HIMMS 2024: Creating Tomorrow’s Health

De HIMMS brengt jaarlijks zorg- en technologieprofessionals uit de hele wereld samen. Drie collega's van D&A waren dit jaar aanwezig. In dit blog delen zij hun ervaringen en worden de nieuwste innovaties en trends toegelicht.

21 mei 2024   |   Blog   |   Door: Dave van Dijk

Deel

DNA - Verslag van HIMMS 2024

Onder het thema Creating Tomorrow’s Health kwamen beleidsmakers en andere professionals uit de gezondheidszorg (IT) van over de hele wereld samen om de toekomst van informatie en technologie in de zorg vorm te geven.

AI in de zorg

Uiteraard ging het heel veel over AI, ChatGPT en LLM. Mooi om te zien dat er nu ook veel directe toepassingen werden gedemonstreerd, vooral op het gebied van optimalisatie van werkprocessen, productiviteit en werklastvermindering. Een heel verschil met vorig jaar. Wát een potentie zit er in AI voor de zorg.

Food for Thought

Aansluitend aan de centrale opening werd in de keynotes van Hal Wolf en Robert C. Garrett  benadrukt dat AI niet succesvol kan zijn zonder datakwaliteit. Verdere standaardisatie en vindbaarheid zijn daarbij van belang. Bob Garrett vroeg zich onder meer af of AI niet de volgende Dr. Google in de spreekkamer wordt en dezelfde issues gaat geven… Zeker iets om over na te denken!  

Beurstour

Samen met mijn collega’s Ann Ouvry en Berno Reitsma hebben we een beurstour met 25 deelnemers mogen organiseren en begeleiden. Dit jaar stond het thema databeschikbaarheid en AI in de zorg centraal.

We hebben uit de vele leveranciers die op de HIMMS aanwezig waren een mooie selectie weten te maken van bedrijven die ook in Nederland actief zijn. Samen met de deelnemers bezochten we Oracle Health, Epic, InterSystems, ChipSoft en Google. Tijdens deze bezoeken hebben we verschillende oplossingen op het gebied van dataplatforms, analytics en AI gezien. Erg inspirerend om te zien wat een potentie AI in de zorg heeft en wat er nu ook al beschikbaar is.

Databeschikbaarheid en dataplatformen

Databeschikbaarheid in de zorg was een ander belangrijk thema op de HIMMS. In het NL-programma hebben we naast een masterclass over Eénheid van Taal die ik heb mogen begeleiden, ook stil gestaan bij het MDO in de regio. Een belangrijk discussiepunt was de landelijke opschalingsmogelijkheden met het Vitaly platform van Open Line | Parsek Group, de CumuluZ-coalitie en HEALTH-RI. We behandelden het Cumuluz-concept voor primair en secundair gebruik van data, een initiatief in lijn met het IZA Uitvoeringsakkoord. Hoe zorgen we ervoor dat dit initiatief verder geadopteerd en opgeschaald kan worden over de verschillende domeinen in de zorg? Tijdens deze discussie kwam naast het governance vraagstuk opnieuw het belang van eenheid van taal en -techniek en datakwaliteit in de bronsystemen naar voren.

Naast deze inhoudelijke zaken was er vooral ook veel tijd voor onderlinge ontmoeting en interactie, om samen de noodzakelijke transformatie in de zorg in Nederland verder vorm te geven. Weer terug in Nederland gaan we daar geïnspireerd door alle informatie en indrukken, met veel enthousiasme en energie weer mee verder.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze bevindingen tijdens de HIMMS of heb jij een vraagstuk op een van bovenstaande thema’s? Neem dan contact op!

D&A medical group | Dave van DIjk

Dave van Dijk

Business Lead
Dave.vandijk@dnagroup.nl