De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek

Met een budget van ruim 650 miljoen euro financiert NWO jaarlijks ongeveer 5.800 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Furore is al 20 jaar de automatiseringspartner van NWO bij deze taak. En daar zijn we best trots op!

16 februari 2019   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

nwo

Het volledige proces van onderzoeksfinanciering wordt ondersteund door ISAAC, het systeem dat door Furore in nauwe samenwerking met NWO is ontwikkeld. De naam ISAAC is een acroniem dat staat voor Informatieysteem voor Aanvragen, Archivering en Communicatie. Het financieringsproces is complex en kent allerlei vormen en varianten. ISAAC is dan ook een veelzijdig systeem.

Het proces

Onderzoekers dienen hun aanvraag voor onderzoeksfinanciering in via ISAAC. Zij kunnen de behandeling volgen tot en met de besluitvorming. De communicatie tussen aanvrager en NWO verloopt grotendeels via ISAAC.

Medewerkers van NWO gebruiken ISAAC voor de inrichting van financieringsvormen en voor het behandelen van aanvragen. Financieringsvormen kunnen op maat worden ingericht, afhankelijk van de behoeften van de wetenschappelijke discipline. ISAAC biedt volledige procesondersteuning bij het behandelen van aanvragen, inclusief de benodigde functionaliteit voor relatiebeheer en documentbeheer.

De beoordeling van aanvragen is aan tal van regels en voorschriften gebonden. Objectiviteit, transparantie en vertrouwelijkheid staan daarbij voorop. NWO maakt gebruik van vele (meest buitenlandse) deskundigen, zowel voor de beoordeling van de kwaliteit van de aanvragen als bij de besluitvorming over toekenning van financiering. ISAAC ondersteunt ook dit gehele proces.

Projecten voor wetenschappelijk onderzoek worden gedurende hun levensloop gevolgd. Ook in deze fase zorgt ISAAC voor de benodigde ondersteuning.

De verschillende componenten van ISAAC

Een portaal voor externe gebruikers, zoals aanvragers, referenten en beoordelingscommissies.

  • Aanvragers kunnen hier de benodigde formulieren vinden, gegevens vastleggen en documenten uploaden die nodig zijn voor de beoordeling van een aanvraag.
  • Referenten vinden hier alle informatie die zij voor hun beoordeling nodig hebben.
  • Ook commissieleden treffen hier alle informatie aan die zij nodig hebben bij hun taak (advies of voorbereiding van toekenningsbesluit).

Interne gebruikers beschikken met ISAAC over een systeem dat het financieringsproces in al zijn facetten ondersteunt, zoals:

  • procesinrichting;
  • opstellen en vastleggen van de documenten en formulieren die in het aanvraagproces nodig zijn;
  • communicatie met aanvragers;
  • de inzet van referenten voor de beoordeling van aanvragen;
  • de inzet van commissies, inclusief het plannen van vergaderingen, het beschikbaar stellen van de benodigde documenten en het vastleggen van adviezen en besluiten.

Het systeem beschikt over verschillende koppelingen, onder meer voor publicatie van informatie over projecten op de website van NWO, en een koppeling met het financieel systeem.