Moderne Laboratoriumorganisaties vragen een weerbare en wendbare IT!

De uitdagingen voor medische laboratoria zijn groot. Er is urgentie om passende zorg, samen beslissen, vermindering van de registratielast en digitale uitwisseling van laboratoriumgegevens te bewerkstelligen. Tegelijkertijd staan de tarieven voor laboratoriumonderzoek onder druk. Dit vereist efficiëntie, schaalvergroting, samenwerking en interoperabiliteit in het laboratoriumproces.

17 november 2023   |   Blog   |   Door: D&A

Deel

dna-weerbarewendbaar2

Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. Vrijwel alle organisaties, samenwerkingsverbanden en applicatieleveranciers worstelen met interoperabiliteit. Dit geldt ook voor medische laboratoria.

De uitdagingen bij medische laboratoria gaan niet alleen over technische standaarden, maar ook over bedrijfsprocessen en infrastructuur. Er worden hoge eisen gesteld aan de applicatie-, integratie- en technische infrastructuur. Hoe up-to-date is het IT-landschap van uw laboratoriumorganisatie?

Het hoofd bieden aan de uitdagingen vraagt ook om een stevig IT-fundament. Een IT-fundament dat mee kan bewegen met de ontwikkelingen van het laboratorium en tegelijkertijd beschikbaar en veilig is. Wij noemen dit een weerbare en wendbare IT.

Weer- en wendbaarheid in beeld met de IT-readiness scan

Bij veel medische laboratoria is in de loop van de tijd een achterstand ontstaan in de applicatie-, integratie- en technische infrastructuur. Deze achterstand is vaak ontstaan doordat vervangingen, updates of investeringen zijn uitgesteld. Of doordat er ten tijde van het samengaan of juist het ontvlechten van organisaties en samenwerkingsverbanden, andere prioriteiten waren.

Om inzicht te krijgen in de investeringen die nodig zijn om de achterstand weg te werken, hebben wij de IT-readiness scan ontwikkeld. Het 5-om-5-lagenmodel dat wij gebruiken in de scan, heeft een harde en een zachte kant. De harde kant richt zich op de benodigde hard- en software. De zachte kant richt zich op belangrijke aspecten van uw IT-organisatie.

Stap 1 van het uitvoeren van de IT-readiness scan is in kaart brengen welke vernieuwingen en investeringen nodig zijn om de achterstand weg te werken. Stap 2 is het formuleren van de benodigde verbeteracties en de noodzakelijke vernieuwingen. Deze classificeren we in noodzakelijke of gewenste actie en voorzien we van een inschatting van de benodigde investeringen. Zo maken wij zowel inhoudelijk als financieel de omvang van de technische achterstand inzichtelijk.

Stap voor stap naar een weerbare en wendbare IT

Het wegwerken van de technische achterstand in uw organisatie is cruciaal om de uitdagingen het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is het wegwerken van de technische achterstand alleen niet voldoende, hoewel het helpt om de uitdagingen waar laboratoria voor staan het hoofd te bieden.

D&A kan u helpen om stap voor stap de technische achterstand weg te werken. Nadat de omvang van de technische achterstand, de verbeteracties en de noodzakelijke vernieuwingen in kaart zijn gebracht, is de volgende stap het kiezen van de oplossingsrichting. De oplossing kan zijn om de verbeteracties en vernieuwingen als organisatie zelf door te voeren, maar dit kan ook met een of meerdere marktpartijen. Deze oplossingsrichtingen leggen wij vast in een sourcingstrategie en aanpak.

Het opstellen van de sourcingstrategie en aanpak van D&A bestaat uit 3 stappen. In stap 1 brengen wij de huidige IT-diensten en de leveringsvormen (zelf, samen met of door een marktpartij) in kaart. Vervolgens (stap 2) gaan we met elkaar in gesprek over de business-eisen, de kansen voor IT-sourcing en maken we per IT-dienst een inschatting van de kansen voor sourcing voor uw laboratorium.

Tot slot (stap 3) brengen wij in kaart wat voor de laboratoriumorganisatie de beste combinatie is van mogelijke oplossingen om de technische achterstand weg te werken (zelf doen, samen met of door een marktpartij). Dit is afhankelijk van de strategie en op welke wijze deze optimaal kan worden ondersteund met IT-diensten. Dit leggen wij vast in een sourcingstrategie en aanpak.

De uitdagingen vragen om een strategie, visie op processen, focus en de vertaling hiervan naar de Informatievoorziening en ICT. Het vraagt ook om een stevig IT-fundament. Dit IT-fundament moet tegelijkertijd mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de medische laboratoria en tegelijkertijd beschikbaar en veilig zijn. Wij noemen dit een weerbare en wendbare IT.

Interesse gewekt?

Wat kunt u doen om de technische achterstand weg te werken en een weerbare en wendbare IT te realiseren? Hoe kunt u de registratielast verminderen en omgaan met de thema’s als regionale samenwerking en gegevensuitwisseling? Wij gaan graag met u in gesprek.