First8 Open Source Survey - de resultaten

First8 Open Source Survey is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat wij houden onder honderden Java en Open Source Programmeurs in de Benelux. Doel is om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen en de deelnemer meteen te laten zien welk type Java Developer ze zijn. We kijken nu al uit naar het nieuwe Open Source Survey en de resultaten daarvan. Het duurt nog even, maar op J-Fall 2019 kun je het Survey weer invullen en zoals je van ons gewend bent krijg je meteen een mooi bedankje mee!

5 april 2019   |   Nieuws   |   Door: First8 Conclusion

Deel

F8 OSS2018 grafieken manvrouw 111975212697

Open Source software is steeds meer mainstream aan het worden. Toen First8 in 1999 van start ging, was het vrijgeven van de broncode van programma’s een nieuw fenomeen. Wij zagen al snel in wat voor game changer dit was en zijn van meet af aan gespecialiseerd in Java en Open Source technologie. Inmiddels is Open Source niet meer weg te denken uit het software-landschap. We hebben nu voor het derde jaar op rij een vragenlijst voorgelegd aan de bezoekers van J-Fall. Door de resultaten komen we steeds beter te weten wat een programmeur beweegt om met Open Source te werken en wat hij ermee doet. Ook krijgen we een eerste inkijk in de trends die er hier zijn. De resultaten geven een mooi kijkje in het hoe en waarom van werken met Open Source.

 

Mannelijke en vrouwelijke Open Source programmeurs

Hoewel er een overdaad aan mannen is (86%), lijken er iets meer vrouwen (14%) bij te komen vergeleken met vorig jaar. Deze vrouwen zijn gemiddeld jonger (32 jaar) dan de mannen (39 jaar) en ze werken korter met Open Source (5 jaar versus 14 jaar). Wel hebben vrouwelijke programmeurs typisch een universitaire opleiding waar bij de mannen hbo meer de norm is.

 

Wie ben je als Open Source programmeur?

Als Open Source programmeur ben je dus meestal man, hoog opgeleid (minstens hbo) en werk je al 14 jaar lang met deze programmatuur. Je kiest op basis van ideologie voor de 26 Open Source applicaties waarmee je werkt. Ook al kom je meestal in aanraking met Open Source via je studie, pluk je toch de meeste kennis van het internet. Laagdrempelige bug reports zijn de belangrijkste manier om bij te dragen en de keuze tussen Open en Closed Source valt meestal positief uit naar Open Source.

 

Trends in Open Source

Omdat we nu meermalen de enquête hebben afgenomen wordt het mogelijk voorzichtig de eerste trends te beschrijven. Het lijkt erop dat programmeurs in de keuze van bedrijven voor Open Source de mogelijkheid code te reviewen belangrijker inschatten. De vraag met welke pakketten ze werken, levert ook enkele interessante trends op. Qua development tools zijn Git, Eclipse en Maven steevast de belangrijkste die er in omloop zijn en verliezen SVN, ANT en CVS terrein. Bij de front-end tools zitten Angular en Redux in de lift en zijn Wicket en Velocity dalers. Verder lijken Glassfish en Tomee als applicatie-container steeds verder uit de gratie te raken, waar Tomcat z’n hegemonie voortzet.

 

Studie is het begin, maar je leert pas echt op het internet

Vorig jaar werd al duidelijk dat men steeds meer via de studie in contact komt met Open Source, terwijl dat daarvoor meer via interesse en/of het werk gebeurde. Deze trend lijkt zich te versterken, want bij de huidige enquête geeft bijna de helft aan Open Source in de studietijd te hebben leren kennen. Tegenwoordig betekent dat dus dat de studie van een programmeur garant staat voor de introductie in de wereld van Open Source.

Toch wordt de studie niet als eerste genoemd als het om de bron van kennis over Open Source gaat. Als we hiernaar vragen, legt de opleiding het ruimschoots af tegen de online mogelijkheden. Ook duik je als programmeur bij vragen niet de boeken in, maar geven Google en Stackoverflow je de antwoorden. Kortgezegd: al is de kennismaking veelal via de studie, de échte leerschool is internet.

 

Samenwerkers, Doe-het-zelvers en Bewakers

Ook dit jaar kunnen wij duidelijk drie types programmeur onderscheiden. De Samenwerker hecht er veel waarde aan samen een Open Source gemeenschap te vormen, en is vaak te vinden in forums voor kennis en vragen. De Doe-het-zelver werkt meer vanuit zijn eigen kracht en die van de Google query. Niettemin is ook deze programmeur trots op z’n code en deelt die graag. Voor de Bewaker ligt het zwaartepunt van Open Source meer bij de manier waarop de transparantie van de code bijdraagt aan de veiligheid van software.

 

Bezieldheid

Los van deze typeringen, tekent zich ook duidelijk verschillen af rond bezieling met Open Source. Wie hoog scoort op dit spectrum vindt de ideologie, transparantie en vrijheid van Open Source belangrijk. Aan de lage kant vind je de programmeurs die ontwikkelsnelheid belangrijker vinden, net als het feit dat Open Source gratis is. Wie hier hoger scoort, heeft ook vaak met meer applicaties gewerkt en in het algemeen meer ervaring met Open Source. Relatief gezien scoren er overigens maar weinig programmeurs echt laag op dit spectrum.

 

Open Source versus Closed Source

In vergelijking scoort Open Source op de meeste vlakken beter dan Closed Source. Gaat het echter om security dan zijn de resultaten gemengd. Voor het technische deel van security – zoals kwetsbaarheden en grip op wijzigingen – geven programmeurs duidelijk de voorkeur aan Open Source. Maar gaat het om de niet-technische aspecten als certificering en aansprakelijkheid, dan heeft Closed Source nog duidelijk de voorkeur (ondanks een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar). Op andere onderwerpen zoals continuïteit, backwards compatibility, de beschikbaarheid van features en support scoort Open Source consistent beter.

 

Bedrijven en Open Source

Als professionele Open Source programmeur heb je natuurlijk ook een mening over waarom bedrijven voor Open Source zouden moeten kiezen. Als we hiernaar vragen, krijgen we duidelijke antwoorden. Niet opnieuw het wiel uitvinden en de onafhankelijkheid van leveranciers zijn net als vorig jaar de belangrijkste redenen. Het is logisch dat deze twee als even belangrijk worden gezien; ze houden immers verband. Een leverancier biedt praktisch nooit zo’n uitgebreide library als die bij Open Source meestal beschikbaar is. Het is dus lastiger te achterhalen of wat je wilt maken al bestaat.

 

Bijdragen en kosten

Hoe dragen programmeurs bij aan Open Source? Zoals je zou verwachten: hoe laagdrempeliger, hoe vaker het gebeurt. Een bug report of reactie in een forum kost nu eenmaal veel minder tijd dan een feature contributie of het schrijven van een artikel.

Dat Open Source software gratis is, blijkt maar voor weinigen van doorslaggevend belang in hun keuze voor software en ook niet als aspect van de Open Source cultuur. De openheid van Open Source zit hem voor de programmeur niet zozeer in de lage financiële drempel. Het lijkt hem meer te gaan om open in de zin van eerlijk en transparant.

We kijken nu al uit naar het nieuwe Open Source Survey en de resultaten daarvan. Het duurt nog even, maar op J-Fall 2019 kun je het Survey weer invullen en zoals je van ons gewend bent krijg je meteen een mooi bedankje mee!

Waarom Open Source