Digitalisering vraagt om strategie

We kunnen er niet omheen. Iedere dag worden we geconfronteerd met de grote uitdagingen waar de zorg voor staat. Door de toenemende complexiteit van zorgvragen, de absolute toename van de behoefte aan zorg in combinatie met een groot tekort aan zorgprofessionals, stevenen we af op een zorginfarct. Hier vertel ik u niet iets nieuws, dit speelt al jaren en staat op de beleidsagenda van alle zorgorganisaties.

15 februari 2023   |   Blog   |   Door: Monique Goossens

Deel

Digitalisering vraagt om strategiemonique

Eén van de oplossingen die, naast reductie van de administratieve lasten, veel wordt genoemd is digitalisering en technologische innovatie. Dat lijkt de pot met goud; dé oplossing voor de problemen waar we voor staan. Maar de praktijk is weerbarstig. Digitalisering lijkt soms te leiden tot hogere kosten, meer administratie en juist meer werkdruk. Maar hoe kan dit? Waarom lukt het ons niet om digitalisering en innovatie succesvol in te zetten? 

Daarvoor zien wij in de praktijk meerdere redenen. Zo wordt digitalisering te vaak nog onvoldoende gezien als een integraal onderdeel van de strategie van een zorgorganisatie. Om digitalisering succesvol in te zetten moet het ‘waarom’ en ‘waarvoor’ duidelijk zijn. De digitale technologie en systemen moeten aansluiten bij de werkpraktijk en de vaardigheden van de zorgverleners en cliënten. Investeren in het ontwikkelen van digitale vaardigheden en aandacht voor daadwerkelijke adoptie van nieuwe technologie en werkwijzen zijn cruciaal.

Een tweede reden is dat digitalisering vaak een verzameling van verschillende experimenten blijkt. Vanzelfsprekend zijn deze experimenten van belang en aan de intenties en het enthousiasme ligt het over het algemeen niet. Waarom lukt het niet om op te schalen? Deze experimenten worden veelal gefinancierd uit verschillende bronnen. Dit draagt mede bij aan een gefragmenteerde aanpak. Om digitalisering succesvol in te zetten dienen de verschillende experimenten onderdeel te zijn van een groter plan. Een plan waarin projectmatig op elkaar afgestemd wordt en direct aandacht is voor opschaling, zodat succesvolle toepassingen een duurzame plek krijgen binnen de zorgorganisatie.  

Daarnaast is het belangrijk stil te staan bij het IT-fundament dat nodig is voor succesvolle digitalisering. Metaforisch: bij de bouw van een huis is het fundament onmisbaar. Minder zichtbaar maar wel de stevige basis waarop een huis wordt gebouwd. Dit geldt ook voor het IT-fundament, dat bestaat uit zowel een volwassen IT-(beheer)organisatie als de gebruikte techniek. Digitalisering kan alleen succesvol zijn wanneer digitale toepassingen betrouwbaar en veilig zijn.

Wij zien digitalisering als een noodzakelijk onderdeel van de oplossing om het zorginfarct af te wenden. De valkuil waar wij met zijn allen overheen moeten stappen is digitalisering te zien als doel op zich. Het moet juist een middel zijn om de strategie van uw zorgorganisatie te verwezenlijken.

Monique Goossens

Lead Consultant Care bij D&A

Klik hier voor het downloaden van ons visiedocument Bouwen Aan Een Digitaal (T)huis

Klik op de link en scroll naar beneden om ons visiedocument aan te vragen

Langdurige zorg