Furore ondersteunt antibioticateams bij aanleveren datasets uit Epic-EPD

Sinds 2015 zijn ziekenhuizen in Nederland verplicht om antibioticateams (A-teams) aan te stellen. Deze zijn verantwoordelijk voor het meten en verbeteren van het antibioticagebruik in het ziekenhuis, onder andere om hierdoor de toenemende antibioticaresistentie te keren. De werkgroep Antimicrobial Stewardship (AMS) van de SWAB helpt deze A-teams bij hun taak, onder andere door A-teams te helpen bij het verkrijgen van gebenchmarkte spiegelinformatie over antibioticagebruik in hun ziekenhuis. Deze informatie komt samen in de SWAB antimicrobial stewardship monitor (AMSM). Om de drempel voor het aanleveren van de data voor de AMSM te verlagen, heeft de SWAB Furore gevraagd om hen te assisteren bij de inrichting en borging van de aanleveringen. Speciaal voor ziekenhuizen die het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) van Epic met Clarity gebruiken, maakte Furore een plan van aanpak om dit snel en veilig te realiseren. 

10 december 2021   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

Dokter met pillenstrip
Eigen processen onder de loep

Implementatieconsultant Alexander Ruber legt uit: "Furore assisteert de ziekenhuizen bij het opzetten van een aanlevering van een Basisgegevensset, op kosten van de SWAB. Zij verzamelen landelijk alle data uit de ziekenhuizen en sturen de ziekenhuizen gebenchmarkte spiegelinformatie retour waarmee zij het antibioticagebruik in hun ziekenhuis kunnen vergelijken met dat van andere deelnemende ziekenhuizen, en met de landelijke richtlijn Antibioticagebruik. Hierdoor krijgen zij inzicht en zijn ze in staat om hun eigen processen onder de loep te nemen."

Instructiehandboek

Het bouwen van de aanlevering gebeurt op basis van een door Furore ontwikkeld handboek over hoe de data uit de Epic Clarity-database te extraheren. Alexander: "De databases die gebruikt worden in ziekenhuizen die werken met Epic Clarity zijn voor 90% gelijk. Daarom werkt het uitstekend dat ziekenhuizen zelf, met hulp van een handboek én persoonlijke ondersteuning van Furore, de aanlevering van de Basisgegevensset stap voor stap op de juiste manier inrichten. Bij eventuele ziekenhuispecifieke onderdelen die niet in het handboek staan, is hulp van Furore beschikbaar. Dat geldt ook voor het aanleveren van een uitgebreidere gegevensset. Daarbij is het goed om te weten is dat alle applicatiespecialisten van het Epic-team gecertificeerd zijn, de inrichting van de EPD-software op detailniveau kennen en dus precies weten waar in het systeem de gevraagde data worden opgeslagen.”

De databases die gebruikt worden in ziekenhuizen die werken met Epic Clarity zijn voor 90% gelijk. Daarom werkt het uitstekend dat ziekenhuizen zelf, met hulp van een handboek én persoonlijke ondersteuning van Furore, de aanlevering van de Basisgegevensset stap voor stap op de juiste manier inrichten.

Alexander Ruber

Implementatieconsultant

Furore collega Alexander Ruber
Kosteloos, veilig en snel

De snelheid waarmee de bouw van de aanlevering tot stand komt, is mede afhankelijk van de hoeveelheid tijd die een ziekenhuis zelf wil investeren. Alexander: “Furore kan de inrichting verzorgen zonder daadwerkelijk toegang te verkrijgen tot de eigenlijke database van het ziekenhuis. Als we samenwerken met een ervaren ziekenhuismedewerker van de Business Intelligence (BI-) afdeling en/of de applicatiespecialist van de Epic-apotheekmodule Willow, is de bouw in ongeveer 40 uur te realiseren. Als er meer ondersteuning nodig is, dan is dat geen probleem maar duurt het wat langer. Ook is het een optie om de complete inrichting door Furore te laten bouwen. In dat geval hebben we wel toegang tot de database nodig.”

Aan de slag

Zodra de contracten getekend zijn, kunnen we in onderling overleg het tijdsplan bepalen. We overhandigen het handboek en ondersteunen bij het schrijven van de query. Ook ondersteunt Furore bij de testaanlevering en borging van het proces met als doel dat de aanlevering voortaan zelfstandig onderhouden en uitgevoerd kan worden.
Alles bij elkaar is het een kort en overzichtelijk proces, waarvan de output voor zowel de landelijke Antibioticarichtlijn als de individuele ziekenhuizen van grote waarde is,
en waardoor het ook in de toekomst mogelijk blijft effectief antibioticamiddelen te kunnen toedienen.”

Meer weten over de ondersteuning bij de aanlevering van datasets voor de SWAB?

Neem contact op!

Alexander Ruber

Alexander Ruber

Implementatieconsultant