Even afstand nemen geeft energie om gas te geven

En dan komt er zo’n moment dat ik behoefte heb aan afstand en overzicht. Waar zijn we allemaal mee bezig?

Charles van Swieten neemt je mee in de hernieuwde D&A visie op het digitalisering van de zorg.

16 september 2022   |   Blog   |   Door: Charles van Swieten

Deel

D&A medical group | Visie op zorgdigitalisering

Mijn advies en projectwerk bij D&A Medical Group richt zich op de digitalisering van de zorg. Een boeiend vakgebied dat in beweging is in een dynamische omgeving van grote omvang. We rennen van hot naar her om updates aan het EPD uit te rollen, gegevens te delen tussen zorginstellingen en de implementatie van zorg op afstand mogelijk te maken. We hebben geleerd dat deze digitale vernieuwingen naast een technologische aanpassing veel meer een menselijk en organisatorisch verandertraject zijn. Inclusief de nodige procesoptimalisaties. We betrekken zorgverleners, leveranciers en ICT-specialisten. Samen leveren we digitale vernieuwing. Elke dag weer.

 En dan komt er zo’n moment dat ik behoefte heb aan afstand en overzicht. Waar zijn we allemaal mee bezig? Missen we onderwerpen? Focussen we te veel op bijvoorbeeld het EPD terwijl we onze aandacht wellicht beter aan telemonitoring kunnen besteden? Welke strategische koers moeten we varen in de overvloed van digitale mogelijkheden? Kortom ik heb dan behoefte aan een overzicht van de digitale ontwikkelgolven in de zorg en wat die voor mij en de diverse zorginstellingen betekenen. Pas dan weet ik weer wat de grote beweging is die we met z’n allen maken en kan ik mij vol energie storten op de digitalisering van de zorg. Even de hoogte in en daarna weer vol gas.

D&A Medical Group heeft dit jaar een hernieuwde visie op digitalisering van de zorg ontwikkeld. Natuurlijk borduren we voort op onze eerdere inzichten, maar we zien ook veranderingen. Onze drie ontwikkelgolven duren nog steeds voort. We hebben inmiddels wel grote stappen gezet.

 Op de eerste plaats blijven EPD’s de kern vormen van slimme procesvoering. Vaak kunnen we met kleine aanpassingen werklast verminderen. Soms een grotere update met bredere impact. Niets nieuws maar in toenemende mate vraag ik mij af wat de volgende stap gaat worden rond onze bekende EPD’s. Geen grote updates meer en meer open?

De tweede golf van gegevensuitwisseling (samenwerken en delen) begint in Nederland resultaten te boeken. De overheid geeft sturing. Leveranciers en zorginstellingen nemen ook zelf het heft in handen met praktische oplossingen. Als de basis voor samenwerking en het delen van dossierinformatie niet op de agenda staat van een zorginstelling, dan is er werk aan de winkel. Alleen door gegevens te delen leiden we een patiënt efficiënt door het zorglandschap, zonder gedoe.

Tot slot is het toverwoord ‘digitale zorg’ veel besproken. Is digitale zorg het logisch gevolg op onze grote en meeslepende EPD’s? Wie weet maar Covid heeft natuurlijk wel gezorgd voor een enorme vlucht van implementaties van bijvoorbeeld videobellen met patiënten en monitoring van patiënten thuis. Deze wereld is booming, maar welke oplossingen kiest u?

De kracht van Charles zit in een gezonde dosis pragmatisme en inhoudelijke ICT kennis. Hiermee kan hij teams en programma’s naar de gewenste resultaten leiden. Het verbinden van stakeholders en specialisten is een rode draad in zijn aanpak. Als gesprekspartner en middels heldere communicatie adviseert hij directies in het nemen van strategische en tactische beslissingen in het kader van ICT programma’s en organisatie ontwikkeling.​

Charles van Swieten

Teamlead

D&A medical group | Charles van Swieten

Drie innovatie golven van digitale ontwikkeling in de zorg. Natuurlijk is er veel te zeggen en te discussiëren over deze 3 ontwikkelgolven, maar in essentie komt het hier op neer. De kunst is om de balans te zoeken en de zorgprocessen daadwerkelijk te transformeren met behulp van deze innovaties.

Toch blijkt een keuzepalet uit de 3 golven niet voldoende. Zonder een datafundament leveren de golven ook weer veel uitdagingen. Natuurlijk hebben we onze data nog lang niet onder controle maar blij worden we van zorginstellingen die gedegen stappen zetten om dat wel te doen. Ze ontwikkelen sneller doordat ze kunnen sturen op basis van feitelijke inzichten. Ook kijken we nog wel eens met wat frustratie naar onze ICT afdelingen. Geheel onterecht want juist deze groep ICT- specialisten kunnen nieuwe toepassingen echt beschikbaar maken en houden. Geen eenvoudige klus weten we. ICT afdelingen die samen met partners het ICT landschap weerbaar en wendbaar maken zijn een van onze grootste drijvende krachten bij implementaties. En dan tot slot het digitaal verandervermogen met digitaal leiderschap, de digitale veranderkracht en natuurlijk de digitale strategie. Zoals ik al aangaf hebben we geleerd dat nieuwe technologie en slimmere processen op zichzelf niet leiden tot het beoogde resultaat. Substantiële aandacht voor strategisch leiderschap en veranderkracht met een heldere koers blijkt essentieel.  

Ook hier weer dus een rijtje van drie om de golven van ontwikkeling gaande te houden: Data gestuurd organiseren, Weerbare en wendbare ICT en Digitaal verandervermogen.

Zo, tijd om weer te landen. Ik heb overzicht van en inzicht in de grotere beweging in ons digitale zorglandschap. Ik weet dat we de juiste keuze maken en wat er echt toe doet. Gericht werken aan digitalisering van de zorg met een heldere digitale strategie en gebalanceerd programma van vernieuwingen. Aan de slag!

Ben je nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen en wil je meer hierover lezen, download dan ons visiedocument Digitaal vermogen voor de zorg hier;

Download

D&A Visie document