‘Investeren in beperken registratielast heeft alleen maar voordelen’

De verplichte registratie van patiënten met een verhoogd risico op postoperatieve wondinfecties (POWI) blijkt vaak tijdrovend voor ziekenhuizen. Zeker als het EPD onvoldoende data levert en de gevraagde gegevens handmatig aangevuld moeten worden.

5 juli 2019   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

Gerard Parlevliet, Haaglanden MC

Haaglanden MC besloot te investeren in het beperken van de registratielast en paste met Furore de POWI-inrichting van HiX aan, waardoor jaarlijks duizenden uren registratiewerk vrijvallen. Die tijd wordt nu gebruikt om de geregistreerde data terug te koppelen naar de betrokken afdelingen en met de desbetreffende medewerkers te kijken welke interventies er nodig zijn om de cijfers van postoperatieve wondinfecties te reduceren. En met succes, want de resultaten zijn veelzeggend.

Gerard Parlevliet, deskundige op de afdeling infectiepreventie, weet alles van registratielast. “Per jaar leveren we ongeveer 2.500 patiënten aan de landelijke database van PREZIES, ofwel ruim honderdduizend invulvelden, waarvan de meeste informatie niet rechtstreeks uit HiX rolde. De ontbrekende informatie moesten we nazoeken en opvragen bij de verschillende afdelingen. We kwamen er niet aan toe om de benchmarks die we terugkregen te gebruiken voor interventies.”

Juiste vraag op het juiste moment

Samen met zijn collega’s stond Gerard Parlevliet aan de basis van de nieuwe inrichting in HiX. “We hebben een projectteam samengesteld met de kwaliteitsmedewerker van de OK, chirurgen van verschillende disciplines, chirurgieverpleegkundigen en anesthesiemedewerkers. Gezamenlijk hebben wij het complete zorgpad in kaart gebracht en bepaald welke gegevens wij in welke fase nodig hebben. Furore heeft onze workflow vertaald naar HiX, waardoor het systeem nu de juiste vragen stelt aan de juiste personen op het juiste moment in het proces. Daardoor is het voor de professionals een kleine moeite om de data in te voeren en hoeven wij achteraf geen ontbrekende informatie toe te voegen.”

Tijdwinst

HiX is nu zodanig aangepast dat de landelijke verplichte data snel, compleet en automatisch aangeleverd worden bij PREZIES. “Daarnaast hebben we onze data verrijkt door de registratie van een aantal extra risicovariabelen, waaronder duur van de opname en operatie, BMI, gebruik van antistollingsmiddelen en diabetes. De data die tijdens het proces verzameld worden, komen via datawarehouse terug bij de afdeling Infectiepreventie. Het systeem zorgt ervoor dat de afdeling alleen de dossiers ter beoordeling krijgt van patiënten die verdacht worden van een wondinfectie, of een infectie hebben. In de praktijk blijkt dat slechts om circa 5 procent van de 2.500 patiënten te gaan. De tijd die daarmee bespaard wordt, komt ten goede aan het opsporen en voorkomen van infecties.”

Feedback levert resultaten op

“Wij rapporteren eens per kwartaal aan de snijdende specialismen en operatieteams. Bij afwijkende infectiepercentages denken zij mee over oplossingen. Zo bleek ons infectiepercentage bij totale heupoperaties hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,5 procent. Gezamenlijk hebben wij toen een aantal veranderingen doorgevoerd, waaronder eenmalige behandeling met antibiotica voor de operatie, het opwarmen van de patiënt voor de operatie en het screenen op en behandelen van een bepaalde neusbacterie die wondinfecties kan veroorzaken. Daardoor daalde het infectiepercentage van 3 naar 0,6 procent. Ook bij andere soorten operaties boeken we resultaten. De snelle terugkoppeling van onze inspanningen motiveert alle betrokkenen om alle aandacht te hebben voor eventuele interventies.”


Bovenstaande tekst is afkomstig uit Read.me47. Benieuwd naar het hele interview? Download dan de Read.me via de knop hieronder en lees verder op pagina 6.

Download

Download Read.me47 Zomer 2019