Digitalisering en digitale transformatie binnen de overheid

Ministeries en uitvoeringsinstanties stoppen elke dag energie in het zo goed mogelijk maken en uitvoeren van beleid. Ze zijn groot en bijvoorbeeld op het gebied van IT complex georganiseerd. Het structureren (efficiency), optimaliseren (kosten) en goed georganiseerd krijgen van ‘operatie c.q. business’ en IT: daar liggen de kernvragen. Conclusion neemt Nu de tijd (in wat we noemen een Deep Dive) om het STRAKS te benoemen.

Klant

Rijksoverheid

Rijksoverheid logo: klanten Implementation

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Publicatiedatum

11 december 2020

Digitale transformatie case overheid klant

Beheerst vernieuwen en digitale transformatie

Van daaruit zetten we de weg in naar de toekomst. Optimalisatie en digitaliseringsontwikkelingen doen we onder andere voor het Ministerie van Defensie, de Belastingdienst, NVWA en RDW. Bij deze exercitie gaan we niet rigoureus maar met gepaste voorzichtigheid te werk. Als het past gaan we voor ‘beheerst vernieuwen’, daar waar nodig kan het ‘greenfield’. Door onze jarenlange ervaring in de private markt kunnen we opgedane ervaring die relevant is Nu bij de Rijksoverheid toepassen. Denk hierbij aan Digitalisering, RPA, Security en Data Science en Application Journey.

Van migreren naar innoveren

Met het oog op continuïteit en innovatie koos CIS (stichting Centraal Informatie Systeem) in 2018 voor de IT-dienstverlening van Conclusion. CIS beheert zo’n 18 miljoen registraties van verzekeringsnemers en objecten. Op basis hiervan verifiëren verzekeraars en gevolmachtigden de aan hen verstrekte gegevens om risico’s bij acceptatie en claims zo goed en zo snel mogelijk in te schatten. De samenwerking omvat de migratie en de ondersteuning bij de continuïteit van diensten, maar ook bij nieuwe stappen naar verdere innovatie. Zo heeft Conclusion een actieve rol bij productontwikkeling en innovaties van CIS-diensten.