Digitale strategie: Blijven bewegen en vernieuwen; keuzes, keuzes…

Als IT-directeur/CIO van een zorginstelling wordt u dagelijks getrakteerd op voorgestelde vernieuwingen. Of het nu gaat om een moderner PACS-systeem, vervanging van de storage, of dat we agile gaan werken. Daarbij stemmen wij de voorgestelde vernieuwingen steeds vaker af met zorgprofessionals en komt het onderwerp digitalisering regelmatig op tafel. Dat is logisch want digitalisering en zorgtechnologie zijn een van de antwoorden op de grote uitdagingen zoals het toenemende personeelstekort en de groeiende behoefte aan samenwerken in de regio.

10 november 2023   |   Blog   |   Door: D&A

Deel

dna-weerbarewendbaar1

Traktaties zijn over het algemeen heel fijn, maar de vraag is hoe we de juiste keuzes maken uit al deze opties? En net zo belangrijk, hoe zetten we dat om in concrete projecten rekening houdend met schaarse middelen (geld, tijd en mensen)?

Een heldere digitale strategie vormt de basis.

Alles begint met een heldere digitale strategie vertaald naar een concrete roadmap. Volwassen zorginstellingen hebben bovendien een goed geformuleerde IT-architectuur als fundament. Met deze drie componenten maakt u belangrijke keuzes en kunt u doelgericht beginnen.

Toch valt het niet mee om een digitale strategie uit te werken en te komen tot keuzes. Hoe pak je dat aan? Bij D&A formuleren we regelmatig een digitale strategie samen met zorginstellingen. We kennen een uitgebreide vorm van strategieontwikkeling maar ook een compacte, de zogenaamde 1-day-strategy! Of je strategiebepaling nu in 1 dag doet of een heel traject met diverse workshops en vele stakeholders, ze volgen meestal hetzelfde proces. Eerst laten we de diverse mogelijke onderwerpen in een vaste structuur de revue passeren. We laten ons inspireren door wat er in de wereld maar ook binnen de zorginstelling zelf speelt; we divergeren de mogelijkheden. Door al deze onderwerpen te clusteren en te scoren bijvoorbeeld op een Quadruple Aim-model ontstaat stap voor stap de focus op die thema’s met de meeste relevantie; we convergeren de mogelijkheden. Relevante thema’s benoemen is niet genoeg. Thema’s werken we uit en maken we concreet. Bij voorkeur met onderbouwde financiële inschattingen. Ook de volgorde van aanpakken moet worden bepaald om in de context van wat er al is een heldere roadmap te krijgen.

Digitale strategie, waar begin je?

D&A heeft in de basis haar visie op zorgdigitalisering geformuleerd. We spreken over 3 belangrijke digitale thema’s: Slimmer werken, Delen & samenwerken en Hybride zorg. Langs deze kapstok zijn vele initiatieven denkbaar waar de zorgverlener direct mee te maken kan krijgen in het primaire proces. Ook zijn er 3 ondersteunende thema’s die van cruciaal belang zijn voor het slagen van initiatieven in het primaire zorgproces: Data op orde, Digitaal vermogen en Weerbare & wendbare IT. Over deze 6 onderwerpen valt veel te vertellen en te bespreken. Niet alles zal even relevant zijn voor uw eigen zorginstelling; echter, met deze 6 onderwerpen voeren we een heel gericht inhoudelijk gesprek over een te bepalen digitale strategie passend op uw specifieke organisatie.

Van wat naar hoe: IT-architectuur

En als we dan de koers met de relevante ontwikkelthema’s hebben bepaald (digitale strategie) dan komt al heel snel de vraag naar voren: hoe dan? Hoe zorgen we voor een evenwichtig en gecontroleerd landschap van IT-infrastructuur en applicaties? Werken onder en met architectuur geeft daar antwoorden op maar is geen feestje van alleen de IT-architect. De IT-architectuur heeft een zeer nauwe band met de digitale strategie. Het wat (digitale strategie) en het hoe (IT-architectuur) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zo komt ook IT-architectuur op de bestuurstafel. Niet op het niveau van de harde IT, databasestructuren en softwareleveranciers maar wel in de vorm van architectuurprincipes direct gekoppeld aan de digitale strategische thema’s. CIO’s en CMIO’s trekken daar in samen op. De uitvoering is dan in de vorm van samenwerkingsverbanden tussen IT-specialisten en zorgverleners maar dan wel gericht op bewust gekozen (strategische) thema’s en met een doordachte IT-architectuur. D&A helpt zorginstellingen met het formuleren van een digitale strategie in combinatie met IT-architectuur. Dat doen we altijd samen met uw architecten en vooral ook in samenhang met de digitale strategie.

En nog een stap verder: De Jaarplannen

De wend- en weerbaarheid wordt sterk bevorderd met een heldere strategie en architectuur. Die door vertaald zijn naar jaarplannen voor de IT-afdeling waarin de randvoorwaarden en de doelen voor het komende jaar (of jaren) worden gelegd. Dit is nodig, want de digitale strategie moet ook gerealiseerd worden. Stevige en strakke structuren voor omgevingen met hoge veiligheid en beschikbaarheidsgaranties: weerbare IT. Wendbaar daar waar de functionaliteit bijna dagelijks nieuwe wensen kent en in kleine stapjes met een agile benadering. Jaarplannen zijn een goed communicatiemiddel en helpen om de specialisten in de IT-organisatie met elkaar te verbinden. D&A heeft IT-organisaties van zorginstellingen geholpen met het formuleren van de jaarplannen door ze enerzijds te koppelen aan de digitale strategie en architectuur en anderzijds door te ontwikkelen naar een wend- en weerbare IT-organisatie.

Interesse gewekt?

Een heldere digitale strategie en een doordachte IT-architectuur is het fundament voor uw weerbare en wendbare IT organisatie. Heeft uw organisatie ook behoefte aan een helder strategisch plan met duidelijke roadmap gebaseerd op herkenbare heldere keuzes gecombineerd met een doordachte set aan architectuur principes? Wij gaan graag met u in gesprek.