Nieuwe logistiek vraagt om wifi-optimalisatie Royal FloraHolland

Royal FloraHolland is de grootste marktplaats ter wereld voor bloemen- en planten en brengt als coöperatie van kwekers al meer dan 100 jaar kwekers en kopers bij elkaar op hun digitale platform. Om de bloemen en planten nog sneller en betrouwbaarder te kunnen leveren, besloot Royal FloraHolland tot een grote en complexe transformatie van haar logistieke processen waarvoor hun wifi-netwerk aangepast moest worden voor een optimale dekking. De hulp van Conclusion Mission Critical werd ingeroepen om het wifi-netwerk te vernieuwen en optimaliseren.

Klant

Royal FloraHolland

Corporate logo Royal FloraHolland

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Thema

Business Applications

Publicatiedatum

20 december 2021

Wifi scannen RFH bloemenkar
Stabiel & geoptimaliseerde wifi-dekking 1,3 miljoen m2
Ondersteund toekomstige technologische ontwikkelingen
Digitalisering logistieke proces

Nieuwe eisen wifi-netwerk

Royal FloraHolland wilde hun traditionele verdeelproces omzetten naar een nieuw logistiek proces dat gericht is op vraaggestuurd orderpicken, en de logistieke afhandeling van de directe handel en klokhandel combineert. Op deze manier kunnen bloemen en planten nog betrouwbaarder en sneller worden afgeleverd.

Om dit nieuwe logistieke proces in te kunnen richten was een optimalisatie van het bestaande wifi-netwerk noodzakelijk. Om vraaggestuurd orders te picken moeten bloemenkarren (25.000 per dag) real-time gescand worden met handscanners. De metalen karren met bakken water, bloemen en planten bevinden zich in ruimtes met lage platfonds en anders obstakels wat het een uitdagende omgeving maakt voor draadloze signalen, zo ook voor wifi.

Met de verdere uitrol van het nieuwe logistieke proces was het voor Royal FloraHolland dus noodzaak dat het wifi-netwerk aangepast werd om de juiste ondersteuning te blijven bieden aan de gestelde eisen van de nieuwe logistieke processen en systemen.

Pilotlocatie voor een optimaal traject

Voordat het projectteam (bestaande uit Royal FloraHolland, Conclusion Mission Critical en Vink Installatie Groep) aan de slag ging met de wifi-optimalisatie op de verschillende veilinglocaties, werd eerst gestart met een pilotlocatie in Naaldwijk. Tijdens deze pilot zijn alle technische aspecten van de installatie van het wifi-netwerk uitgewerkt en getest. Na een positief testresultaat is aan de hand van verbeterpunten uit deze pilotlocatie de aanpak voor het vervolgtraject bepaald.

Wifi uitmeten veiling royal floraholland

Wifi-ontwerp voor een optimale dekking

In nauwe samenwerking met de lokale vertegenwoordigers van logistiek is er een werkwijze ontwikkeld om tot een zo optimaal mogelijke wifi-dekking te komen voor de verschillende processen. Begonnen werd met het inmeten van het wifi-signaal van de betreffende ruimte. Vervolgens werd met deze meetgegevens een ontwerp gemaakt voor een optimaal wifi-netwerk voor die specifieke ruimte en de processen die daar plaatsvinden. Hierbij is ook rekening gehouden met de opstelling van de karren, eventuele looproutes en plaatsen waar gescand gaat worden.

Op basis van de nieuwe wifi-ontwerpen zijn de benodigde fysieke aanpassingen doorgevoerd in de ruimtes. Denk hierbij aan het aanleggen van bekabeling, ophangen van access-points en waar nodig het vervangen of plaatsen van SER kasten.

Bij oplevering vindt er een nameting plaats om vast te stellen of het wifi-signaal overeenkomt met het eerder uitgewerkte ontwerp. Bij een eventuele afwijking volgen aanpassingen om zo tot het meest optimale wifi-signaal te komen.

“De teams waren goed op elkaar ingespeeld en konden zo de meest optimale wifi-dekking parallel op alle locaties raliseren."

Martijn Krull, Manager ICT Generic Infrastructure Platforms bij Royal FloraHolland

Klaar voor de toekomst

Omdat looproutes en plekken waar gescand wordt in de toekomst kunnen wijzigen, blijft Conclusion Mission Critical regelmatig nametingen doen om het wifi-signaal te allen tijde optimaal te houden voor de specifieke ruimte.

Door het wifi-optimalisatie project voor Royal FloraHolland is er tevens een nieuwe werkwijze ontwikkeld die in de toekomst ook toepasbaar is voor andere netwerkprojecten van Royal FloraHolland.

1,3 miljoen m2 optimale wifi-dekking

Het projectteam is in totaal 2,5 jaar bezig geweest op de locaties Naaldwijk, Rijnsburg, Aalsmeer en Eelde, en heeft in totaal 1,3 miljoen m2 voorzien van een optimale wifi-dekking. Hierbij zijn onder andere:

  • 1.056 Access-Points vervangen en-/of bijgeplaatst;
  • 2.500 Cat 6A outlets gemonteerd;
  • 139 km hoogwaardige S/FTP bekabeling neergelegd (afstand Aalsmeer naar Valkenswaard).

“Door de nauwe samenwerking blijft het wifi-signaal optimaal en zijn we voorbereid op toekomstige wijzigingen.”

Martijn Krull

Over Royal FloraHolland

Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers dat al meer dan 100 jaar kwekers en kopers bij elkaar brengt op de grootste sierteelt marktplaats ter wereld. Door slim en duurzaam samen te werken met alle partijen blijft de sierteeltsector groeien en is sierteelt één van Nederlands belangrijkste exportsectoren.

Voor haar leden streeft Royal FloraHolland naar duurzaam succes en het faciliteren van een stevig fundament waarop kwekers en kopers hun bedrijf kunnen bouwen, zodat ze kunnen toewerken naar een duurzaam succes op de wereldwijde sierteeltmarkt.

Benieuwd naar onze andere cases?

Improve IT landscape

Conclusion in de retail, voedsel en agri

Retail, voedsel en agri is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in retail, voedsel en agri?

Meer weten over dit project óf wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Marc de Beer

Marc de Beer

Directeur
Mdebeer@conclusion.nl