D&A mede-auteur van de IHE Handreiking digitale uitwisseling laboratoriumgegevens

Vandaag is de ‘IHE Handreiking Uitwisseling digitale laboratoriumgegevens’ officieel gepresenteerd aan het bestuur van IHE Nederland. 

16 juni 2022   |   Nieuws   |   Door: D&A Conclusion

Deel

IHE Handreiking digitale laboratoriumgegevens

De elektronische uitwisseling van gegevens tussen aanvragers en uitvoerders van laboratoriumonderzoek komt maar moeizaam tot stand. Terwijl de urgentie om dit te realiseren hoog is. Daarbij staan ook de tarieven voor laboratoriumonderzoek sterk onder druk. Op verschillende plekken in Nederland is men daarom op zoek naar efficiëntie en schaalvergroting: lagere opbrengsten vragen tenslotte om efficiëntere processen en hogere volumes. Fusies, samenwerkingen en overnames zijn in de laboratoriumwereld aan de orde van de dag. En dan? Hoe houden we in ons complexe laboratoriumnetwerk waar misschien wel 10 laboratoria samenwerken met een veelvoud aan zorginstellingen en priklocaties, onze processen overzichtelijk en onze zorg veilig?

Er is dan ook meer inzicht nodig in díe aspecten die een rol spelen bij het tot stand brengen van interoperabiliteit in het laboratoriumproces. En tegelijkertijd is meer inzicht nodig in de oplossingen die al beschikbaar zijn op basis van huidige technologische standaarden. Interoperabiliteit ingezet op een manier die ruimte blijft bieden aan innovatie en die de digitale autonomie van de laboratoria in stand houdt.

Handreiking met concrete handvatten 
Deze handreiking is op verzoek van IHE Nederland tot stand gekomen. Aan de auteurs is gevraagd een handreiking op te stellen die concrete handvatten biedt ten behoeve van de samenwerking en interoperabiliteit in het transmurale laboratoriumproces. Niet alleen op het niveau van technische standaarden maar op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz (NICTIZ, 2020). Onze collega’s Yoe Kwa en Charles Van Swieten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze handreiking. Zowel Yoe als Charles hebben hun ruime projectervaring meegebracht uit strategie- en interoperabiliteitsprojecten die ze hebben uitgevoerd aan zowel de laboratoriumkant als de aanvragerskant. Daarnaast zijn zij en hun D&A collega’s betrokken bij kennisinstituten zoals IHE Nederland, Nictiz en VZVZ om te borgen dat de praktijkkennis ook de weg vindt naar beleid, naar standaarden, en bijvoorbeeld naar deze Handreiking Uitwisseling digitale laboratoriumgegevens.

Meer informatie over de IHE Handreiking?
Meer weten over deze Handreiking of over wat D&A voor u kan betekenen op dit terrein? Download de IHE handreiking hier of neem contact op met Charles van Swieten of Yoe Kwa.