Weerbare en Wendbare IT in de langdurige zorg; het verhaal en het motortje.

Een solide fundament maakt IT en de IT-organisatie weerbaar en wendbaar. Dit fundament moet mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen van de organisatie, de uitdagingen waar zij voor staat en tegelijkertijd beschikbaar en veilig zijn. Dit noemen wij een weerbare en wendbare IT. En dat fundament is niet alleen de techniek, maar dat gaat ook over de juiste mensen op de juiste plek en goed ingerichte processen.

24 november 2023   |   Blog   |   Door: D&A

Deel

dna-weerbarewendbaar3

Dat fundament moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd zijn. Waar staat de zorginstelling voor, wat zijn de ambities, doelstellingen en belangrijke thema’s over meerdere jaren? Wat zijn de uitdagingen van landurige zorg in bredere zin en de belangrijkste technologische ontwikkelingen? Uit dit alles vloeit een digitale strategie met een routekaart om stapsgewijs tot passende IT te komen. Dit bij elkaar maakt het verhaal van de zorginstelling. Iets wat herkenbaar en uitlegbaar is en een zekere houdbaarheid heeft. 

Informatiemanagement heeft een cruciale rol in het maken van keuzes. 

Uiteraard kan er altijd wat veranderen; of dat komt door het integraal zorgakkoord (IZA), teruglopende budgetten, veranderende wetgeving, nieuwe doelgroepen of zorgproducten. Een groot deel van het verhaal zal waarschijnlijk stand houden, maar op onderdelen is het wijselijk aanpassingen te doen; denk bijvoorbeeld aan de routekaart en het projectportfolio.  

Ook nieuw ontstane behoeften of problemen in het gebruik van IT en applicaties kunnen reden zijn het geheel aan projecten en activiteiten bij te sturen. Dus naast een goed verhaal moet er ook een motortje op gang worden gebracht; informatiemanagement. Meestal is deze motor wel aanwezig in een zorginstelling, maar hapert deze nogal eens. De redenen kunnen divers zijn, maar het ontbreekt vaak aan capaciteit en de juiste aandacht om de motor goed te laten draaien.  

Het wil ook nog wel eens voorkomen dat de invulling van informatiemanagement volledig ontbreekt, omdat uw zorginstelling er bijvoorbeeld nog niet aan toe is gekomen deze slag te maken. De regie tussen vraag en aanbod ligt dan vaak nog bij de IT afdeling. Hierdoor kan IT afdeling in een lastige positie komen, omdat het dan met betrekking tot het aanwenden van middelen in conflict kan komen met andere (en ook eigen) belangen. IT’ers zijn over het algemeen hulpvaardig, maar het is onmogelijk te voldoen aan alle vraag. Aan een andere tafel moeten keuzes gemaakt worden. 

Het motortje weer op gang brengen 

Informatiemanagers zijn bij uitstek de personen die de motor op gang helpen, onderhouden en de focus op de juiste plek richten. Steeds meer organisaties slagen er niet in om een Informatiemanager in dienst te nemen. Dit kan komen door krapte op de arbeidsmarkt, de financiële situatie van de organisatie of de omvang van de functie. Het lukt daardoor niet om het juiste niveau informatiemanager te binden aan de organisatie en blijvend te boeien.   

Een informatiemanager vervult een sleutelrol bij de digitale transformatie van een organisatie. Maar wat als het niet lukt om een informatiemanager in dienst te nemen? Dan biedt D&A met de dienst Informatiemanagement as-a-service een oplossing!  

Informatiemanagement as-a-service – de invulling  

Met de dienst Informatiemanagement as-a-service hoeft de organisatie geen Informatiemanager in dienst te hebben. De functie wordt ingevuld door een ervaren consultant van D&A. Wij borgen de continuïteit en zorgen dat de kennis van de consultant up-to-date blijft.   

Met de dienst Informatiemanagement as-a-service beperkt u de kosten en bent u in staat om regie te voeren over uw IT en de digitale transformatie richting te geven. Om te borgen dat de dienst aansluit bij uw wensen, doen wij de concrete invulling graag samen met u.  

Interesse gewekt? Download dan onze flyer van Informatiemanagement as-a-service. Wij graag met u in gesprek om een concrete invulling van de dienst voor uw organisatie te bespreken.  

Download

Download hier de leaflet voor Informatiemanagement-as-a-service!