Wat is nieuw in HiX 6.2?

Eind vorig jaar bracht ChipSoft de laatste versie van het EPD HiX 6.2 op de markt. Furore heeft er inmiddels de nodige ervaring mee opgedaan door de begeleiding van de implementatie bij meerdere ziekenhuizen. En zoals u van ons gewend bent, delen wij onze ervaringen graag! Daarom zetten onze consultants de vier belangrijkste noviteiten (en natuurlijk de voordelen ervan) voor u op een rij.

4 juni 2020   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

Alle radartjes binnen het ziekenhuis
1. Consult 2.0 GLM (Golden Label METHOD)

Wat is het? Een module voor consultvoering, waarbij de arts als het ware door het consult wordt geleid. Het EPD herkent bijvoorbeeld de diagnose die de arts registreert en geeft dan suggesties voor de bijbehorende elementen zoals ‘medicatieopdrachten’ en ‘labaanvragen’. 

Waar moet u op letten? Belangrijk om te weten is dat deze module veel  voorbereiding en inrichtingswerk vraagt om de juiste bouwstenen aan te bieden per diagnose zodat niet alle informatie in het vrije tekstveld wordt ingevuld. Een centrale rol voor de beheerder is ook cruciaal om te voorkomen dat er verschillen per afdeling ontstaan. 

Zo kunnen wij helpen: Furore biedt ondersteuning bij de strategie, voorbereiding en implementatie van de module en neemt daarbij eerdere ervaring uit andere ziekenhuizen mee.

2. Resourceplanning

Wat is het? Resourceplanning brengt de planning van verschillende modules bij elkaar, zoals van opname, multidisciplinair overleg en poliklinische agendaplanning. 

Waar moet u op letten? Deze module is relatief eenvoudig in te richten. Het inrichten van de autorisaties is echter een uitdaging.

Zo kunnen wij helpen: Furore biedt ondersteuning in de vorm van uitleg van de werking van resourceplanning, helpen bij het inrichten ervan, evenals advies over het inrichten van de rechten.

3. Capaciteitsmanagement 

Wat is het? De module capaciteitsmanagement biedt verschillende modules en functionaliteiten op het gebied van strategisch, tactisch en operationeel capaciteitsmanagement. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van stuurtaken, waarbij werklijsten van ondersteunende diensten op urgentie worden gesorteerd, om vertragingen in het ontslagproces te beperken. 

Waar moet u op letten? ChipSoft ontwikkelt op dit moment nog veel in deze module. Naast bijvoorbeeld de inrichting van de stuurtaken is de implementatie van de module met name een organisatorische verandering. Ook dient het aanvraag- en afhandelproces van orders al goed ingebed te zijn binnen de organisatie.

Zo kunnen wij helpen: Furore biedt ondersteuning in de vorm van uitleg geven over de werking van de module, helpen bij inrichten hiervan en instructiemateriaal aanleveren.

4. CS Behandeling

Wat is het? CS Behandeling is een module voor medicatie en de bijbehorende opnameplanning. Het werd in 6.1 al gebruikt voor dialyse en in de nieuwe versie ook voor cytostatica. Met de module zet de gebruiker niet één actie uit in het systeem, maar de complete behandeling inclusief medicatie en opname-afspraken. Bij de radiotherapie kan het het volledige behandelproces ondersteunen van planning, tot uitvoering en follow-up inclusief onderzoeken en bestralingen. 

Waar moet u op letten? Ook in deze module ontwikkelt ChipSoft op dit moment nog veel. Tijdens de implementatie moet zeer goed getest worden. Een projectapotheker heeft vaak een centrale rol in de applicatie, vanwege het omvangrijke aandeel van apothekerskennis (medicatie en processen) benodigd bij deze inrichting. Er zijn heel veel verschillende instellingen, daarom is het goed om te beginnen met een procesanalyse zodat de beoogde werking voor aanvang helder is. 

Zo kunnen wij helpen: Furore biedt ondersteuning van de procesanalyse tot het inrichten van HiX, tot het testen. Daarnaast kunnen wij helpen bij de gebruikersinstructie of kunnen we u in contact brengen met andere ziekenhuizen die de implementatie achter de rug hebben.

Furore en uw 6.2-implementatie? 

Consultant Floris Lamers: “Het is goed om te zien dat ChipSoft steeds nieuwe en nuttige modules ontwikkelt. Furore is de kritische partner van ziekenhuizen en helpt hen om nieuwe versies zo goed mogelijk te implementeren. Een voorbeeld van onze HiX 6.2-dienstverlening is de verschillendocumentatie. Omdat releasenotes vaak lastig zijn te lezen, hebben wij heldere analyses gemaakt van de verschillen tussen de oude en nieuwe versie. Deze geven beheerders snel inzicht in de relevante wijzigingen en de impact ervan voor hun organisatie.”

Tot slot: al onze HiX 6.2-dienstverlening op een rij:
  • Introductie 6.2: in een dag behandelen we de algemene punten van een implementatie en zoomen we in op twee nieuwe modules: wat is er vanuit oogpunt van beheer nodig voor de inrichting van HiX 6.2?
  • Werkgroepbegeleiding/projectleiding/training on-the-job: profiteer van onze enorme kennis en ervaring die we opdeden tijdens implementaties, projecten en beheerwerkzaamheden. Inzet volgens afspraak of op ad-hoc-oplossing via een strippenkaart.
  • Opzetten beheerorganisatie: wat is, na afronding van de implementatie, belangrijk voor de overdracht aan de beheerorganisatie? Inrichting van ondersteunende systemen, organisatie van de beheerders en overlegstructuren. Duur en inzet in overleg.
  • Workshops voor beheerders: in één dagdeel bespreken we de inhoud van nieuwe modules. Vraag om een overzicht van onze workshops!
  • Verschillendocumentatie: een goede voorbereiding voor beheerders. Een analyse van de releasenotes brengt de grote verschillen in kaart tussen de modules van HiX 6.1 en 6.2 .

Vragen over de implementatie van HiX 6.2 in uw organisatie?

Neem contact op!

Furore collega Floris Lamers

Floris Lamers

info@furore.com