Rivas Zorggroep onderzoekt gebruik van Artificial Intelligence voor communicatie met patiënten

Rivas Zorggroep levert verschillende soorten zorg, waaronder wijkverpleging, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg. Rivas biedt deze zorg in de regio tussen Dordrecht en Gorinchem en delen van Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. De organisatie zet zich in voor toegankelijke en kwalitatieve zorg, afgestemd op de individuele behoeften van cliënten. Om deze zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, heeft Rivas een visie ontwikkeld: Rivas 2030. Hierin staat beschreven welke keuzes Rivas maakt om als organisatie mensgerichte en duurzame zorg te kunnen blijven geven. Een de speerpunten uit Rivas 2030 is mensgerichte digitalisering. Binnen dit speerpunt wordt onderzocht hoe de nieuwe (technische) ontwikkelingen de kwaliteit van zorg verbeteren. Kunstmatige intelligentie (AI) is een van die ontwikkelingen die onderzocht wordt. We spraken met Benne Holwerda, CIO en Jonathan van Horssen, adviseur innovatie.

8 december 2023   |   Nieuws   |   Door: D&A

Deel

Rivas

Waarom zijn jullie aan dit project begonnen?

De wereld, en daarmee ook het Nederlandse zorglandschap, is continu in beweging. Gezien het toekomstscenario van forse vergrijzing, een toenemende zorgvraag en een afnemend aantal zorgpersoneel, is Rivas in 2021 gestart met het vormgeven van de visie 'Rivas 2030’. Deze visie biedt richting en ondersteunt in het maken van strategische keuzes. Een van de pijlers van dit document betreft Mensgerichte Digitalisering. Mensgerichte digitalisering betekent dat ondanks de technologische vooruitgang, het menselijke contact behouden blijft. Met dit uitgangspunt streven we ernaar digitalisering zo optimaal, veilig en efficiënt mogelijk in te zetten.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

Binnen het project onderzoeken we welke technische ontwikkelingen ons helpen om toegankelijke, mensgerichte en betaalbare zorg te leveren. Op 24 augustus 2023 organiseerden we een pizza-avond om de mogelijkheden van Artificial Intelligence. De avond werd geopend met een inspirerende sessie door Michiel Tebbes van D&A, waarin de veelzijdige mogelijkheden van AI in de zorg werden belicht. Michiel wist op een heldere manier uit te leggen hoe we kunnen starten met eenvoudigere, direct toepasbare AI-oplossingen, maar ook welke kansen zijn voor meer geavanceerde toepassingen in de toekomst.

 

Na deze inspirerende inleiding volgde een interactieve workshop. Hier stond de vraag centraal: 'Hoe kunnen we al vanaf morgen AI inzetten om concrete verbeteringen in de zorg te realiseren?' In groepen werd er nagedacht en gediscussieerd over hoe AI nu en in de toekomst gebruikt kan worden voor Rivas en haar patiënten en cliënten.

 

Jonathan van Horsten: “Uit deze workshop kwamen meerdere ideeën naar voren die we verder gaan onderzoeken. Enkele voorbeelden hiervan zijn spraakgestuurd rapporteren, het vereenvoudigen van het zoeken in protocollen, en het vertalen van patiëntenfolders naar een eenvoudiger taalniveau.”

 

Als organisatie versturen we brieven aan patiënten en geven we dagelijks folders mee om patiënten te informeren over hun behandeling. Als zorgverlener zijn we verplicht om deze informatie op een begrijpelijke wijze aan te bieden. Alleen zijn deze brieven en folders  niet altijd even begrijpelijk voor elke patiënt. Benne Holwerda: “We zijn al bezig met het vertalen van patiëntinformatie naar het taalniveau B1. Als de teksten op dit niveau geschreven zijn, kan 80% van de patiënten de informatie begrijpen. Dit vertalen kost veel tijd. We zochten naar een manier om er voor te zorgen dat de informatie sneller vertaald is. AI biedt mogelijk een oplossing. Dit testen we nu in de praktijk.”

 

Wat verwachten jullie dat dit gaat opleveren?

In Nederland is ongeveer 8% van de mensen laaggeletterd en dit percentage neemt toe. Rivas verwacht dat door het aanpassen van de communicatiematerialen, zoals brieven en folders, naar een begrijpelijk B1-taalniveau, deze groep de verstrekte informatie beter begrijpt. Dit maakt het voor hen eenvoudiger om zich adequaat voor te bereiden op afspraken en biedt hen een helderder inzicht in wat ze kunnen verwachten voor, tijdens en na hun behandeling. Zo onderzoekt en probeert Rivas, door onder anderen het gebruik van eenvoudige AI-tools die nu beschikbaar zijn, vorm aan mensgerichte digitalisering in de zorg.