• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Over Low Code Company, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Lowcode Company

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Low Code Company

Native App die duurzaamheid en winstgevendheid proactief verbetert

Steeds meer melkveehouders maken gebruik van apps. Niet verwonderlijk, want apps blijken steeds vaker van toegevoegde waarde te zijn voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Ook Trouw Nutrition komt nu met een praktische app voor het boerenbedrijf: de FarmProfit App. De eerste ervaringen met de app zijn veelbelovend. Vooral het voorspellen van je eigen bedrijfsinkomsten wordt heel eenvoudig gemaakt.

Klant

Trouw Nutrition

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Thema

Fit for purpose software

Duurzaamheid en winstgevendheid proactief verbeteren

De FarmProfit App is onderdeel van het HealthyLife programma van Trouw Nutrition. Met behulp van dit programma worden melkveehouders uitgedaagd om op een proactieve manier de prestaties van hun melkveebedrijf duurzaam én winstgevend te verbeteren. “HealthyLife is een complete bedrijfsaanpak gericht op meer lactaties per melkkoe – en daarmee een kleinere ecologische voetafdruk- als uitgangspunt. We zetten alles op alles om de levensdagproductie per koe te vergroten”, licht portfoliomanager rundvee Henri ter Wijlen van Trouw Nutrition toe.

Levensdagproductie verhogen

“In tegenstelling tot wat misschien vaak gedacht wordt, is het heel goed mogelijk om een ​​boerderij duurzaam te runnen en tegelijkertijd een goed inkomen te genereren. Zeker ook op de lange termijn. Maar om die winstgevendheid te waarborgen, moet de levensdagproductie – de gemiddelde melkproductie per levensdag – wel worden verhoogd. Om inzicht te krijgen in wat daar precies voor nodig is, hebben we de FarmProfit App ontwikkeld”, vertelt Ter Wijlen.

Volledig toegespitst op je eigen bedrijfssituatie

“De FarmProfit App laat je in een paar tellen zien aan welke knoppen je moet draaien om je kalveren en melkkoeien een beter en gezonder resultaat te laten halen. Het unieke is, dat het volledig toegespitst is op je eigen bedrijfssituatie. In het startscherm voer je eerst je bedrijfsgegevens in. Denk hierbij aan het aantal melkkoeien en de gemiddelde melkproductie per jaar, maar ook aan je gemiddelde opfokkosten en melkprijs. Op basis van die gegevens rekent de FarmProfit App verschillende scenario’s voor je uit.”

Inzoomen op vier specifieke parameters

“De levensdagproductie van melkkoeien wordt voornamelijk beïnvloed door vier parameters. De eerste is de gemiddelde afkalfleeftijd van je vaarzen. De tweede is het vervangingspercentage. Tot slot heeft de dag waarop je koeien pieken in melkproductie invloed op het verdere verloop van de lactatie. Dit geldt ook voor vaarzen. Bij deze groep is het van belang hoe hoog de melkpiek is ten opzichte van de ouderekalfskoeien op het bedrijf. Door specifiek in te zoomen op deze vier parameters kan je zien waar op jouw bedrijf de meeste winst te behalen valt, met als uiteindelijke doel de levensdagproductie te verhogen”, legt Ter Wijlen uit.

Verschillende toekomstscenario’s doorrekenen

“Door te spelen met deze vier sleutelvariabelen, kan je met de FarmProfit App verschillende toekomstscenario’s laten doorrekenen. Daarbij zie je per scenario hoe winstgevend dat is. Gerichte aanpassingen kunnen je daarbij zomaar € 1,- per 100 kg melk opleveren. Dat lijkt misschien weinig, maar op een gemiddeld melkveebedrijf is dat een bedrag van ruim € 9.000,- op jaarbasis.

Goud waard

“We hebben de FarmProfit App bij een paar melkveebedrijven getest en het was echt opvallend hoe makkelijk je inzicht krijgt in het verbeteren van de winstgevendheid van een bedrijf. Je kan in één keer zien wat het aan nettoresultaat scheelt wanneer je bijvoorbeeld je gemiddelde afkalfleeftijd zou verlagen. Of welke impact minder uitval heeft op je inkomsten. Dat is natuurlijk goud waard”, stelt Ter Wijlen.

Alle randvoorwaarden voor succesvolle overgang naar lactatie

Ter Wijlen is dan ook duidelijk in zijn advies: “Deze app mag simpelweg niet ontbreken op je tablet of telefoon. Ik vind het echt een groot voordeel dat je kunt werken aan stabiele en voorspelbare bedrijfsresultaten. Dat helpt je als melkveehouder het maximale uit je veestapel te halen en biedt alle randvoorwaarden voor een succesvolle overgang van droogstand naar lactatie. Vanuit een gezonde bedrijfsvoering volgt vanzelf rendement. Tel maar uit!”

De FarmProfit App is onderdeel van de My TrouwNutrition App en onder die naam te vinden én te downloaden via de Google Play Store en App Store. Kijk voor meer informatie op www.healthylife.nl.

 Dit artikel is eerder gepubliceerd op veeteelt.nl

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security