Dura Vermeer Infra: Volledig inzicht in planning en prestaties

Dura Vermeer is een bouwbedrijf, actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. De ambitie van Dura Vermeer is een positie in de top-3 van vernieuwende bouwbedrijven en daarmee bij de meest succesvolle bedrijven in de sector te horen. Een belangrijk speerpunt daarbij is verdere digitalisering om meer toegevoegde waarde, gemak en comfort voor klanten te leveren en tegelijk de kostprijs, marges en het bouwproces te optimaliseren.

Klant

Dura Vermeer

Logo Dura Vermeer

Markt

Zakelijke dienstverlening

Publicatiedatum

4 april 2024

Dura Vermeer Infra: Volledig inzicht in planning en prestaties

Business Issue

De divisie Infra houdt zich bezig met infrastructurele projecten zoals wegen, bruggen en rails. Dit varieert van landelijke projecten voor de aanleg van A-wegen tot de aanleg van een parkeerplaats bij een kleine onderneming. Dura Vermeer Infra is dan ook een grote speler op het gebied van asfaltproductie en -verwerking. Hierbij is het een grote uitdaging om de asfaltproductiecapaciteit vanuit eigen centrales optimaal te benutten over interne en externe afnemers. Een goede planning en inzicht in de prestaties op de lange én zeer korte termijn zijn daarbij onmisbaar en het is cruciaal dat de onderliggende data toereikend is om dit alles te realiseren.

De planningen en prestaties komen uit verschillende systemen en gegevens moeten correct worden samengevoegd. Dit moet te allen tijde kloppen met bijvoorbeeld gefactureerde bedragen uit de financiële systemen. Het invoeren van gegevens in bronsystemen is grotendeels handmatig werk en door de verschillende stappen is het onduidelijk of en waar gebruik wordt gemaakt van onjuiste data. Ook de rapportages die gebruikt worden bevatten daardoor vaak nog onjuiste informatie, kosten veel handwerk en zijn erg onderhoudsintensief.

Aanpak en oplossing

Hot ITem Conclusion is begonnen met een analyse van de bestaande rapportages. Daarnaast zijn we open het gesprek aangegaan met de business. Zo hebben we het proces inhoudelijk geleerd te begrijpen. Op basis van die kennis hebben we de Manager Asfaltproces als product-owner kunnen challengen op de juiste inzichten en rapportagewensen. Daarnaast hebben we een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data en inzichtelijk gemaakt waar issues zaten die moesten worden opgelost. We hebben de business meegenomen in de technische implicaties van bepaalde wensen, zodat de impact helder was en we niet voor verrassingen kwamen te staan. Door een zeer regelmatige onderlinge afstemming was er continu ruimte om bij te sturen. Zo hebben we samen toegewerkt naar een volledig dashboard op een solide datafundament.

Baten

Dura Vermeer Infra heeft volledig inzicht gekregen in de planningen en de prestaties van de asfaltproductie voor de realisatie van wegen. De directie van de asfaltcentrales heeft nu een vergelijkend inzicht in de prestaties van de onderlinge asfaltcentrales. Regiodirecties zien van welke centrales ze de meeste productie hebben afgenomen en waar nog potentieel zit. Vanuit de algehele keten kan nu op ieder moment de planning worden ingezien en aangescherpt, waardoor het asfalt optimaal kan worden verdeeld.

Door de verkregen datakwaliteitsinzichten op verschillende niveaus, kan Dura Vermeer Infra de datakwaliteit binnen het administratieproces stapsgewijs en gestructureerd verbeteren.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Ik help je graag verder.

Richard Jacobs

Richard Jacobs

Directeur Sales & Marketing
rjacobs@conclusion.nl