de hoeveelheid werk, onduidelijke afspraken, corona impact, de thuissituatie, en nog veel meer. Om dit goed aan te pakken is er een werkgroep opgericht, bestaande uit diverse medewerkers, die aan de slag ging met vragen als; wat versta jij onder werkdruk, wat heb je nodig en wat hebben de teams nodig, en hoe kan de organisatie dit faciliteren? Met mooie concrete oplossingen als resultaat, waar we als organisatie mee aan de slag zijn gegaan.

Leiderschap
Ook startten we in 2021 met ons leiderschapsprogramma ‘Mission: Leading Together’. Een programma waarin we alle medewerkers meenemen in trainingen rondom persoonlijk en teamgericht eigenaarschap, leiderschap en vertrouwen om zo nog beter samen te werken en elkaar vrij te laten in de manier waarop je het gezamenlijke doel bereikt. Dit programma komt het beste tot zijn recht wanneer we fysiek op kantoor zijn, en daarom hebben we na de initiële start in september het programma tijdelijk stop moeten zetten. Met goede hoop kunnen we in 2022 wel verder met dit programma, want ik ben ervan overtuigd dat het helpt in de groei van de medewerkers, de teams en daarmee de organisatie.

Thuiswerken
Net als heel Nederland hebben onze medewerkers ook het afgelopen jaar veel thuis moeten werken. In het begin van het jaar de lockdown, met daarbovenop de avondklok, elkaar alleen via het scherm zien, kinderen of partners die ook thuis zijn, of juist helemaal alleen thuis zitten. Het was veel. Gelukkig werd het vanaf de zomer beter, we konden weer meer doen en daarmee groeide ook het verlangen om elkaar fysiek weer te zien op kantoor. Langzaamaan kwamen we weer terug naar kantoor en kwam er weer reuring in de tent. Wat fijn dat het allemaal weer kon! Totdat dit helaas niet meer kon.. We proberen alle medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, samen oplossingen te vinden als een medewerker vastloopt, en proberen elkaar ook weer goed door deze fase te loodsen.

Betrokken zijn
We vinden het belangrijk dat onze medeweker betrokken blijven. In onze tweewekelijkse business updates praten we iedereen bij over wat er speelt en elk kwartaal staan we uitgebreider stil bij de organisatie tijdens onze (digitale) medewerkersbijeenkomsten. Maar fun is en blijft belangrijk voor ons! Door het hele jaar kaartjes te sturen als steuntje in de rug, een lockdown challenge te organiseren om zo met z’n allen goed in beweging te blijven, fysiek bij iedereen paaseitjes langs te brengen, borrelboxen te versturen, een online kerst-event te organiseren en als kers op de taart het legendarische CMC weekend te houden! Met ruim 100 medewerkers hebben we, binnen de destijds geldende corona maatregelen, een fantastisch leuk programma gehad op Pampus en in Amsterdam waarbij we eindelijk alle tijd hadden om fysiek met elkaar bij te praten.

De business in 2021

Ook onze klanten hebben het in 2021 zwaar gehad met de uitdagingen die corona met zich mee bracht, zoals zoveel bedrijven in Nederland. Projecten werden afgeschaald of stopgezet of de dienstverlening werd opnieuw onder de loep genomen. Naast moeizame gespreken hebben we ook veel mooie zaken gedaan.

Nieuwe business
Zo hebben we weer een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen zoals Facilicom, LNAZ, St Gobain en nog een aantal anderen. We hebben enorm gave en uitdagende projecten mogen doen; denk aan het neerzetten van een Hybride Integratie Platform bij de Nederlandse Spoorwegen, het vervangen van de IT bij verschillende windparken, grote netwerkprojecten bij Royal FloraHolland, de livegang van de nieuwe IT voor OT applicatie bij Ennatuurlijk en de overname van het complete netwerkbeheer voor myBrand.

Certificering
Voor onze bedrijfsvoering en het vertrouwen naar onze klanten toe blijven onze certificeringen erg belangrijk. Ook dit jaar hebben we al onze ISO-certificeringen (9001, 20000, 22301, 27001), de NEN7510 en de ISAE3402 Type II mogen verlengen.

Log4j
De laatste weken van dit jaar stonden in het teken van Log4j, zoals bij veel bedrijven in Nederland. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het verkrijgen van inzicht over alle landschappen en het treffen van de benodigde maatregelen, waarbij het eens te meer duidelijk is dat de veiligheid van omgevingen te allen tijde aandacht nodig heeft. De weerbaarheid, zeker voor de diensten die in het hart van de maatschappij staan, blijft dan ook een van onze belangrijkste pijlers.

What’s to come… 2022

Naast het afronden van 2021, zijn we de afgelopen maanden ook al bezig geweest met de voorbereiding op 2022. Wat zijn onze pijlers voor 2022 en hoe kunnen we als organisatie verder blijven groeien voor zowel onze medewerkers en onze dienstverlening naar onze klanten toe? Dat gaan we doen aan de hand van een aantal focuspunten: security, platformen voor container technologie en IT4OT, service integratie met end-to-end monitoring en real-time dashboards en apps.

Hopelijk kunnen we elkaar in 2022 weer regelmatiger zien en verdwijnt corona naar de achtergrond. We kijken uit naar een veelbelovend jaar waarin we op alle aspecten willen groeien en niet te vergeten… ons 5-jarig jubileum vieren! Op 1 januari 2022 bestaan we 5 jaar, en dat hopen we later in het jaar met onze medewerkers en klanten goed te kunnen vieren.

Duizendmaal dank!

In dit wederom knotsgekke jaar waarin zoveel is gebeurd, blijven we het vooral samen doen. Samen met alle medewerkers zijn we Conclusion Mission Critical. Een organisatie met een fantastische cultuur, tomeloze energie en waar iedereen voor elkaar klaar staat en elkaar aanspreekt. Open en transparant, zoals we dat ook naar onze klanten doen. Een organisatie waar ik enorm trots op ben!

Een groot dankwoord namens mij naar alle medewerkers die haar of zijn steentje dit jaar hebben bijgedragen aan onze diensten, op welke manier dan ook. Dank jullie wel voor al jullie inzet! Ook gaat er een grote dank uit naar onze klanten voor het vertrouwen in onze organisatie. Op naar een nieuw en fantastisch mooi jaar!

Alvast een bijzonder goed en gezond 2022 gewenst!

Fijne jaarwisseling!

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

Marc de Beer

Marc de Beer

Directeur
Mdebeer@conclusion.nl