SEIN zet volgende stap met implementatie van HiX 6.3

24 Juni 2022 werd vorig jaar zomer omcirkeld in de agenda. Dat zou de dag moeten zijn voor de implementatie van het nieuwe EPD bij SEIN, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Geen gemakkelijke opgave, wel een nodige.

24 juni 2022   |   Nieuws   |   Door: Lisa Sijahailatua

Deel

SEIN

'HiX en anders niks’ was de leus die klonk en kracht bijzette in het uitdagende project waar verschillende partners samen kwamen voor dit mooie resultaat. In hoog tempo en met veel energie moest de samenwerking leiden naar het succesvol implementeren van het nieuwe EPD dat naast betere functionaliteiten ook moest voldoen aan alle wet-en-regelgeving voor lang verblijf en klinische zorg.

“Een programma van deze omvang was in het begin wennen voor SEIN. Door uitmuntend geleverd werk en het snel kunnen schakelen met de lijnorganisatie, staat nu het resultaat waar we zo lang naar hebben uitgekeken. Dit helpt ons enorm om de patiënt nog meer centraal te stellen en om collega’s in de kliniek en zorg optimaal te faciliteren. Daarnaast is het een impuls voor onderlinge samenwerking en voor continue leren.“

‘Dit is een succesvol gelopen gezamenlijke marathon na alle inspanningen van collega’s van SEIN, D&A en partners, Petra Duin captain crew!’, Mirjam Vrieling, Martijn Stuart en Eric van Egmond. Wij zijn trots op wat samen met Chipsoft, D&A medical group, Intermax, Ram-IT, ZZA is gerealiseerd. Wij kijken dan ook met vertrouwen naar de nazorg periode van het implementatieproces.

Bart van Pagée
Directeur bij SEIN