Hybride zorg = goede zorg

Het tijdperk van 'business as usual' in de zorg ligt definitief achter ons. Met de uitdagingen waar de gezondheidssector voor staat, een toenemende zorgvraag en tegelijkertijd krapte op de arbeidsmarkt, is het onvermijdelijk dat we nadenken over de vraag ‘hoe goede zorg te continueren’. Om de problemen het hoofd te bieden moeten zorgorganisaties aan de slag. Hybride zorg kan zeker bijdragen aan de oplossing.

9 augustus 2023   |   Blog   |   Door: Petra Duin

Deel

dna-hybridezorgmaand

Het implementeren van een succesvolle transitie naar hybride zorg start bij de vraag; welke doelen willen we als organisatie bereiken met betrekking tot het vergroten van de toegankelijkheid, het bevorderen van continuïteit van zorg en het verbeteren van de efficiëntie? Gaan we dit als zelfstandige organisatie doen op eigen kracht of bundelen we de krachten in regionaal verband? 
 
Pas als dat helder is, is de volgende een essentiële stap, het maken van een transformatieplan inclusief business case. Voor het succesvol realiseren van het transformatieplan, is het goede nieuws dat de zorgorganisatie een beroep kan doen op de transformatiegelden zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). 
 
Hybride zorg is allang geen experiment meer 
 
Gedurende de COVID-19 pandemie hebben we gezien dat door sociale afstandsmaatregelen en lockdowns de behoefte aan hybride zorg groot was en veel werd ingezet. Daarmee is bewezen dat de technologische oplossingen werken. De fase van experimenteren met hybride zorg is voorbij, onze boodschap; ‘zet in op volume en grootschalig implementeren om de voordelen te bereiken’. 
 
Van implementeren naar transformeren 
 
Door onze jarenlange ervaring met grootschalige implementaties op het gebied van technologische oplossingen weten wij wat het betekent om een nieuw systeem of nieuwe technologie in gebruik te nemen. Implementatie richt zich op het succesvol uitvoeren van de specifieke veranderingen en het invoeren van een nieuwe werkmethode. Bij transformatie worden niet alleen nieuwe systemen en processen geïmplementeerd, maar worden ook de mindset en het gedrag van medewerkers veranderd. Het houdt in dat er nieuwe vaardigheden en capaciteiten worden ontwikkeld en er een cultuur van continu leren en aanpassing wordt gecreëerd. Transformatie is gericht op het creëren van een meer wendbare, innovatieve en responsieve organisatie die klaar is om succesvol te zijn in een snel veranderende omgeving. 
 
Wilt u verder praten over hoe wij u kunnen ondersteunen met een visie en aanpak voor (regionale) transformatietrajecten, aanvragen IZA gelden en sneltoets of de uitvoer van een transitieplan, wij helpen u graag!