• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Meer over de producten waarmee we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Over Furore, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Furore

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Furore

Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Teamwork voor efficiëntere inzet van schaarse zorgcapaciteit 

Klant

Landelijk Netwerk Acute Zorg

Markt

Zorg

Publicatiedatum

13 december 2021

Aan het begin van de eerste COVID-uitbraak kreeg het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de opdracht om de beschikbare beddencapaciteit van de Nederlandse ziekenhuizen via een dashboard real-time inzichtelijk te maken voor ziekenhuizen en ketenpartners. Het LNAZ kocht daartoe een bestaande applicatie met al een aantal gerealiseerde ziekenhuiskoppelingen en koos Furore voor de doorontwikkeling, implementatie, support en hosting. Uit die samenwerking ontstond het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ), dat gevoed wordt met, onder andere, de capaciteitscijfers vanuit de verschillende ziekenhuizen. LNAZ-product owner Robin Schipper legt uit waarom de applicatie zo belangrijk is en deelt het succes ervan graag met Erik van den Bovenkamp van Furore. 

“Door COVID is de capaciteit in de zorg enorm onder druk komen staan. IC’s en afdelingen lopen vol en ook Spoedeisende hulp afdelingen moeten soms tijdelijk dicht. Dit komt mede door een grote instroom van zieke patiënten, weinig capaciteit verderop in de keten zorgt voor verminderde uitstroom. Daarnaast speelt ook de personele capaciteit een grote rol. Dit speelt niet alleen rondom de Covidcapaciteit maar ook de geboortezorg, ook hier zien we een grote druk op de beschikbare capaciteit.” aldus Robin Schipper. “Onze LPZ-applicatie is dan ook hard nodig en helpt om de schaarse en kostbare (acute) zorg in Nederland zo efficiënt mogelijk in te zetten, door near real-time inzicht te geven in beschikbare capaciteit.” 

Drie modules 

De LPZ-applicatie bestaat inmiddels uit drie modules; COVID, Spoed en Kliniek. Waar de COVID-module dagelijks zijn nut bewijst door landelijk inzicht te geven in capaciteitsgegevens en daarmee de regio’s helpt bij de spreiding van de COVID-zorg, deelt de ‘Spoed’-module de openstelling, en tijdelijke of gedeeltelijke patiëntenstops van de Spoedeisende hulp met ziekenhuizen en ketenpartners binnen en buiten de regio. Robin: “Samen met Furore ontwikkelden we recent ook een uitbreiding voor de Kliniekmodule, daarin is nu een specifiek dashboard voor de geboortezorg opgenomen. Hierdoor kunnen eerstelijns verloskundigen op hun mobiel op 5 minuten nauwkeurig zien welke geboortezorgcapaciteit waar in de regio beschikbaar is. Omdat we op meerdere borden schaken en het bureau LNAZ met een kleine bezetting werkt, hebben we bewust gekozen voor een partner die zowel de doorontwikkeling, implementatie bij de ziekenhuizen als het dagelijkse gebruikerssupport kan verzorgen en waarmee we snel en direct kunnen schakelen.”

We hebben gekozen voor een partner die zowel de implementatie bij de ziekenhuizen als het dagelijkse gebruikerssupport kan verzorgen.

Robin Schipper, Product Owner LNAZ

Korte lijnen

Naast het bouwen van nieuwe functionaliteiten heeft Furore de oorspronkelijke applicatie deels herschreven en daarmee een solide basis gelegd voor de lange termijn. De applicatie is geschikt gemaakt voor een brede, grootschalige landelijke uitrol. De ziekenhuizen in de 11 regio’s mogen zelf kiezen of en zo ja, op welk van de drie modules van het LPZ zij willen aansluiten. Bij de implementaties speelt Furore volgens Robin een belangrijke rol: “Ziekenhuizen hebben elk hun eigen werkwijze, de ‘generieke stekker’ van het LPZ moet zo geconfigureerd worden om hierbij aan te sluiten. Furore helpt hen met het op maat inrichten daarvan en staat ook na de implementatie met een dedicated helpdesk klaar voor technische en inhoudelijke vragen van zowel beheerders als eindgebruikers. Iedereen uit de organisatie mag contact opnemen met de helpdesk.” Erik vult aan: “Techniek mag nooit de zorg belemmeren. Onze helpdesk weet precies wat er speelt bij de gebruikers en werkt nauw samen met de ontwikkelaars. Door deze korte lijnen kunnen we vragen heel snel oppakken en oplossen. De input vanuit de helpdesk wordt ook gebruikt bij de ontwikkeling en het up-to-date houden van de kennisbank, waarin alle functionele en implementatie-informatie is vastgelegd, en die afgelopen zomer geheel is vernieuwd en verbeterd.” 

Onze helpdesk weet precies wat er speelt bij de gebruikers en werkt nauw samen met de ontwikkelaars.

Erik van den Bovenkamp, Applicatiespecialist Furore

Geen externe partij, maar partner 

Die korte lijnen kenmerken ook de samenwerking tussen Robin en Furore. Erik: “We hebben heel frequent contact en stemmen dagelijks af. Furore is technisch en denkt inhoudelijk met LNAZ mee, en LNAZ is inhoudelijk en denkt technisch met Furore mee. Als ik onze relatie zou moeten karakteriseren dan zeg ik dat deze is gebaseerd op het ‘samen doen’. Robin vult aan: “Furore is niet zomaar een externe partij. In de communicatie met de regio’s stel ik hen voor als ‘de collega’s van de helpdesk’. Ook bij de implementaties in de ziekenhuizen stellen zij zich op als partners. Bij alle medewerkers is het verantwoordelijkheidsgevoel heel groot. We hebben het over ‘onze’ applicatie, waarmee we samen de zorg in Nederland helpen!” Erik: “Natuurlijk is Furore ook een commerciële partij, maar iedereen in ons team voelt waarvoor we het doen en vindt het een uitdaging om dit tot een succes te maken.” Robin beaamt: “Wat ontzettend motiveert is dat je de winst van je inspanning direct terugziet. Zodra een dashboard live gaat, merk je de impact ervan in de regio en in het ziekenhuis. Naar aanleiding van het recent opgeleverde geboortezorg dashboard kwamen er direct veel verzoeken vanuit diverse hoeken over hoe ook zij hiervan gebruik kunnen gaan maken.” 

2022 

Naast verdere detaillering van de diverse capaciteitselementen in het acute zorglandschap, staat op het wensenlijstje voor het komende jaar ook een uitbreiding van de rapportageomgeving. Robin: “De applicatie werkt nu perfect voor actuele sturingsinformatie bij schaarste door capaciteitsproblemen of hoog specialistische zorg. Ik zie nog potentie op het gebied van procesverbetering. Door bijvoorbeeld een relatie te leggen tussen de verzamelde data rondom patiëntenstops, de redenen van de stop en het aantal aanwezige patiënten op de Spoedeisende hulp, kunnen we deze gebruiken om voorzichtige voorspellingen te doen. Signaleren dat er, op basis van de historie, een groter risico op een stop is. Dat maakt het mogelijk om preventieve maatregelen te nemen. Als ziekenhuizen het vertrouwen hebben om dit soort data met elkaar te delen, en ook van elkaars oplossingen en maatregelen willen leren, dan maken we met elkaar de schaarse en kostbare zorg in Nederland een stuk effectiever.” 

Ook hulp nodig bij het beheer en de ontwikkeling van bedrijfskritische applicaties?

Neem contact op!

Victor Blankespoor

info@furore.com
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security