eOverdracht: via standaardisering naar vrijheid van data

In dezelfde week dat de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem werd aangenomen door de Eerste Kamer, begon Furore in opdracht van KPN Health aan een dataproject. Data uit HiX worden ontsloten naar de eOverdracht-standaard, en KPN heeft Furore ingehuurd om het traject te versnellen en toe te werken naar een standaard integratieaanpak.

13 december 2023   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

Furore Conclusion implementatieconsultants Inge en Maikel op kantoor

eOverdracht is een informatiestandaard die volledig geënt is op de digitalisering van de verpleegkundige-zorgoverdracht. Informatiemanager Teun van Bladel, die vanuit KPN betrokken is, legt uit: ‘Als een patiënt vanuit het ziekenhuis naar een verzorgingstehuis gaat, of andersom, verloopt de medische overdracht vaak per mail – en soms zelfs nog op papier, op de borst van de patiënt. eOverdracht brengt daar verandering in: het is de bedoeling dat al die overdrachten in 2026 elektronisch en gestructureerd worden verstuurd.’

Efficiëntere vorm van administratie

Het voordeel van gestructureerde overdracht is in de eerste plaats dat de ontvangende instantie de mogelijkheid krijgt om zich ruim van tevoren in te lezen en voor te bereiden op de patiënt. En ook niet onbelangrijk: door de efficiëntere vorm van administratie blijft er meer tijd over voor de patiënt. De zorg is bij eOverdracht dus op meerdere vlakken gebaat.

Een grote uitdaging op het vlak van eOverdracht is dat alle betrokken instanties verschillende databases gebruiken. Teun: ‘De een werkt met HiX, de ander met Epic of Nedap, en al die databases structureren data op een andere manier. Daardoor moeten we alle data eerst naar de informatiestandaard mappen voordat we ze gestructureerd kunnen uitwisselen.’

Furore Conclusion implementatieconsultant Maikel op kantoor
Buiten de kaders van het ziekenhuis

Op dat punt komt bij dit project KPN Health Exchange in beeld, een nieuwe platformdienst van KPN die gegevensbeschikbaarheid en -uitwisseling in de zorg faciliteert. ‘De inrichting van het platform is bij de dienst inbegrepen,’ legt Teun uit, ‘en voor het mappen maken we gebruik van de expertise van Furore. Bij KPN willen we tot een gestandaardiseerde aanpak komen voor de integratie van bronsystemen met de Health Exchange dienst. Furore kent de klantomgevingen, bronsystemen en techniek goed.  Bovendien kijkt iemand van buitenaf vaak met een bredere blik naar de scope – buiten de kaders van het ziekenhuis. Dat komt de zorg natuurlijk alleen maar ten goede.’

Omdat dit project vraagt om diepgaande kennis van EPD’s, data en informatiestandaarden, zijn er twee Furorianen aangehaakt. Elk hebben ze hun eigen specialisatie: Liset van Wijk is datamodelleur en applicatie-expert Maikel Sing weet alles van HiX. Liset legt uit dat hun expertises perfect op elkaar aansluiten: ‘Ik zorg voor de technische koppeling om de data uit HiX te krijgen, en Maikel weet goed hoe het EPD in de praktijk wordt gebruikt. Inhoudelijk vullen we elkaar daarmee echt goed aan.’

In dat generieke zit ’m straks de meerwaarde: door het schaalbaar te maken, maak je het betaalbaar.

Teun van Bladel, informatiemanager KPN Health
Steeds generieker

Op het moment van schrijven is de samenwerking tussen Furore en KPN nog maar net begonnen, maar als het project goed uitpakt, kan het zomaar het begin zijn van meer. Maikel: ‘We maken nu een mapping voor een specifiek ziekenhuis, maar het ligt voor de hand dat we een generieke standaard gaan ontwikkelen, zodat ziekenhuizen straks nog maar heel kleine dingen hoeven aan te passen.’

Vrijheid van data

Teun knikt bevestigend. ‘In dat generieke zit ’m straks de meerwaarde: door het schaalbaar te maken, maak je het betaalbaar. En dat is belangrijk, want voor een ziekenhuis is eOverdracht lang niet de enige usecase. Ze participeren immers ook in initiatieven als VIPP, BabyConnect, wondzorg… Door al die usecases krijgen we op den duur een steeds grotere dataset die continu leeft en beweegt. Dus als we vanuit KPN dan één keer goed de integratie kunnen realiseren en ’m vervolgens over meerdere klanten kunnen uitspreiden, kunnen we de kosten spreiden en blijft de zorg betaalbaar.’

Het einddoel is volgens Teun een scheiding van data en functionaliteit. ‘Het moet niet uitmaken of je KPN Health Exchange gebruikt of een andere leverancier; de functie en data moeten uniform zijn. Zodra aan die voorwaarde is voldaan, kun je echt vrijheid van data krijgen.’

Meer weten over eOverdracht?

Neem gerust contact met ons op.

Furore collega Floris Lamers

Floris Lamers

info@furore.com