D&A's A.I. Club: Een Verkenning van Innovatie in de Zorg

In de dynamische wereld van digitale zorg spelen Michiel Tebbes, Jasper Theunissen, en Angelique Ludwig-van der Veer een centrale rol binnen D&A's A.I. Club. In dit artikel verkennen we hun inzichten en ervaringen, waarbij elke expert zijn unieke perspectief deelt op de evolutie van Artificial Intelligence (A.I.) in de zorg-IT.

22 december 2023   |   Nieuws   |   Door: Armando de Boer

Deel

dna-aiclub

Michiel Tebbes: A.I. als Digitale Bondgenoot in de Zorg

In de steeds veranderende wereld van digitale zorg vervult Michiel Tebbes, Principal Consultant, medisch futuroloog en spoedeisende hulp arts, een unieke rol bij D&A. Met jarenlange ervaring in het combineren van IT en zorg, deelt hij zijn visie op de evolutie van A.I. in de zorg-IT.

Michiel start het gesprek met zijn overtuiging dat "A.I. niet meer weg te denken is uit de zorg." Van klassieke A.I. die ondersteunt bij medische beoordelingen tot generatieve A.I. die hem helpt bij het bedenken van ideeën, A.I. heeft een onmiskenbare plaats veroverd in de dagelijkse zorgpraktijk. Voor Michiel ligt de kracht van A.I. in het transformeren van de zorg, met een focus op personalisatie en superindividuele behandelingen op DNA-niveau.

Naast de optimistische blik op A.I.'s potentieel, erkent Michiel ook de uitdagingen. Angst voor het onbekende en ethische vraagstukken staan centraal. Hij benadrukt het belang van duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor data en het maatschappelijke debat over ethische kwesties. Als pionier op het snijvlak van technologie en zorg, ziet Michiel de Europese AI Act als een mogelijk pad naar richtlijnen en helderheid.

Binnen projecten ziet Michiel concrete toepassingen van A.I., zoals het hertalen van patiënteninformatie voor betere toegankelijkheid. Als voorloper in digitale zorg gelooft hij dat A.I. niet de baan van zorgverleners vervangt, maar juist samenwerking met A.I. faciliteert.

Michiel schetst een opwindend beeld van de toekomst, waar A.I. evolueert van zichtbare technologie naar een onzichtbare kracht, vergelijkbaar met Jarvis in de Ironman-films. Binnen de zorg zal A.I. niet alleen een oplossing bieden voor het tekort aan personeel, maar ook bijdragen aan preventie en vroegtijdige interventie.

Vertrouwen in A.I. en het overwinnen van de perceptie van het ongrijpbare zijn cruciale stappen.

Jasper Theunissen

Jasper Theunissen: Bruggen Bouwen tussen Zorg en A.I.

Jasper Theunissen, Medior Consultant bij D&A, deelt zijn inzichten als een ervaren kracht binnen het team. Met meer dan vier jaar ervaring in verschillende projecten, van EPD-implementaties tot het implementeren van software robots, heeft Jasper een uniek perspectief op de evolutie van A.I. in de zorg-IT.

Voor Jasper is A.I. niet slechts een trend; het is here to stay. Hij ziet de snelle ontwikkeling van A.I. en gelooft dat het in de toekomst een bredere rol zal spelen in het opvangen van tekorten binnen de zorg. Hierbij zal A.I. niet alleen registratietaken overnemen, maar ook zorginhoudelijke beslissingen ondersteunen op basis van gegenereerde voorspellingen.

Als het gaat om uitdagingen, identificeert Jasper de acceptatie binnen de zorg als de grootste hindernis. Vertrouwen in A.I. en het overwinnen van de perceptie van het ongrijpbare zijn cruciale stappen. Hij benadrukt het belang van bewustwording en het stapsgewijs introduceren van A.I. op een wijze die tastbaar en bruikbaar is voor zorgverleners.

Jasper deelt een concreet voorbeeld van A.I.-toepassing in de zorg-IT, waar het UMCG vragen van patiënten beantwoordt met behulp van A.I. Hij erkent dat dit terrein is waar Michiel dieper op kan ingaan.

Binnen de A.I. Club draagt Jasper actief bij aan kennisdeling door het organiseren van inspiratiesessies. Hij gelooft sterk in het creëren van bewustzijn over wat A.I. kan en niet kan, als een cruciale eerste stap naar acceptatie binnen de zorg.

Angelique Ludwig-van der Veer: A.I. in de Dagelijkse Zorgpraktijk

Als Senior Consultant en klinisch informaticus brengt Angelique Ludwig-van der Veer haar ervaring en expertise naar de A.I. Club bij D&A. Hoewel ze bescheiden blijft over haar rol in het ontstaan van de club, deelt ze haar waardevolle inzichten in de evolutie van A.I. in de zorg-IT.

Voor Angelique wordt de rol van A.I. steeds zichtbaarder. Ze benadrukt de huidige toepassingen, zoals het formuleren van begrijpelijke taal, het begeleiden van patiënten bij het vinden van de juiste zorg en het efficiënt doorzoeken van documenten binnen zorgorganisaties.

De grootste uitdagingen die Angelique ziet, liggen in de huidige wetgeving, vooral rond de classificatie van A.I. als medisch hulpmiddel. Ze benadrukt de noodzaak van de eerste stap om deze uitdagingen aan te pakken.

Angelique deelt haar hooggespannen verwachtingen van A.I., met de nadruk op de toegevoegde waarde ervan. Ze waarschuwt echter voor blindelings overnemen en pleit voor het kritisch controleren van A.I.-uitkomsten.

Binnen de A.I. Club draagt Angelique bij aan kennisdeling door met enthousiasme te vertellen over A.I. en collega's te helpen bij het begrijpen en inzetten van A.I. in hun werk.

D&A's A.I. Club: Een Beloftevolle Toekomst

D&A's A.I. Club belichaamt de voorhoede van A.I.-innovatie in de zorg. Met leiders als Michiel, Jasper en Angelique wordt niet alleen de huidige staat van A.I. in de zorg belicht, maar worden ook de fundamenten gelegd voor een veelbelovende toekomst. In deze toekomst wordt A.I. niet gezien als een bedreiging, maar als een onzichtbare kracht die de zorg transformeert en verrijkt.