Onze nieuwe aanwinst

Op 1 september hebben wij een echte aanwinst kunnen toevoegen aan ons topteam. Een aanwinst die al meer dan 20 jaar ervaring heeft op het snijvlak digitalisering, innovatie en zorg. Opgeleid in Den Haag als Spoedeisende Hulp arts, in meerdere ziekenhuizen heeft hij diezelfde functie bekleed. Dit vraagt natuurlijk om een uitgebreide kennismaking door middel van zijn visie op bekende thema’s. Wij stellen aan u voor: Michiel Tebbes.

22 september 2022   |   Nieuws   |   Door: Armando de Boer

Deel

D&A medical group | Michiel Tebbes

De Overstap Naar D&A

Al heel lang knoei ik met computers. Het heeft altijd in mij gezeten om meer uit computertechnologie te halen dan wat wij in de maatschappij doen en deden. Ik kan wel spreken van een hele grote voorliefde voor digitalisering in de zorg. Er heerst bij mij echt een geloof dat iedereen recht heeft op digitale zorg. Digitalisering in de zorg zorgt ook voor een veel menselijkere zorg. Door beelden en data, die wij als arts hebben, te brengen naar de patiënt bouwen wij bruggen in de gesprekken en in het vertrouwen van de mensen in de zorg. Daarin speelt een bureau als D&A een belangrijke en mooie rol. 

Het Veranderende Landschap In De Zorg 

Veranderen in de zorg is moeilijk. Bewust maken en beïnvloeden helpen al enorm in die missie. Een missie die enorm belangrijk is nu, en belangrijk zal blijven. Stilstaan is geen optie meer gezien de gigantische problemen in de zorg. Wat mij betreft is het 2 over 12. SEH-roosters komen niet meer rond. Sommige SEH’s zijn nu dagelijks meerdere keren per dag dicht omdat we onvoldoende personeel hebben of omdat de patiëntenstroom te hoog is. Huisartsen komen om in de regeldruk en er zijn nog veel meer voorbeelden. Maar het besef moet er zijn dat het kan veranderen. Digitalisering is daarbij een belangrijke troef om in te zetten.  

Verantwoordelijkheid 

 Er zullen meer mensen in het zorglandschap anders moeten gaan denken dan op de manier waarin we nu vastgeroest zijn. Echter is iedereen nu zo druk bezig dat we geen tijd hebben om dat te doen. Mijn advies en uitnodiging is dan aan alle dokters: Ga even stil staan en kijk om je heen.  

Wij nemen nu als dokters die ruimte niet om stil te staan en kijken allemaal binnen de muren van ons eigen gebouw. Als zorginstelling hebben wij veel overeenkomsten met de buitenwereld, kijk en leer van andere sectoren.  

Vanuit mijn vak als SEH-arts ben ik ontzettend gewend om met onzekerheden om te gaan. Ik grossier in onzekerheden en werk er dagelijks mee.  Daarom herken ik ook de onzekerheden waar mijn collega’s mee te maken krijgen bij veranderingen. Dokters praten graag met dokters en daarom heb ik ook de indruk dat ik met mijn werk bij D&A mijn steentje bij kan dragen in onze missie.

De Toekomst 

Wat de patiënt op dit moment doet is eigenlijk opgroeien zoals een kind ook opgroeit. Voor de oudere patiënten zijn op dit moment de artsen heilig. Zoals kinderen opgroeien, groeien de huidige patiënten ook op. Ze zaten in een puberfase waarin er gedacht wordt dat ze heel veel zelf weten en kunnen. Uiteindelijk worden ze volwassener en verlaten ze de zorg, ze gaan het zelf doen en voor ons in dan de taak dat wij dienen als een vangnet. Wij gaan van patiënt-centrale zorg naar het zijn van een onderdeel van het netwerk van de patiënt en uiteindelijk een vangnet. En hoe gaan we dat doen? Daarin speelt digitalisering een belangrijke rol. Het is doodeng om los te laten, maar uiteindelijk moet je de patiënt durven los te laten en ook jezelf vervangbaar op te durven stellen.