Van stagiaire naar trainee; Toya vertelt

Toya zat in het laatste jaar van haar studie Medical Informatics toen ze vlak voor de zomer aan haar afstudeerstage bij Furore begon. Dat beviel zo goed, dat ze daarna is gebleven. Toya kijkt terug op haar stageperiode en vertelt hoe ze de overgang van stage naar trainee heeft ervaren.   

29 november 2022   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

Toya stage Furore2
Wat hield jouw stageopdracht in? 

Tijdens mijn stage heb ik de toegevoegde waarde van patiëntendashboards in het klinische besluitvormingsproces onderzocht. In het ziekenhuis waar ik mijn stage heb uitgevoerd maakte een drietal zorgteams gebruik van speciale dashboards die data uit verschillende bronnen near-realtime konden weergeven. Het betrof het vestibulair schwannoomteam, en de schildklier- en prostaatcarcinoomteams. De zorg in deze trajecten is erg multidisciplinair. Ik heb onderzocht welke waarde deze dasboards hebben voor de individuele zorg, maar ook voor de samenwerking tussen de betrokken disciplines. Dit deed ik door middel van een evaluatie die ik onderbouwd heb met een literatuurstudie en een 'mixed-methods' aanpak: ik heb gebruikgemaakt van logdata, observaties, interviews en focusgroepen. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat de dashboards de potentie hebben om medische besluitvorming effectiever en efficiënter te maken door data op een juiste manier toegankelijk te maken. Een interessante bevinding was dat deze potentie in grote mate afhankelijk was van de mate waarin gebruikers vertrouwd waren met deze informatieproducten in hun klinische workflow.  

Kun je iets zeggen over de afronding van jouw stage? 

Mijn stage heb ik afgerond met een presentatie. Het was heel waardevol om deze van tevoren bij Furore te kunnen oefenen. Ik heb goede, bruikbare feedback gekregen waarmee ik mijn presentatie heb kunnen bijschaven. Het datateam van het ziekenhuis is momenteel bezig met het implementeren van dashboards voor andere multidisciplinaire teams. Mijn onderzoeksresultaten worden gebruikt om deze dashboards te optimaliseren. Het is heel leuk om te zien dat er daadwerkelijk wat met mijn onderzoek wordt gedaan! 

Hoe kijk je terug op jouw stage? 

Met een heel goed gevoel! Ik heb echt een nuttige bijdrage geleverd aan het ziekenhuis en Furore. Daarnaast heb ik zowel bij het ziekenhuis als bij Furore enorm veel geleerd, die combinatie vond ik ideaal.  

Furore Conclusion geeft mij de mogelijkheid om ervaring op te doen en te leren van ervaren collega’s. Stage bij Furore Conclusion in een notendop? Zelfontplooiing, een carrière-boost en heel veel lol!

Toya Ahmed

Trainee

Furore collega Toya Ahmed
En nu, wat doe je na je stage? 

De werksfeer, collega’s en de verschillende expertises waarbinnen Furore projecten oppakt spraken mij zo aan, dat ik bij Furore ben gebleven! Ik werk nu als junior implementatieconsultant en ben aan slag met een eerste opdracht; een traineeship bij HMC. HMC is op dit moment druk bezig met een overgang naar een nieuwe versie van hun EPD. Het is een groot project dat veel tijd van het functioneel beheer vergt. Mijn taak is het om het huidige EPD draaiende te houden door meldingen en incidenten op te pakken.  

Hoe heb je de overgang van stage naar werk ervaren?  

De overgang van stage naar werken bij Furore heb ik heel soepel ervaren. Ik had Furore en veel collega’s tijdens mijn stage natuurlijk al leren kennen en had ook al geproefd aan het werken aan een opdracht voor een ziekenhuis. Dat was erg fijn.  
Een onderdeel van mijn traineeship bij Furore is het oppakken van meldingen. Omdat ik in korte tijd veel verschillende meldingen oppak die met allerlei verschillende facetten van het EPD te maken hebben, is de leercurve steil, maar dat past me juist wel. Ik was al vrij snel bezig met het oplossen van complexere vragen. Heel leuk vind ik dat! En doordat mijn kennis zo snel groeide, kon ik al snel andere taken oppakken. Zo mocht ik onlangs een aantal werkgroepen bij HMC ondersteunen met de implementatie van HiX 6.3. standaard content. Ik zorg er nu bijvoorbeeld voor dat multimedia straks op een juiste manier in het nieuwe EPD ingeladen kan worden. Denk aan patiëntfoto's, radiologische scans, opgestuurde verslagen en brieven uit andere ziekenhuizen. 
Furore geeft mij de mogelijkheid om ervaring op te doen, te leren van ervaren collega’s en investeert in starters. Zo neem ik bijvoorbeeld deel aan het Young Professional Programma waar alle starters ervaringen uitwisselen en waar we tools en kennis krijgen aangeboden waarmee we ons kunnen ontwikkelen. Mede hierdoor voel ik me echt thuis bij Furore en kijk ik uit naar een hele mooie carrière in Zorg-ICT. De start is wat mij betreft in ieder geval meer dan geslaagd en een goed begin het halve werk, toch? ;) 

Toya Young Professional Programma Furore

Het helpt mij enorm om een netwerk op te bouwen, te leren van ervaren collega's en professioneel te groeien.

Toya over het Young Professional Programma van Furore

Ook aan de slag bij Furore? 

Wil jij net als Toya een vliegende start maken aan jouw carrière in Zorg-ICT? Op onze werkenbij-pagina vind je meer informatie over werken bij Furore, over ons Young Professional Programma en onze actuele vacatures. Of bekijk direct de vacature Trainee junior implementatieconsultant EPD.  

Meer weten over werken bij Furore?

Neem gerust contact met ons op!

Tom Rooseboom, junior recruiter bij Furore

Tom Rooseboom

Recruiter
t.rooseboom@furore.com