• Thema's

    Waar we je mee ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Met welke expertises en bedrijven we grote en kleine vraagstukken oplossen

  • Meer over in welke markten en sectoren we voor onze klanten opereren

  • Over Conclusion, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws en artikelen uit ons ecosysteem

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Optimale bediening van de burger:  
alleen met digitale daadkracht.

Tot je dienst!

De kracht van een samenleving wordt voor een belangrijk deel bepaald door de rechten, leefruimte en ontplooiingskansen van haar burgers. In het bestendigen en stimuleren daarvan spelen digitale methoden en tools een steeds bepalender rol. Dat geldt voor de diensten die overheidsinstellingen aan burgers aanbieden. Voor de inzet van professionals ten behoeve van een veilige leefomgeving. En voor het onderwijs, waar jongeren en volwassenen hun maatschappelijke kansen vergroten.

Ondersteuning als doel  

Binnen overheidsorganisaties dienen veel processen éénzelfde doel: ondersteuning bieden aan burgers. Dat brengt vragen met zich mee. Hoe zorgen we dat beleid tijdig tot uitvoering komt? Hoe krijgen we onze dienstverleningsketen feilloos afgestemd? Hoe wijzen we burgers het best op hun mogelijkheden? Digitalisering is hierin inmiddels cruciaal. Om processen te stroomlijnen en te versnellen. Om verstoringen en kosten te vermijden. En om medewerkers de digitale kennis en vaardigheden te geven waar niemand bij de overheid nog zonder kan.  

Benieuwd naar de praktijk?

Slimme app voor roosters en meer

Een volledig, juist en tijdig rooster. Dat wil OGT zijn studenten en medewerkers bieden. Met een bijzondere app als gevolg.

Tijd voor innovatieve processen

Nu myBrand de provincie Noord-Holland ontzorgt met zijn SAP-omgeving, kan de provincie focussen op innovatie.

Veiligheid data: tussen de oren

Provincie Overijssel voert actief beleid op informatiebeveiliging en privacy. Grote rol voor awareness op de werkvloer.

Elke dag werken we Nu aan de digitalisering en digitale transformatie binnen de overheid

IT van ministeries en uitvoeringsinstanties is vaak complex georganiseerd. Conclusion maakt IT helder en toegankelijk.

Helderheid in normenkaders

Zorg voor decentrale inrichtingen binnen het Ministerie van Financiën. Met Key Control Dashboard.

Zeg maar dag tegen de silo’s!

Met het Key Control Dashboard versterkt provincie Overrijssel de samenwerking tussen professionals uit diverse teams.

Leren van interne controles

Gemeente Purmerend wilde meer doen met data uit interne controlewerkzaamheden. Aansluitend op AO/IC werkwijze.

Alles van VIC op 1 digitale plek

Gemeente Zoetermeer wilde toe naar een uniforme VIC-werkwijze conform COS 610. Gefaciliteerd vanuit Key Control Dashboard.

GRC-tooling Key Control Dashboard

Ministerie van Justitie en Veiligheid zet samen met Key Control Dashboard grote stappen rondom BIO Compliance en Privacy.

Met wie we trots samenwerken

Onze marktenCases in deze markt

Over digitale daadkracht gesproken: er kan meer dan je denkt.

Peter de Jong

Directeur Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit
pdjong@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Thema's
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security