HIMSS 2023: Gekke Hollanders, the talk of the town en inspiratie van een minister

Onze business lead Charles deelt zijn inzichten over de recente HIMSS-conferentie in Chicago. Hij deelt zijn visie op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en OpenEHR en het rondetafel gesprek met Nederlandse deelnemers over hoe digitalisering kan helpen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen in de arbeidsmarkt.

5 mei 2023   |   Nieuws   |   Door: Charles van Swieten

Deel

charleshimss-DNA

Mijn eerste HIMSS… flink eindje vliegen naar Chicago om vooral met landgenoten te spreken, gekke lui die Hollanders, ik ben benieuwd. En toch zit ik nu in het vliegtuig terug naar Amsterdam met kersverse inspiratie, nieuwe inzichten, enkele mooie commerciële leads en is mijn LinkedIn profiel flink uitgebreid met contacten. Een paar dingen die ik meeneem naar Nederland:

Arbeidsmarkt…  is het echte probleem
Eigenlijk begon het echt te dagen tijdens de ronde tafel die we mochten begeleiden voor de Nederlandse delegatie. De krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag zijn de grote uitdagingen in de zorg. Als we zo doorgaan moet in 2040 één op vier Nederlanders in de zorg werken. Een volledig onrealistisch scenario. Zeker als we nu al zien dat zorgverleners in toenemende mate last hebben van burn-out en het werkplezier zienderogen afneemt. Wie wil er nog in de zorg werken? Hoe gaat digitale of hybride zorg een bijdrage leveren om dit te voorkomen? Natuurlijk hebben we daar vele antwoorden op maar de mooiste is wel het teruggeven van de autonomie aan de zorgprofessional door bijvoorbeeld zelf te bepalen hoe het werk in te richten met zelf roosteren of te stoppen met onnodige registraties. Hoe dan ook met hybride zorg moeten we in de zorg en bij D&A echt aan de bak. Niet alleen omdat we het implementeren van hybride zorg oplossingen zo ontzettend leuk werk is, maar vooral ook omdat het echt moet om de zorg niet piepend tot stilstand te laten komen doordat er geen mensen meer zijn.

AI… is echt heel dichtbij
Digitalisering is al lang gaande. D&A is al meer dan 20 jaar bezig met digitalisering binnen zorginstellingen en sinds enkele jaren werken we ook hard aan andere onderwerpen zoals gegevensuitwisseling en laboratorium ICT. Vier jaar geleden liep ik rond op de RSNA, een internationale beurs voor digitaal beeldmanagement. Toen ik terugkwam vertelde ik dat AI normaal aan het worden was in beeldmanagement.  En nu ineens is het daar: ChatGPT en allerlei toepassingen van kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven. Het beschikbaar stellen van data en zelfs informatie is echt niet meer voldoende (overigens al moeilijk genoeg). Die enorme hoeveelheid informatie die tot ons komt of die we kwijt willen in systemen vraagt echt om meer hulp: AI. AI helpt ons om data sneller te interpreteren, klaar te maken voor gebruik en focus te leggen op datgene wat belangrijk is. Verpleegkundigen besparen tijd met voice to tekst generators die meer doet dan woorden omzetten in digitale tekst, maar deze vertaalt naar geïnterpreteerde en gestructureerde informatie, opgeslagen in de dataplatformen en EPD’s. Deze ontwikkeling gaat echt super snel. ‘Hé Siri’ is nog maar een peuter in wat er de komende jaren aan volwassen producten op de markt komt.

OpenEHR… de kracht van herhaling
Tijdens de beurstour vertelde Open Line over openEHR. Een verhaal dat ik al enkele keren eerder heb beluisterd. En of het de inspirerende omgeving van Chicago met interessante verhalen en mensen was, ik weet het niet, maar ineens viel het kwartje. De scheiding van data en functionaliteit waarbij de data centraal staat in een flexibele structuur klinkt als een no-brainer. Echter door het verhaal vaker te horen begint deze complexe materie aan te slaan. De researchwereld lijkt deze structuur nu langzaam op te pakken. Het primaire operationele gebruik van openEHR is nog verder weg mede als gevolg van onze lockin met monolithische EPD’s. openEHR is veelbelovend. Blijkbaar vraagt het ook echt focus en herhaling in mijn eigen hoofd om complexe zaken langzaam goed te begrijpen.

 Het document… talk of the town
En dan was er in al die netwerkmomenten “the talk of the Chicago Town…het document”. VWS heeft onlangs het D&A adviesrapport rond infrastructuur gegevensuitwisseling gepubliceerd. De meningen zijn verdeeld, de reacties vaak scherp, maar voorzichtig lijkt het rapport de goede kant op te vallen. De tijd zal het nog moeten leren wat het echte effect zal zijn maar dat er over gepraat wordt is wel duidelijk en dat is altijd goed.

Ernst Kuijpers…trots!
De laatste dag bij de HIMSS was een korte. Alleen een key-note speaker levert meestal weinig diepgang en blijft hangen in oneliners en algemeenheden. Hoewel… Ernst Kuipers op het podium. In een schitterend verhaal legde onze minister de vinger op de pijnlijke plekken en dacht ik.. “Chicago we have a problem!” Als we zo doorgaan hebben we binnenkort onvoldoende zorgpersoneel en is zorg equity (vraag even aan ChatGPT wat dat is) niet meer vanzelfsprekend. De hoop op het voorkomen van een zorginfarct is voor een groot deel gefocust op digitale zorg. En digitale zorg is waar wij als D&A ons stevig steentje aan bij (moeten) dragen. Ik voelde me direct persoonlijk aangesproken door de minister. Maar ik voelde mij vooral geïnspireerd om samen met die gekke Hollanders in Chicago waarmee we samen naar presentaties hebben geluisterd, samen hebben gediscussieerd, samen hebben gesproken over onze inzichten, samen hebben gegeten en gedronken, om met deze club bevlogen zorg-ICT-professionals en al mijn D&A collega’s meteen aan de slag te gaan.

Heeft zo’n tripje met de Dutch HIMSS community naar Chicago toch een super positieve uitwerking (over die CO2 uitstoot moet ik nog even nadenken). Laten we met ons ‘vakmanschap’, ‘passie voor zorg en elkaar’ en onze ‘zorgen dat het gebeurt’ mentaliteit mooie projecten uitvoeren om zodoende de werkdruk van zorgprofessionals te verlagen en het werkplezier te verhogen.

Charles van Swieten