HagaZiekenhuis: zicht op ziekenhuisverplaatste zorg

Ziekenhuisverplaatste zorg verbetert de kwaliteit van het dagelijks leven van de patiënt. In het HagaZiekenhuis in Den Haag weten ze daar alles van. Ziekenhuisapotheker Paul de Wolf, vertelt over de voorwaarden en de voordelen van een complex maatwerkproces.

Klant

HagaZiekenhuis

Markt

Zorg

Publicatiedatum

19 november 2020

Facade Hagaziekenhuis Den Haag

De zorg verandert, razendsnel. Waar we vroeger bezig waren met activiteitgerichte zorg, werken we nu via procesgerichte naar uitkomstgerichte zorg. Zorgpartijen zoeken steeds vaker de samenwerking in hun streven om waarde toe te voegen voor de patiënt. De uitdaging daarbij kennen we allemaal: er komt steeds meer werk en minder geld. Effectief inzetten van tijd en middelen is dus belangrijker dan ooit. Ziekenhuisverplaatste zorg draagt daaraan bij én verbetert de kwaliteit van het dagelijks leven van de patiënt. In het HagaZiekenhuis in Den Haag weten ze daar alles van. Ziekenhuisapotheker Paul de Wolf, vertelt over de voorwaarden en de voordelen van een complex maatwerkproces.

Infuustherapie aan huis 

Ziekenhuisverplaatste zorg betreft specialistische farmaceutische zorg aan huis, voor patiënten die onder regie en budget van het ziekenhuis vallen. Het HagaZiekenhuis is niet het enige ziekenhuis dat voorziet in deze vorm van zorg aan huis, maar wel één van de voorlopers. Paul de Wolf vertelt: “Al in 2008 begonnen we met het aanbieden van een antibiotica infuustherapie aan huis voor patiënten met Cystic Fibrosis, waardoor een ziekenhuisopname van vier weken overbodig werd. Dat betekende meer ruimte en mogelijkheden in het dagelijks leven van de patiënt, zoals doorwerken tijdens de therapie. Door de tijd heen kwamen er ook specialistische thuisoplossingen voor bepaalde periodieke reuma- en oncologische behandelingen. In 2019 had het HagaZiekenhuis regie over 13.000 leveringen thuis, 7.000 thuistoedieningen, en 3.000 patiënten in de zorg.”

Denken in ketens en schakels

Ziekenhuisverplaatste zorg vereist samenwerking en planning. Paul de Wolf: “Apothekers zijn procesdenkers. Wij hebben te maken met alle schakels in de medische keten: van artsen en verpleegkundigen, tot aan VTGM-begeleiders, thuiszorg en logistiek. Om die samenwerking te ondersteunen gebruiken de verschillende partijen verschillende systemen, zoals een kaartenbak, Excel lijstjes, de applicatie Zorgdoc Logistiek en het EPD.”

In 2020 hoopt het HagaZiekenhuis 4.500 patiënten te kunnen helpen met ziekenhuisverplaatste zorg en Paul verwacht dat de omvang de komende jaren alleen maar verder zal toenemen: “Er komen meer thuispatiënten, meer middelen, meer spelers, en meer locaties. Door deze opschaling loopt ons huidige registratiesysteem tegen zijn grenzen aan. Bovendien zijn de bestaande registratiesystemen nu arbeidsintensief en bieden weinig mogelijkheden voor de uitzonderingen. Daardoor ontbreekt het overzicht over het totale proces.”

Een overzichtelijk registratiesysteem

Met de toenemende transitie van specialistische therapieën naar huis, noemt Paul de Wolf het essentieel om de lijnen met het ziekenhuis (de artsen en verpleging) kort te houden: “Het ziekenhuis moet zicht houden op de patiënt, vanwege de specialistische aard van de behandeling en de medicatie, maar ook voor het monitoren van de therapietrouw en de resultaten van de behandeling.

De ideale situatie is om alle zorg voor de Haga-patiënt onder te brengen in één integraal dossier, waarin niet alleen de behandeling en de medicatie, maar ook de toediening door de verpleegkundige en de logistiek van de medicatie geregistreerd worden. Op die manier houden we overzicht op het gehele proces, onder regie van de ziekenhuisapotheek. Het EPD, in dit geval HiX, zou daarvoor een prima vertrekpunt zijn, omdat het verschillende modules kan combineren. Ook ChipSoft, de leverancier van HiX, is enthousiast over de mogelijkheden. Wij hebben onze plannen aan hen gepresenteerd en zijn nu in gesprek over een gezamenlijk ontwikkelingstraject.”

Samenwerking met Furore Conclusion

Furore Conclusion heeft ons ziekenhuis geholpen met de implementatie van HiX 6.0 naar 6.1 en kent alle ins en outs van het systeem. Toen ik de Furore Conclusion consultants vertelde van onze plannen om het proces van ziekenhuisgerichte zorg te integreren in het EPD was ze direct enthousiast. Met elkaar hebben we in drie dagen de informatieprocessen van alle samenwerkende partijen gestructureerd in kaart gebracht en geanalyseerd. Dat heeft ons echt geholpen bij het opstellen voor de presentatie aan ChipSoft.”

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?

Meer weten over ziekenhuisverplaatste zorg?

Neem contact op met Floris Lamers

Furore collega Floris Lamers

Floris Lamers

info@furore.com