Onderzoek van D&A input voor beleid van ministerie over zorginformatie infrastructuur

Op weg naar databeschikbaarheid en netwerksamenwerking voor zorgverleners en patienten

14 april 2023   |   Nieuws   |   Door: Armando de Boer

Deel

Onderzoek D&A beleid Ministerie VWS

In de nationale visie op het Zorginformatiestelsel worden 3 plateaus benoemd om databeschikbaarheid in de zorg te realiseren:

Interoperabiliteit, betere ondersteuning van netwerkzorg en geïntegreerde zorg en ondersteuning.

Om deze doelen te bereiken zijn standaardisatie van zorgdata en eenheid van taal noodzakelijk.
Netwerkzorg en geïntegreerde zorg vragen meer dan gegevensuitwisseling, namelijk beschikbaarheid van data en gezamenlijke dossiervoering.

Ons advies uit het onderzoek naar mogelijke scenario’s om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg is overgenomen in de onlangs gepubliceerde kamerbrief van minister Ernst Kuipers.

D&A adviseert hierin om een dubbele beweging te starten naar een data-centrische  oplossing met gekoppelde dataplatformen en een gedistribueerde verbindende communicatie-infrastructuur.

Wij zijn trots op het feit dat het Ministerie van VWS ons advies heeft overgenomen en dat dit de eerste stap is naar meer databeschikbaarheid en hiermee ondersteuning van netwerksamenwerking voor zorgverleners en patïenten.

Klik hier voor ons onderzoeksrapport.

Klik hier voor de Kamerbrief.